Helpline

NANE segélyvonal

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

+36 80 505 101

 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22 óra és szerda 12-14 óra között
 • angol

NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek

Amennyiben bántalmazás (akár, szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre.
06 80 505 101
 • hétfő, kedd, csütörtök, péntek 18-22-ig
 • szerda 12-14-ig
 • anonim
 • ingyenesen hívható mobilról is

Hívja a vonalat, ha:

 • bizonytalan, hogy bántalmazó-e a partnere
 • szeretné átbeszélni a helyzetét és a lehetőségeit
 • családon belüli, párkapcsolati erőszakkal kapcsolatban szeretne hívni minket
 • szexuális erőszak vagy zaklatás érte
 • többet szeretne tudni a bántalmazás természetrajzáról
 • érdekli, hogy hogyan támogathatná érintett ismerősét, kollegáját, rokonát, tanítványát.

PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata

 • 06 70 220 2505
 • szerdánként 16-18 óráig és csütörtökönként 10-12 óráig

Keresse a jogsegélyszolgálatot, ha:

 • kifejezetten jogi természetű kérdései vannak a családon belüli erőszakkal, párkapcsolati erőszakkal, vagy a nők- és gyerekek elleni erőszak egyéb formáival kapcsolatban
 • szeretné egy témában járatos jogásszal átbeszélni a helyzetét

Mentők, rendőrség

 • Mentők: 104 vagy a 112
 • Rendőrség: a 107 vagy a 112
 • Általános segélyhívó telefonszám: 112

A rendőrségnek kötelessége
(az Országos Rendőrfőkapitány 2/2018. ORFK utasítása alapján)
:

 • minden „családon belüli erőszak”- híváshoz kimenni (nem csak “ha vér folyik”)
 • a feleket külön kell meghallgatni
 • meg kell győződniük róla, hogy az áldozat biztonságban van
 • tájékoztatnia kell az érintettet a jogérvényesítés lehetőségeiről.

Amennyiben a rendőrség eljárásával szemben panasszal kíván élni, ezt megteheti az adott rendőrkapitányságon, vagy az ORFK panaszirodában is. Erről további információt itt találhat.

 

OKIT – Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat

 • 06 80 20 55 20
 • minden nap 24 órán keresztül hívható

Hívja az OKIT vonalat, ha:

 • menekülnie kell otthonról
 • kríziszállást keres

Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálat

Támogató csoportok bántalmazott nőknek

Az aktuálisan induló csoportokról érdeklődjön az info@nane.hu címen vagy az egyesület facebook oldalán!

A párkapcsolati erőszak hosszú távon aláássa az önbecsülést és a társas készségeket, lerombolja a meghitt családi légkört, káros hatással van a növekvő gyerekekre, gátolja a szülői képességeket és megteremti a szégyen, a bűntudat, az elszigeteltség és a magány intenzív érzését. A bántalmazással szöges ellentétben a támogató csoportok csökkentik az elszigeteltséget és társas kötelékeket teremtenek. Az élettörténetek megosztása segít megküzdeni a szégyen és bűntudat érzésével; a nőknek lehetőségük nyílik arra, hogy segítséget kapjanak és olyan stratégiákat tanuljanak, amelyekkel leküzdhetik a problémákat – például hogy hogyan bánjanak traumatizált gyerekeikkel – s ezzel egyidejűleg csökken bennük az alkalmatlanság érzése. Amikor a nőket megkérdezték, mit kaptak a túlélőket támogató csoportban való részvételtől, ilyen válaszokat adtak:

 • „Megtudtam, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki párkapcsolati erőszaktól szenved, és hogy amit érzek, normális.”
 • „Képes voltam nyíltan és szabadon beszélni anélkül, hogy a többiek ítélkeztek volna.”
 • „Együtt lehettem más nőkkel, akik megértettek.”
 • „Most először éreztem, hogy hisznek nekem.”
 • „Nem érzem, hogy én vagyok az egyetlen.”
 • „Adott egy kis reményt, hogy folytassam az életemet.”
 • „Most úgy érzem, jogom van a cselekvéshez.”
 • „Könnyebben elviselem, mert rájöttem, hogy nem minden rossz az én hibám.“
 • „Magabiztosabb vagyok, amikor megyek valahova. Igyekszem előre nézni, nemcsak a lábam elé.”
 • „Most már tudom, hogy jogom van nemet mondani és a saját érdekemet szem előtt tartani.”
 • „A kívülről irányított, öngyilkosságot fontolgató roncsból önérvényesítő, magabiztos nővé váltam!”

Alapelveink a párkapcsolati, családon belüli erőszak elleni munkánkban

Alapelveink az Egyesület az áldozatokkal folytatott munkájának tapasztalataiból, valamint a több mint húsz éves nemzetközi nők elleni erőszak mozgalom tapasztalataiból származnak. Az első segélyvonalakat, amelyek bántalmazott és szexuális erőszakot elszenvedő nőknek szóltak, a hetvenes évek elején hozták létre az Egyesült Államokban. Hasonló segélyvonalak hamarosan más demokratikus országokban is indultak. A bántalmazott nőknek szóló segélyvonal az erőszak elleni elkötelezettség és a női szolidaritás terméke. Ezen alapelveket nem csak a mi segélyvonalunk, hanem sok más segélyvonal vallhatja magáénak Európában és a világ más részein.

Nem az áldozat tehet az erőszakról

A nők elleni erőszak évezredek óta létezik, csaknem mindegyik általunk ismert kultúrában fellelhető. Függetlenül attól, hogy mit csinált az erőszak célpontja, mi hisszük, hogy nem hibáztatható az ellene elkövetett erőszakért. A felelősség mindig az elkövetőt terheli. A nők gyakran hibáztatják magukat, mivel az állam és a társadalom (a családon, az oktatáson és a nemi szocializáción keresztül) jóváhagyja a nők elleni párkapcsolati erőszakot, és ehhez nőket hibáztató ideológiákat is felkínál, terjeszt.

Hiszünk a hozzánk fordulóknak

A társadalom sokszor nem hisz a nőknek, vagy ha hisz is, őket hibáztatja. A segélyvonal önkénteseinek alapfeladata, hogy higgyen a hívóknak. Az áldozatok erejébe és autonómiájába vetett hit az egyik legfontosabb eszköze az áldozatok támogatásának, amelynek segítségével rátalálhatnak magukra, és változtatni kezdhetnek helyzetükön. Számunkra fontos, hogy a nők hogyan élik meg saját helyzetüket, hogy mit éreznek, és hogy ő maguk hogyan értelmezik tapasztalataikat.

Teret adunk telefonáló történetének

Támogatjuk a hozzánk fordulókat abban, hogy saját megfogalmazásukban, saját értékrendjükkel és értelmezésükkel összhangban adják elő történetüket. Minden élet különböző. Fontos megismernünk az telefonáló életét, ahogyan ő éli azt. Azért vagyunk, hogy mi értsük meg a telefonálót, és nem azért, hogy ő értsen meg minket.

Nem adunk tanácsot

A NANE Segélyvonalon nem mondjuk meg a hívóknak, hogy mit kellene tenniük, hanem a helyzetük feltérképezésével és információátadással segítjük őket abban, hogy a lehető legjobb döntést tudják hozni a saját életükről. A segélyvonalon dolgozó segítő feladata, hogy támogassa a hívókat: lehetővé tegye, hogy szabadon beszélhessenek; visszatükrözze és megerősítse érzéseiket; segítsen a hívók erőforrásainak, lehetőségeinek feltérképezésében; információkat adjon a párkapcsolati erőszak jelenségéről és a lehetőségekről.

Az erőszakáldozatok nagyon erősek és képesek a saját helyzetük megoldására

A segélyvonal azért is létezik, hogy segítsen a nőknek újra bízni magukban, rátalálni saját erejükre, és támogassa őket abban, hogy képesek megoldásokat találni. Mindenki a saját életének szakértője. A mi feladatunk az, hogy segítsünk meglátni saját megoldását.

A reménytelennek tűnő helyzetekből is lehet kiút

Párkapcsolati erőszakkal foglalkozva fontos hinnünk abban, hogy minden erőszakos helyzetből van kiút. Ez sokszor hosszú és fájdalmas, rengeteg veszteséggel és lemondással járó folyamat, és ez nagyon igazságtalan. Ugyanakkor a biztonság és a lelki jólét érdekében megéri küzdeni. Hiszünk saját erőnkben, és hiszünk az áldozatok erejében is, amely lehetővé teszi, hogy támogassuk hívóinkat saját megoldásuk megtalálásában.

Bárki válhat erőszak célpontjává: nincsen “mi” és “ők”

Bárki válhat erőszak célpontjává, és a mai társadalmunkban valamilyen formában minden nőt – minket, segítőket is beleértve – ér erőszak az élete során. Azonban a nők különböző típusú és súlyosságú erőszakot szenvednek el, valamint különböző lehetőségeik és erőforrásaik lehetnek az erőszak felismerésére és a helyzetből való kilépésre. Mindannyian megéltünk valamilyen erőszakot, és mindannyiunknak dolgoznunk kellett ezen a tapasztalaton, mielőtt ügyelni kezdtünk a segélyvonalon. Nincsen “mi” és “ők”.

A párkapcsolati erőszak nem egyéni probléma

A nők elleni párkapcsolati, családon belüli testi/lelki/szexuális erőszak sok embert érintő társadalmi jelenség, amelynek oka az ENSZ szerint nők és férfiak között kialakult történelmi okokra visszavezethető társadalmi egyenlőtlenség, hatalmi különbség. Az erőszak célpontjai általában azt gondolják, hogy helyzetük egyedi: csak velük történik erőszak, ám a nők tömegeinek effajta “személyes” problémája valójában társadalmi és politikai kérdés. Éppen ezért társadalmi feladat az erőszak ellen fellépni és megszüntetni. A társadalmi intézményeknek, családsegítő központoknak, a bíróságoknak, a rendőrségnek, a kórházaknak, stb. aktívan részt kell venniük a családon belüli erőszak elleni harcban.

A bántalmazott oldalán állunk

A rosszul értelmezett “semlegesség”, az a gondolat, hogy “az igazság valahol középen van”, mindkét fél felelőssé tétele az erőszakért, vagy az erőszak el nem ítélése, relativizálása valójában nem semleges álláspont, hanem az erőszak támogatása és az erőszakos személy megerősítése. Tudjuk, hogy jelenleg a férfiaknak nagyobb hatalma és társadalmi befolyása van, és hogy a diszkrimináció a nőket az élet minden területén sújtja. A társadalmi intézmények általában azoknak az oldalára állnak, aki hatalommal, befolyással bírnak. Azzal, hogy mi a túlélők oldalán kötelezzük el magunkat, csupán a társadalmi igazságosságnak próbálunk esélyt adni.

Mindenfajta diszkriminációt és erőszakot ellenzünk

A NANE Egyesület hisz abban, hogy minden ember egyenlő és azonos jogok illetik meg, függetlenül etnikai és nemzeti hovatartozástól, kortól, társadalmi rétegtől, szexuális orientációtól, politikai vagy vallási meggyőződéstől és személyes történetétől. Az erőszakmentes élethez való jog alapvető emberi jog, amely mindenkire vonatkozik.

A gyerekeknek joguk van a biztonsághoz

A nemzetközi adatokból tudjuk, hogy az erőszak tanújának lenni ugyanolyan romboló hatású lehet, mint közvetlenül elszenvedni azt: azokban a családokban, ahol a szülők közt erőszak van, a gyerekek is sérülnek, még akkor is, ha őket nem éri közvetlen bántalmazás. Az erőszak célpontjáról sokszor elvárják, hogy “a gyerekek érdekében” maradjon erőszakos partnere mellett. A gyerekeknek azonban a biztonság az érdeke, és nem az hogy tanúi legyenek erőszaknak. A gyerekeknek is joguk van az erőszakmentes élethez.

1447 Budapest, Pf. 502.
info@nane.hu

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült.