fbpx

Ingyenes segélyvonal: 06-80-505-101 Minden este (szerda szünnap)NANE segélyvonal
Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

06-80-505-101
Hétfő, kedd, csütörtök és péntek este 18 és 22 óra és szerda 12-14 óra között
Chat segély szerda 16-18 óra között

Képzések, workshopok

Egyesületünk kiemelt hangsúlyt helyez a családon belüli erőszakról szóló szakmai tudás minél szélesebb körben való terjesztésére. A legkülönfélébb szakmai csoportok találkoznak bántalmazó kapcsolatokban élő emberekkel, érintett vagy veszélyeztetett fiatalokkal. Nekik a puszta empátián túl konkrét szolgáltatásokat is biztosítaniuk kell az áldozatok számára, ezért nagyon fontos, hogy jól informáltak legyenek nem csak a jelenséget, de a lehetőségeket illetően is.

A megfelelő tudás hiánya nemcsak megnehezíti a családon belüli erőszak áldozatainak való segítségnyújtást, hanem egyenesen káros is lehet. Ha egy szakembernek nincsen tudása például arról, hogy a bántalmazott nők nem együttműködő, sokszor ellenséges viselkedésének oka – például hogy ismételten visszavonják a bántalmazó partner ellen tett feljelentést, vagy elzavarják a helyszínre érkező rendőröket – a bántalmazó kapcsolat dinamikájában keresendő, akkor nem tudják kezelni ezt a problémát, és gyakran az áldozathoz kezdenek negatívan viszonyulni, ami lehetetlenné teszi a további jó kapcsolat fenntartását.

Tekintse át képzési kínálatunkat!

Ifjúsági foglalkozások

Közismert tény, hogy a tizenévesek ugyanúgy érintettek a családon és partnerkapcsolaton belüli erőszak szempontjából, mint a felnőttek. Sőt életkoruknál és anyagi, valamint lakhatási függőségüknél fogva ez a korcsoport fokozottan kiszolgáltatott. A kamaszok életében nemcsak az otthoni szóbeli/érzelmi bántalmazás, verés és szexuális erőszak lehet mindennapos tapasztalat – saját kortárscsoportjukban is megélhetik a partnerkapcsolati erőszakot, a féltékenységet, szexre való kényszerítést és testi erőszakot.

Emiatt Egyesületünk több, kifejezetten fiataloknak szóló képzést dolgozott ki, melyekhez kézikönyvek is tartoznak. Tapasztalataink szerint a családon és partnerkapcsolatokon belüli erőszak érdekes téma a fiatalok számára, leköti a figyelmüket és fontos tudást közvetít számukra.

Egyesületünk önkéntesei és munkatársai felkérésre szívesen tartanak prevenciós foglalkozást a fiataloknak, de a kézikönyvek alapján bárki összeállíthat ilyen foglalkozást. Ezen kívül a pedagógusoknak akkreditált képzést is tudunk ajánlani a témában.

“Szívdobbanás” (14-23 éves fiataloknak)

Az első komoly párkapcsolatukat kezdő fiatalok kifejezetten veszélyeztetettek a bántalmazással kapcsolatban: nagyon kevés tapasztalatuk van, és rengeteg téves információt kapnak arról, hogy mi számít elfogadhatónak, sőt kívánatosnak egy párkapcsolatban, és mi lehet figyelmeztető jel.

A NANE Egyesület 2009–2010-ben részt vett a „Szívdobbanás” projektben, melyet az Európai Unió DAPHNE programja támogatott, és amelyben német, osztrák, spanyol és angol egyesületekkel közösen kifejezetten a párkapcsolati erőszak szempontjából veszélyeztetett korosztály számára dolgoztunk ki képzési anyagokat. A projekt eredményeként létrejött Szívdobbanás kézikönyv első részében a téma elméleti hátterét és kapcsolódó kutatásokat ismertetjük, majd ez után következnek a konkrét gyakorlatok leírásai, témák szerint blokkosítva. A kézikönyv alapján (mely letölthető ingyenesen) bárki összeállíthat prevenciós foglalkozásokat fiataloknak.

Ha szeretné, hogy munkatársaink, önkénteseink prevenciós foglalkozást tartsanak az iskolájában, akkor keressen minket az info@nane.hu címen. Egy-egy foglalkozás során általában megismertetjük a résztvevőkkel a párkapcsolati erőszak dinamikáját, a korai figyelmeztető jeleket, beszélünk arról, hogy hova lehet fordulni, ha az embert erőszak éri a párkapcsolatában, illetve hogyan segíthetik egymást a fiatalok. (Egy foglalkozás minimum 90 perces, az ideális résztvevőszám 15-20 fő.)

“Beszélj velem!” (10-14 éves fiataloknak)

Sok gyerek nő föl olyan családban, ahol a szülők között párkapcsolati erőszak zajlik, és még ha a gyereket közvetlen bántalmazás nem is éri, a szülők közti erőszak tanújának lenni hasonlóan traumatizáló hatású lehet, mint a közvetlen bántalmazás, és súlyos lelki sérüléseket okozhat. Nemzetközi felmérésekből kiderül, hogy az érintettek elsősorban kortársaikkal beszélnek problémáikról. Ezért is fontos, hogy a gyerekek és fiatalok halljanak erről a témáról és legyenek információik arról is, hogy hogyan lehet segíteni, segítséget kérni.

A NANE Egyesület 2007 augusztusában indított egy projektet „Gyerekek és fiatalok a partnerkapcsolati erőszak ellen” címmel, melyet az Európai Unió DAPHNE programja támogatott, és amelyben németországi, és osztrák egyesületekkel működtünk együtt. A projekt során foglalkozásokat dolgoztunk ki 12-14, illetve 14-16 éves gyerekek és fiatalok számára a családon belüli erőszak témájában.

A foglalkozások során a gyerekek információt kapnak a családon belüli erőszak természetrajzáról, megismerik azokat a lehetőségeket, ahová ilyen esetben fordulhatnak, illetve elsajátítják azokat az alapvető információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy segíteni tudjanak hozzájuk forduló barátaiknak.

A projekt eredményeként létrejött a „Beszélj velem” kézikönyv, mely alapján bárki összeállíthat fiataloknak szóló foglalkozásokat. A kézikönyv ingyenesen letölthető. Ha szeretné, hogy munkatársaink, önkénteseink prevenciós foglalkozást tartsanak az iskolájában, keressen minket az info@nane.hu címen.

Akkreditált szakmai képzések

Áldozatokkal mindannyian elkerülhetetlenül kapcsolatba kerülünk, ám egyes szakmai csoportok kiemelten fontosak a prevenció, az intervenció és a gyógyulás szempontjából. Ilyen csoportok az orvosok, védőnők, rendőrök, pszichológusok és pszichiáterek, szociális munkások, pedagógusok, ügyvédek, ügyészek, bírák, gyermekvédelmi szakemberek, illetve az önkormányzatok szociális ügyintézői. Ezeknek a szakmai csoportoknak szakma-specifikus képzésmodulokat kínálunk.

Fiatalokkal foglalkozó szakembereknek

A program engedélyszáma: 27282/62/2016

Részvételi díj: 25 000 Ft/fő (20 fő esetén)

A párkapcsolati erőszak több szempontból is megjelenhet az iskolában és dolga lehet vele a pedagógusoknak, fiatalokkal foglalkozó szakembereknek: a diákok egy részének a szülei között zajlik erőszak; egy másik részük pedig a saját párkapcsolatában lehet érintett. Ez a képzés mindkét témával foglalkozik, és segítséget nyújt ezek megfelelő kezeléséhez, ezen túl pedig preventív hatással bír a (még) nem érintett fiatalokra.

A képzés során a résztvevők sok feladatot maguk is kipróbálnak, ezzel a saját, egyenlő párkapcsolatról alkotott elképzeléseiken is dolgoznak. A képzés során, a résztvevők tanulási folyamatában ugyanazok az értékek és megoldások dominálnak, amelyeket az osztályteremben is hatékonynak gondolunk. Lényeges elemnek tekintjük, hogy a pedagógusok megtanuljanak olyan reflektív technikákat is, melyek a saját gyakorlatuk későbbi elemzésében, továbbfejlesztésében sikeressé tehetik őket.

Fenti célok elérése érdekében a tematika az alábbi területeket érinti:

 • A párkapcsolati erőszak természetrajza
 • A szülők közti erőszak hatása a családban élő gyermekekre
 • A párkapcsolati erőszak elleni fellépés pedagógiai és gyermekvédelmi módszerei
 • A poszt-traumás stressz és a PTSD (az erőszak rövid és hosszútávú pszichés hatásai, a közvetett vagy közvetlen bántalmazás által lelkileg sérült gyermek tipikus tünetei)
 • A „Beszélj velem!” és a Szívdobbanás kézikönyvek gyakorlati elsajátítása.

A résztvevők résztvevőként és gyakorlatvezetőként is lehetőséget kapnak a két kézikönyv gyakorlatainak kipróbálására. A tanfolyam utolsó részében lehetőségük van csoportmunkában felkészülni az egyéni zárófeladatra, és a csoportos feladat közös értékelése is segítséget nyújt a zárófeladat megfelelő minőségben történő elkészítéséhez. A tanúsítvány kiadásának feltétele a részvétel (90%) és a záró feladat sikeres teljesítése.

Ha szeretne ilyen képzést rendelni, szervezni, vagy részt venni rajta, akkor további információkért írjon az info@nane.hu címre.

Szociális szakembereknek

A program engedélyszáma: S-05-059/2019

Részvételi díj: 25 000 Ft/fő (20 fő esetén)

A továbbképzés célja, hogy felkészítse a segítőket a párkapcsolati erőszaknak kitett felnőttek és gyermekek hatékony segítésére, támogatására, megerősítésére. Egyesületünk a segélyvonalon keresztül folyamatos és élő kapcsolatban van a családon belüli erőszak áldozataival, így jól ismerjük az élethelyzetüket, és az ebből adódó speciális igényeiket, nehézségeiket. A képzésen olyan módszereket és eszközöket adunk át, melyek ezt maximálisan figyelembe veszik. A résztvevők megismerhetik továbbá az emberi jogi szemléleten alapuló nemzetközi jó gyakorlatokat is.

A képzés végére a résztvevők ismereteket szereznek:

 • az ügyfelek emberi jogairól
 • a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés és a párkapcsolati erőszak összefüggéseiről
 • az erőszak általi elsődleges, és az intézmények által gyakorolt másodlagos áldozattá tételről
 • a nemzetközi jó gyakorlatokról
 • a hazai releváns jogszabályokról
 • a jogalkalmazással kapcsolatos leggyakoribb kihívásokról.
 • az „Erő a változáshoz” c. kézikönyvben leírt támogató és önsegítő csoport modellekről, és azok alkalmazásának lehetséges módjairól
 • arról, hogy hogyan lehet a saját intézményüket emberi jogi, valamint társadalmi nemi (gender) szempontból átvilágítani, majd az átvilágítás során talált hiányosságokon közösen javítani.

Ha szeretne ilyen képzést rendelni, szervezni, vagy részt venni rajta, akkor további információkért írjon az info@nane.hu címre.

Egyedi képzések

Kérésre a fentiektől eltérő hosszúságú és tematikájú képzéseket és foglalkozásokat is szívesen összeállítunk és tartunk. Lehetnek ezek szakmaspecifikus vagy témaspecifikus képzések, időtartamban a pár a pár órás hosszúságtól a több naposig.

Egyedi kérésekkel kapcsolatban további információt vagy árajánlatot az info@nane.hu címen kérhet.

Pro train képzés

Öt modulból álló (1 napos), vegyes szakmai csoportoknak szóló képzés a párkapcsolati erőszak természetrajzáról és a hatékony beavatkozási lehetőségekről. Ajánljuk a képzést olyan rendőrségi, szociális munkás, igazságügyben dolgozó és egyéb segítő foglalkozású szakemberek számára, akik találkoznak munkájuk során párkapcsolati erőszak áldozataival vagy elkövetőivel.

Pro train képzés egészségügyi szakembereknek

Négy modulból álló (1 napos) képzés a párkapcsolati erőszak egészségügyi következményeiről, az egészségügyi intézmények által adható helyes válaszlépésekről, az orvosi – jogi szempontokról és a minőségfejlesztésről. Ajánljuk a képzést bármely egészségügyben dolgozó szakember és különösen az egészségügyben dolgozó középvezetők számára.

A képzésekről érdeklődjön az info@nane.hu címen!