További magyarul hozzáférhetõ könyvek

Aki szívesen olvasna további könyveket az oldalainkon érintett témákban, annak az alábbi könyveket ajánljuk. A lista teljesebbé tételéhez örömmel fogadunk kiegészítéseket. (Az eredeti ötletért köszönet illeti Elekes Irént.)

A bántalmazás és erőszak természetrajza

Morvai Krisztina: Terror a családban. A feleségbántalmazás és a jog. Budapest, 1998. Kossuth Könyvkiadó

Cseres Judit: Eltékozolt újszülöttek. Budapest, 2000. BM Kiadó

NANE Egyesület: Miért marad?

Tóth Olga: Erőszak a családban. TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok, 12. 1999. június

Szil Péter: Miért bántalmaz? Miért bántalmazhat? I. A családon belüli erőszak: a férfiak felelőssége. Budapest, 2005. Habeas Corpus

Munkacsoport

Az erőszak megelőzése és felismerése

Helen Benedict: Csak okosan! Önvédelem kamaszoknak. (Ford. Drixler Ildikó) Budapest, 2004. Háttér Kiadó – NANE Egyesület

Patricia Evans: Szavakkal verve… Szóbeli erőszak a párkapcsolatokban. (Ford. Recski Ágnes) Budapest, 2004. Háttér Kiadó – NANE

Egyesület

Feldolgozás és gyógyulás

Susan Forward: Mérgező szülők. Hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségünktől, és nyerjük vissza életünket? (Ford. Kövi György)

Budapest, 2000. Háttér Kiadó

Judith Lewis Herman: Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig. (Ford. Kuszing Gábor)

Budapest, 2003. Háttér Kiadó – Kávé Kiadó – NANE Egyesület

Alice Miller: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása. (Ford. Pető Katalin) Budapest, 2002. Osiris Kiadó

Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés. (Ford. Fischer Eszter) Budapest, 2002. Pont Kiadó

Erőszakmentesség és asszertivitás

Anne Dickson: A teljes jogú nő, avagy a természetes viselkedés kézikönyve. (Ford. Zentai Éva) Budapest, 1989. Park Kiadó

Thomas Gordon: P. E. T. A szülői eredményesség tanulása. A Gordon-módszer: Hogyan változtathatják a szülők a gyerekhez fűződő

egyoldalú viszonyukat egyenrangú, örömteli kapcsolattá? (Ford. F. Várkonyi Zsuzsa) Budapest, 1991. Gondolat Kiadó

Marshall B. Rosenberg: A szavak ablakok vagy falak. Az erőszakmentes kommunikáció (Ford. Bojtár Tamás) Budapest, 2001.

Agykontroll Kiadó

Női önismeret és öntudatébresztés

French, Marilyn: Nõk. Budapest, 1993. Biográf Kiadó (Regény)

Kolbenschlag, Madonna: Búcsúcsók Csipkerózsikának. Budapest, 2000, Csokonai Kiadó. (Feminista meseelemzés)

Norwood, Robin: Nõk, akik túlságosan szeretnek. Budapest, 1992.

Benard, Cheryl - Schlaffer, Edit: Tűsarkú cipõben hátrafelé...is tudunk annyit, mint a férfiak! Budapest, 1992. Hungaprint

McMenemy Kerényi Gabriella: Végleges fogyás fogyókúra nélkül. Budapest, 1989. magánkiadás

Nőtörténet és múlt

Utrio, Kaari: Éva lányai. Az európai nõ története. Budapest, 1989. Corvina Kiadó

Woolf, Virginia: Saját szoba. Budapest, 1980. Európa Könyvkiadó (Regény)

de Beauvoire, Simone: A második nem. Budapest, 1969, 1971. Gondolat

Móra Ferenc: "Feminizmus" in: A világ így megyen. Válogatott írások. Budapest, 1956. Szépirodalmi Könyvkiadó. (Novella)

Badinter, Elisabeth: A szeretõ anya.Az anyai érzés története a 17-20. században. Budapest, 1999, Csokonai Kiadó.

Miles, Rosalind: Az idõ leányai. Budapest, 2000, Balassi Kiadó.

Elmélet

Chodorow, Nancy J.: A feminizmus és a pszichoanalitikus elmélet. Budapest, 2000, Új Mandátum Könyvkiadó.

Szexualitás

Hite, Shere: Hite-riport: A nõk szexuális életérõl. Budapest, 2000, Magyar Könyvklub.

Thomas Laqueur: A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktõl Freudig. Budapest, 2003, Új Mandátum Könyvkiadó.

Leszbikusság

Leszbikus térerõ. Budapest, 2000, Labrisz Leszbikus Egyesület. (Antológia)

Már nem tabu. Budapest, 2002, Labrisz Leszbikus Egyesület. (Kézikönyv tanároknak leszbikusokról, melegekrõl, biszexuálisokról és

transznemûekrõl)

Elõhívott önarcképek. Budapest, 2003, Labrisz Leszbikus Egyesület. (Leszbikus nõk önéletrajzi írásai)

Annamarie Jagose: Bevezetés a queer-elméletbe. Budapest, 2003, Új Mandátum Könyvkiadó.

NANE (Nõk a Nõkért Együtt az Erõszak Ellen) Egyesület
Bántalmazott nõk és gyerekek segélyvonala: 06-80-505-101 (este 6 és 10 között)
Postacím: 1447 Budapest, Pf. 502.
E-mail: info@nane.hu ** Internet: www.nane.hu