Helpline

NANE segélyvonal

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

+36 80 505 101

 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22, kedd 8-12 és szerda 12-14 óra között

16 Akicónap sajtóközlemény

Most hétvégén ismét kezdetét veszi A 16 akciónap a nők elleni erőszak ellen
November 25-én indul a 16 Akciónap. A világ számos pontján egyazon időben rendezett kampánysorozat zéró toleranciát hirdet a nők elleni erőszakkal szemben. Az idei magyarországi akciók kiemelt eleme az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának sürgetése. A szervezők célja, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét a helyzet súlyosságára, az áldozatokkal való szolidaritás kifejezésére buzdítsanak, és emlékeztessék a döntéshozókat, hogy felelősséggel tartoznak a nők elleni erőszak minden formájának megszüntetéséért. A 16 Akciónap keretében idén is sor kerül a Néma Tanúk felvonulásra most szombaton.

 

Az 1991 óta szerte a világon megrendezésre kerülő 16 Akciónap elnevezésű kampány számos civilszervezet, intézmény és magánszemély csatlakozásával jön létre évről-évre. A kezdeményezés kiemeli: a nők elleni erőszak súlyos emberi jogi jogsértés, mely többek között az áldozatok életét, méltóságát, testi épségét, egészségét és biztonságát sérti és veszélyezteti. A jelenség átfogó és szakszerű állami fellépést kíván, melyben az elkövetők nem maradnak büntetlenül, az áldozatok biztonságát pedig a rendszer szavatolja.
A nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak felszámolásáért folytatott harcban nagy előrelépés az Európa Tanács 2011-ben elfogadott Isztambuli Egyezményeamely konkrét lépéseket vár az államoktól. A 16 Akciónap során nem véletlenül kap tehát kiemelt figyelmet ez a dokumentum. Örvendetes, hogy Magyarország 2014-ben aláírta az Egyezményt, annak a ratifikálására – amelynek következtében jogilag is kötelezővé válna – azonban azóta sem került sor. Eközben egy online petícióban már hazánkban is ezrek sürgetik az intézkedések életbelépését.
A 16 Akciónap keretében a NANE Egyesület által szervezett Néma Tanúk Felvonulásra idén november 26-án (szombaton) kerül sor. A felvonulást megelőzően az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán (Budapest V., Egyetem tér 1–3.) megrendezett eseményen a résztvevők 14:00-tól megemlékeznek az elmúlt egy évben családon belüli erőszak következtében megölt áldozatokról. Ez után 15:00 órakor indul a felvonulás, amely az Egyetem térről a Kossuth térre, a Parlament elé érkezik. Idén a szervezők arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a WAVE (Európai Nők Az Erőszak Ellen) nemzetközi ernyőszervezet „Step Up” kampánya keretében üzenetet küldhessünk a hazai és európai döntéshozóknak, hogy a nők és gyermekek védelme és biztonsága érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
„Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)* 2014-ben publikált reprezentatív kutatása szerint hazánkban milliós nagyságrendű a nők elleni erőszak, valamint a párkapcsolati erőszak áldozatainak száma – emeli ki Horváth Éva a NANE Egyesület tagja. – „Fontos, hogy lássuk: a párkapcsolati erőszak mindig egy hosszabb idő – akár hónapok, évek vagy évtizedek – alatt kialakuló, fokozatosan súlyosbodó jelenség, mely számtalan beavatkozási lehetőséget kínál a tragikus végkifejlet előtt. A tragédiák megelőzhetőek lennének, ha az áldozatok és az elkövetők környezete, a rokonok, barátok, kollégák, valamint különösen az illetékes hatóságok, intézmények nem hunynának szemet. A 16 Akciónapon is üzenni szeretnénk, hogy az Isztambuli Egyezmény mielőbbi ratifikálása, majd végrehajtása biztos alapot, világos iránymutatást adna a hatékony és szakszerű beavatkozáshoz.
A NANE Egyesület a 16 Akciónap kampány más szervezőivel együtt arra kéri az érdeklődőket, hogy kísérjék figyelemmel és – amennyiben tehetik – részvételükkel tiszteljék meg a kampány eseményeit, ily módon is hozzájárulva a nők elleni erőszakkal szembeni fellépéshez.
További információ a kampányról és a programokról
– Vége –
A NANE Egyesület A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület 1994 januárjában alakult azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson bántalmazott nők részére. A segélyvonalon a családon belüli erőszak és a párkapcsolati erőszak területén képzett önkéntesek immár 22 éve fogadják a hívásokat az ország minden részéről. Hétköznapokon este hattól tíz óráig tartó ügyeletük napi 5-8 családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyet regisztrál. A családon belüli erőszak nem magánügy. Számos nemzetközi egyezmény és ajánlás kimondja, hogy a családon belüli nők és gyerekek elleni erőszak a nőkkel szembeni diszkrimináció egyik formája, és ezért ennek megszüntetése állami feladat. Egy ilyen mértékű társadalmi problémát természetesen egy civil szervezet nem tud egymaga megoldani, azonban a bántalmazás felismerése, az áldozatok ítélkezésmentes meghallgatása és tapasztalataik tolmácsolása a döntéshozók felé óriási jelentőséggel bír. Ezeken felül az egyesület kiemelt feladatai közé tartozik a családon belüli erőszak társadalmi jelenségéről szóló ismeretek terjesztése, publikációk írása, képzések és kampányok koordinálása.
*Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) reprezentatív kutatása: Magyarországon továbbra is milliós nagyságrendű azon nők száma, akiknek a nők elleni erőszak fogalma a megtapasztalt napi valóságot jelenti. Az EU Alapjogi Ügynökségének (FRA) reprezentatív kutatása szerint a 15 éves koruk óta a fizikai és/vagy szexuális erőszak valamely formájának áldozatává vált magyar nők aránya a válaszadó 18–74 év közötti korosztályban 28%. Ez a 2011-es népszámlálás adataiból kiindulva több mint 1 124 000 magyar nőt jelent. A partnerük által fizikai és/vagy szexuális erőszakot elszenvedett nők aránya 21% ebben a korosztályban (ez a becslések szerint több mint 843 000 nő), míg a nők 49%-a (több mint 1 968 000 nő) ellen alkalmazott fenyegető vagy súlyos lelki erőszakot a partnere. A 18–74 év közötti magyar nők 9%-a (legalább 361 000 nő) ellen követtek el szexuális erőszakot 15 éves kora óta. Ezen túlmenően a megkérdezett magyar nők 27%-a számolt be arról, hogy 15 éves kora előtt felnőtt elkövetőtől fizikai, lelki vagy szexuális erőszakot szenvedett el. (Ez több mint 1 084 000 nőt jelent.) A kutatás rákérdezett az interjút megelőző 12 hónapban elszenvedett erőszakra is. Ennek alapján Magyarországon jelenleg nagyságrendileg több mint 223 000 nő él olyan párkapcsolatban, amelyben fizikai és/vagy szexuális erőszak áldozatává teszi a partnere. (További információ a jelenség elterjedtségéről a www.nokjoga.hu honlapon található.)

1447 Budapest, Pf. 502.
info@nane.hu

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült.