Helpline

NANE segélyvonal

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

+36 80 505 101

 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22, kedd 8-12 és szerda 12-14 óra között

EGYESÜLETÜNK

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 1994-ben jött létre azzal a céllal, hogy a nők és a gyerekek ellen elkövetett erőszakkal szemben lépjen fel. Az Egyesület közhasznú, non-profit, nem-kormányzati szervezet. Az Egyesület egyéni, közösségi és társadalmi szinten is tevékenykedik.

Áldozatsegítés egyéni szinten

Az egyéni segítségnyújtás főként az Egyesület munkatársai és önkéntesei által működtetett segélyvonalakon keresztül valósul meg. A családon belüli és párkapcsolati erőszak felnőtt és gyerek áldozatai számára fenntartott segélyvonal az Egyesület megalakulása óta folyamatosan működik, 1997 óta pedig ingyenesen hívható a 06 80 505 101-es zöld számon. Évente körülbelül 2000 hívás érkezik. A szexuális erőszak felnőtt és gyerek áldozatai számára rendelkezésre álló KERET segélyvonal – amelyet egy több más nőszervezettel közös projekt keretében szintén a NANE Egyesület képzett munkatársai működtetnek – 2010 óta fogadja a hívásokat helyi tarifával hívható a 06 40 630 006-os kék számon. 2000 és 2006 között a nőkereskedelem megelőzése céljából létrejött információs telefonvonalat működtettünk, kezdetekben az EU támogatásával a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) kezdeményezésére, majd az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének finanszírozásában.

 • Az integrált ügyfélellátás modelljét 2005-ben kezdtük kiépíteni azzal a céllal, hogy az erőszak áldozatai egy helyen kapják meg mindazt a támogatást és segítséget, amelyre lelki, anyagi, fizikai és szexuális biztonságuk kiépítéséhez szükségük van. A Patent Egyesülettel közösen működtetett integrált ügyfélellátásunk keretében személyesen és telefonon nyújtunk jogi segítséget, valamint pszichológiai és szociális tanácsadást.

 • Vodafone a Nők Biztonságáért programunk (2011-2016) egy kísérleti jelleggel működtetett mobilvészjelző-szolgáltatás, amelyet a Vodafone Magyarország Alapítvány anyagi és szakmai támogatásával és a Budapesti Rendőr-főkapitányság együttműködésével valósítottuk meg.

Tevékenységek közösségi szinten

 • Képzéseink és prevenciós foglalkozásaink segítő munkát végző szakemberek, hivatalok és intézmények számára a következő témakörökben érhetők el: párkapcsolati erőszak, a párkapcsolati erőszak gyerekekre gyakorolt hatásai, szexuális zaklatás, szexuális erőszak, prostitúció, emberkereskedelem, valamint a nemi alapú erőszak és diszkrimináció egyéb formái. Ezen szolgáltatásaink kapcsán magánszemélyek (például lakossági fórumok, ifjúsági közösségek és egyéb csoportosulások) érdeklődését is várjuk.

 • Önkéntesképzésünk tartalmát és módszertanát két évtized tapasztalata érlelte. Önkénteseink segélyvonalas ügyelőként és aktivistaként is felelősségteljes munkát végeznek Egyesületünknél, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy évente meghirdetett önkéntesképzéseink széles körűek és szakmailag stabilak legyenek. Önkénteseink számára rendszeres szupervíziót és továbbképzést is biztosítunk.

 • Támogató és önsegítő csoportjaink az erőszak áldozatai és túlélői számára működnek. A foglalkozásokat egyrészt egy nemzetközi együttműködésben kidolgozott kézikönyv (Erő a változáshoz), másrészt pedig az áldozatok segítésében szerzett tapasztalatunk alapozza meg szakmailag. Azon érdeklődők számára, akik maguk is szeretnének hasonló csoportokat szervezni, rendszeresen tartunk bemutató foglalkozásokat.

 • 2013 őszétől olyan civil szervezetek szakmai képzését, szupervízióját és fejlesztését végezzük országosan, amelyek munkája során a párkapcsolati erőszak női és gyerek áldozatainak segítése fontos szerepet játszik. A Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából megvalósuló projekt célja a hatékony segítségnyújtást és jogvédelmet biztosító szemlélet és az erre alapuló jó gyakorlatok meghonosítása. Ily módon együttműködő szakmai csoportok létrejöttének elősegítésében Egyesületünk fontos szerepet játszik, és részt vesz a csoportok tevékenységében, valamint a csoportok által megfogalmazott állásfoglalások terjesztésében.

Tevékenységeink társadalmi szinten

 • Könyvkiadási munkánk hiánypótló, szakemberek és áldozatok számára is hasznosan forgatható könyvek, szakmai útmutatók és tájékoztató szórólapok megjelentetését biztosítja.

 • Figyelemfelhívó és társadalmi tudatformáló megmozdulások szervezése önállóan, illetve más szervezetekkel közösen is munkánk fontos területe (például nyári fesztiválokon, a nemzetközi 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen vagy a Nemzetközi Nőnap keretén belül).

 • A Néma Tanúk kiállításunk a párkapcsolati erőszak során meggyilkolt nők emlékének megőrzésére és a beavatkozás fontosságának tudatosítására hivatott. Ennek keretében a sajtó és a rendőrségi híradások alapján évente elkészítjük a párkapcsolati erőszak okozta halálesetek statisztikáját. A kiállítást 1999-ben hoztuk létre, és azóta számos meghívást kapott konferenciákra, szemináriumokra, szabadtéri rendezvényekre. A Néma Tanúk piros, életnagyságú női alakot formázó sziluettek, amelyeken egy-egy elhunyt áldozat neve és meggyilkolásának körülményei hívják fel a figyelmet a párkapcsolati erőszak társadalmi jelentőségére.

 • Tájékoztató, figyelemfelhívó és oktató rövidfilmek, illetve reklámspotok létrehozásában és terjesztésében Egyesületünk közreműködőként vállal szerepet. Egyes célcsoportok társadalmi felelősségvállalását igyekszünk erősíteni annak érdekében, hogy az áldozatok ne maradjanak egyedül az erőszak elleni küzdelmükben.

 • Tájékoztató honlapjainkkal a szakmai közönséget, a laikus segítőket és az áldozatokat is igyekszünk megszólítani, illetve hasznos anyagokkal és információkkal ellátni őket.

 • Együttműködéseket alakítunk ki és részt veszünk olyan projektekben, amelyek célja az áldozatok megerősítése, támogatása és/vagy a vonatkozó szakpolitika, jogszabályok és protokollok fejlesztése, valamint az, hogy rámutassanak az állami résztvevők felelősségére, és számon kérjék rajtuk kötelezettségeiket.

 • Lobbitevékenységünk a nők elleni erőszakkal szembeni hatékonyabb fellépés érdekében zajlik, és fő célja a jogalkotás és a jogalkalmazás, valamint a szakmai eljárások és az ellátórendszer fejlesztése. A lobbizás keretében törvénytervezeteket veszünk kritikai vizsgálat alá, valamint önálló jogszabályi javaslatokat terjesztünk elő. Ezen tevékenység sikere nagyrészt a politikai szándéktól függ. Javaslataink egy része a jelenlegi szabályozásban fellelhető. Ilyen például a párkapcsolati erőszak miatt alkalmazható távoltartásra vonatkozó törvény, vagy a zaklatás és a kapcsolati erőszak önálló tényállásának büntetőjogi bevezetése. Javaslataink másik részük egyelőre nem talált kedvező fogadtatásra. Ilyen például a szexuális zaklatás vagy a szexuális zsarolás önálló tényállási meghatározása.

 • Monitorozó tevékenységünk keretében rendszeresen készítünk jelentéseket és áttekintéseket különböző nemzetközi szervezetek (ENSZ, EU, Európa Tanács) részére a nők jogainak érvényesüléséről, különös tekintettel a nők elleni erőszakra, valamint a CEDAW (Nők Elleni Diszkrimináció Minden Formájának Eltörléséről Szóló) Egyezményben és más nemzetközi egyezményekben foglalt kötelezettségek megvalósulásáról, állami teljesítéséről.

Alapelveink

Alapelveink az Egyesület az áldozatokkal folytatott munkájának tapasztalataiból, valamint a több mint húsz éves nemzetközi nők elleni erőszak mozgalom tapasztalataiból származnak. Az első segélyvonalakat, amelyek bántalmazott és szexuális erőszakot elszenvedő nőknek szóltak, a hetvenes évek elején hozták létre az Egyesült Államokban. Hasonló segélyvonalak hamarosan más demokratikus országokban is indultak. A bántalmazott nőknek szóló segélyvonal az erőszak elleni elkötelezettség és a női szolidaritás terméke. Ezen alapelveket nem csak a mi segélyvonalunk, hanem sok más segélyvonal vallhatja magáénak Európában és a világ más részein.

Nem az áldozat tehet róla

A nők elleni erőszak évezredek óta létezik, csaknem mindegyik általunk ismert kultúrában fellelhető. Függetlenül attól, hogy mit csinált az erőszak célpontja, mi hisszük, hogy nem hibáztatható az ellene elkövetett erőszakért. A felelősség mindig az elkövetőt terheli. A nők gyakran hibáztatják magukat, mivel az állam és a társadalom (a családon, az oktatáson és a nemi szocializáción keresztül) jóváhagyja a nők elleni párkapcsolati erőszakot, és ehhez nőket hibáztató ideológiákat is felkínál, terjeszt.

Hiszünk a hozzánk fordulóknak

A társadalom sokszor nem hisz a nőknek, vagy ha hisz is, őket hibáztatja. A segélyvonal önkénteseinek alapfeladata, hogy higgyen a hívóknak. Az áldozatok erejébe és autonómiájába vetett hit az egyik legfontosabb eszköze az áldozatok támogatásának, amelynek segítségével rátalálhatnak magukra, és változtatni kezdhetnek helyzetükön. Számunkra fontos, hogy a nők hogyan élik meg saját helyzetüket, hogy mit éreznek, és hogy ő maguk hogyan értelmezik tapasztalataikat.

Teret adunk telefonáló történetének

Támogatjuk a hozzánk fordulókat abban, hogy saját megfogalmazásukban, saját értékrendjükkel és értelmezésükkel összhangban adják elő történetüket. Minden élet különböző. Fontos megismernünk az telefonáló életét, ahogyan ő éli azt. Azért vagyunk, hogy mi értsük meg a telefonálót, és nem azért, hogy ő értsen meg minket.

Nem adunk tanácsot

A NANE Segélyvonalon nem mondjuk meg a hívóknak, hogy mit kellene tenniük, hanem a helyzetük feltérképezésével és információátadással segítjük őket abban, hogy a lehető legjobb döntést tudják hozni a saját életükről. A segélyvonalon dolgozó segítő feladata, hogy támogassa a hívókat: lehetővé tegye, hogy szabadon beszélhessenek; visszatükrözze és megerősítse érzéseiket; segítsen a hívók erőforrásainak, lehetőségeinek feltérképezésében; információkat adjon a párkapcsolati erőszak jelenségéről és a lehetőségekről.

Az erőszakáldozatoknak nagyon sok erejük van és képesek a saját helyzetük megoldására

A segélyvonal azért is létezik, hogy segítsen a nőknek újra bízni magukban, rátalálni saját erejükre, és támogassa őket abban, hogy képesek megoldásokat találni. Mindenki a saját életének szakértője. A mi feladatunk az, hogy segítsünk meglátni saját megoldását.

A reménytelennek tűnő helyzetekből is lehet kiút

Párkapcsolati erőszakkal foglalkozva fontos hinnünk abban, hogy minden erőszakos helyzetből van kiút. Ez sokszor hosszú és fájdalmas, rengeteg veszteséggel és lemondással járó folyamat, és ez nagyon igazságtalan. Ugyanakkor a biztonság és a lelki jólét érdekében megéri küzdeni. Hiszünk saját erőnkben, és hiszünk az áldozatok erejében is, amely lehetővé teszi, hogy támogassuk hívóinkat saját megoldásuk megtalálásában.

Bárki válhat erőszak célpontjává: nincsen “mi” és “ők”

Bárki válhat erőszak célpontjává, és a mai társadalmunkban valamilyen formában minden nőt – minket, segítőket is beleértve – ér erőszak az élete során. Azonban a nők különböző típusú és súlyosságú erőszakot szenvednek el, valamint különböző lehetőségeik és erőforrásaik lehetnek az erőszak felismerésére és a helyzetből való kilépésre. Mindannyian megéltünk valamilyen erőszakot, és mindannyiunknak dolgoznunk kellett ezen a tapasztalaton, mielőtt ügyelni kezdtünk a segélyvonalon. Nincsen “mi” és “ők”.

A párkapcsolati erőszak nem személyes, nem egyéni probléma

A nők elleni párkapcsolati, családon belüli testi/lelki/szexuális erőszak sok embert érintő társadalmi jelenség, amelynek oka az ENSZ szerint nők és férfiak között kialakult történelmi okokra visszavezethető társadalmi egyenlőtlenség, hatalmi különbség. Az erőszak célpontjai általában azt gondolják, hogy helyzetük egyedi: csak velük történik erőszak, ám a nők tömegeinek effajta “személyes” problémája valójában társadalmi és politikai kérdés. Éppen ezért társadalmi feladat az erőszak ellen fellépni és megszüntetni. A társadalmi intézményeknek, családsegítő központoknak, a bíróságoknak, a rendőrségnek, a kórházaknak, stb. aktívan részt kell venniük a családon belüli erőszak elleni harcban.

A bántalmazott oldalán állunk

A rosszul értelmezett “semlegesség”, az a gondolat, hogy “az igazság valahol középen van”, mindkét fél felelőssé tétele az erőszakért, vagy az erőszak el nem ítélése, relativizálása valójában nem semleges álláspont, hanem az erőszak támogatása és az erőszakos személy megerősítése. Tudjuk, hogy jelenleg a férfiaknak nagyobb hatalma és társadalmi befolyása van, és hogy a diszkrimináció a nőket az élet minden területén sújtja. A társadalmi intézmények általában azoknak az oldalára állnak, aki hatalommal, befolyással bírnak. Azzal, hogy mi a túlélők oldalán kötelezzük el magunkat, csupán a társadalmi igazságosságnak próbálunk esélyt adni.

Mindenfajta diszkriminációt és erőszakot ellenzünk

A NANE Egyesület hisz abban, hogy minden ember egyenlő és azonos jogok illetik meg, függetlenül etnikai és nemzeti hovatartozástól, kortól, társadalmi rétegtől, szexuális orientációtól, politikai vagy vallási meggyőződéstől és személyes történetétől. Az erőszakmentes élethez való jog alapvető emberi jog, amely mindenkire vonatkozik.

A gyerekeknek joguk van a biztonsághoz

A nemzetközi adatokból tudjuk, hogy az erőszak tanújának lenni ugyanolyan romboló hatású lehet, mint közvetlenül elszenvedni azt: azokban a családokban, ahol a szülők közt erőszak van, a gyerekek is sérülnek, még akkor is, ha őket nem éri közvetlen bántalmazás. Az erőszak célpontjáról sokszor elvárják, hogy “a gyerekek érdekében” maradjon erőszakos partnere mellett. A gyerekeknek azonban a biztonság az érdeke, és nem az hogy tanúi legyenek erőszaknak. A gyerekeknek is joguk van az erőszakmentes élethez.

NANE segélyvonal nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

06-80-505-101
 • ingyenes
 • anonim
 • hívható: hétfő, kedd, csütörtök, péntek este 18-22 óra, kedden 8-12 és szerdán 12-14 óra között

A segélyvonalról

A segélyvonal tematikus vonal: nők elleni férfierőszakkal, illetve a nők elleni erőszakhoz kapcsolódó gyerekbántalmazással és szexuális erőszakkal, illetve incesztussal kapcsolatban várjuk áldozatok, közelállók és segítők, valamint segítő szakemberek hívásait. A segélyvonal alapelvei nagyrészt megegyeznek az Egyesület általános alapelveivel.

Az 1994 februárja óta üzemelő NANE segélyvonalra évente közel 1200 bántalmazással kapcsolatos hívás érkezik. A beérkező hívások díját a NANE Egyesület a segélyvonal fenntartására kapott pályázati és egyéb forrásokból fedezi (például adományok), így a hívók számára nem jár költséggel. Az Egyesület önkéntesei a nők elleni erőszak minden formájával foglalkoznak, legyen az lelki, szóbeli, fizikai, szexuális vagy gazdasági.

A vonal a nők elleni erőszak hatékony kezelésének első lépését nyújtja: az öntudatébresztő, információmegosztó segítő beszélgetést. Ezen beszélgetések célja a hívó kívánságainak és erőforrásainak feltérképezése, lehetőségeinek felmérése, valamint a nők elleni erőszakról az áldozatokban is élő tévhitek és mítoszok eloszlatása. A segélyvonal anonim módon is hívható, mivel a bántalmazott nőket mind szűkebb környezetük, mind a tágabb társadalom gyakran megbélyegzi, így a szégyenérzet gátolhatja őket a segítségkérésben.

A NANE segélyvonalon dolgozó képzett önkéntes segítők tisztában vannak az erőszak társadalmi hátterével, nem hibáztatják az áldozatokat, és hisznek a hívóknak. Tudjuk, hogy a erőszak (legyen az akár lelki, szóbeli, fizikai, szexuális vagy gazdasági) nem csak akkor erőszak, ha az elkövető ismeretlen, vagy ha a támadás közterületen történik. Tudjuk, hogy az elkövető lehet gazdag és befolyásos is, és hogy nem csak kényszer vagy halálos fenyegetés esetén beszélhetünk erőszakról. Szexuális erőszak és zaklatás esetén úgy gondoljuk, hogy az alkoholos befolyásoltság vagy a droghasználat nem jelentenek beleegyezést, mint ahogy az sem, ha az áldozat elfogadott egy italt, vagy elment az elkövető lakására.

Az erőszak csakis az elkövető felelőssége, sosem az áldozaté!

A segélyvonal szükségessége

Magyarországon a legóvatosabb becslések alapján is hetente legkevesebb egy nő hal bele a családon belüli erőszakba: férje, volt férje vagy partnere meggyilkolja őt. Ez évente legalább 52 nőt jelent.

Európai és magyar adatok szerint minden ötödik nőt rendszeresen fizikailag is bántalmaz a partnere. Ez Magyarországon körülbelül félmillió nőt érint és közel ugyanennyi férfi elkövetőt jelent.

A bántalmazott gyerekek számát csak becsülni tudjuk. Hazánkban több százezer olyan gyerek él, aki hozzátartozó által elkövetett testi, lelki vagy szexuális erőszak áldozata. Bántalmazott gyereknek minősül az a gyerek is, akit noha szülei nem bántalmaznak fizikailag, de olyan körülmények között nő fel, hogy az apa bántalmazza az anyát.

A bántalmazott nők átlagosan nyolc alkalommal kérik a rendőrség segítségét. Tapasztaltunk szerint sokszor hiába, mivel a rendőrség arra többször hivatkozik, hogy mindössze akkor intézkedhet, amikor “majd vér folyik”, máskor elmulasztja, hogy kimenjen a helyszínre, vagy más módon nem jár el az előírásnak, a 2/2018. ORFK intézkedésnek megfelelően. Az intézkedés elérhető online.

A magyar adatok forrásait lásd itt.
A nők elleni erőszakról bővebben itt olvashatsz.

Munkatársaink

Sajtókommunikáció

Felelős: Somogyi Zsófia

A NANE Egyesület kommunikációs munkatársaként azért felelek, hogy az egyesület munkája, edukációs kampányai, más szervezetekkel közös projektjei láthatóvá váljanak a közösségi média felületeken, illetve eljussanak a sajtóhoz, az érintett lányokhoz, nőkhöz és segítőikhez egyaránt.

Elérhetőség: somogyi.zsofia@nane.hu

Operatív koordinátor

Felelős: Galambos Anita

Operatív koordinátorként, az egyesület operatív működésének támogatása a feladatom.

Elérhetőség: info@nane.hu

Segélytevékenység koordinátor

Felelős: László Loren

Segélytevékenység koordinátorként azért vagyok felelős, hogy a segélyvonal, chatügyelet, segélylevelezés és Erő a változáshoz csoportok megfelelően működjenek.

Elérhetőség: laszlo.loren@nane.hu

Forrásteremtő és szakmai koordinátor

Felelős: Szalay Dorottya

Forrásteremtőként az a feladatom, hogy biztosítsam a NANE széleskörű tevékenységéhez szükséges anyagi támogatást. Szakmai koordinátorként az üzleti és civil szféra közti partneri kapcsolatok kialakítását, közös projektek megvalósítását segítem, illetve az Egyesület alapműködését biztosító pályázati programokért felelek.

Elérhetőség: szalay.dorottya@nane.hu

Projekt- és prevenciós szakmai koordinátor

Felelős: Mészáros Gréta

Prevenciós szakmai koordinátorként én felelek az Együtt Egyenlően erőszak-megelőző programért és a Lázadó Lányok Táborért, a NANE prevenciós tevékenységeinek stratégiájáért, a prevenciós együttműködésekért és szakemberképzésekért.

Projektkoordinátorként a “RISKFREE – Nemi alapú erőszak áldozatainak támogatása, válasz a járvány okozta kihívásokra” elnevezésű EU CERV program által támogatott projekt megvalósítását segítem.

Elérhetőség: prevencio@nane.hu, meszaros.greta@nane.hu

Irodai asszisztens, önkéntes koordinátor

Felelős: Bögös Patricia

Irodai asszisztensként a Nane Egyesület működéséhez kapcsolódó általános adminisztratív feladatok ellátása, irodai ügyintézés és képzések előkészítése a legfőbb feladatom

A Nane Egyesület önkénteseinek koordinátoraként aktivistáink standolásokon, eseményeken való részvételét szervezem meg, különböző önkéntes tevékenységek menedzselését és támogatását segítem.

Elérhetőség: bogos.patricia@nane.hu

Képzési koordinátor

Felelős: Szalóki Ágnes 

A NANE Egyesület szakemberképzéseinek és akkreditált képzéseinek a szervezése és ügyintézése tartozik a legfőbb feladataim közé. Ezen kívül az eseti megrendelésekkel is én foglalkozom.

Elérhetőség: szaloki.agnes@nane.hu, kepzes@nane.hu

Segítők Hálózata önkéntes koordinátor

Felelős: Szilasi Flóra

A NANE-PATENT Segítők Hálózata önkéntes koordinátoraként fő feladatom az érintettek és az önkéntesek összekötése, valamint a Segítők Hálózata önkéntes közösség építése és segítése.

Elérhetőség: szilasi.flora@nane.hu

Önkormányzati érdekképviselet

Felelős: Dés Fanni

Önkormányzati érdekképviselet, szakpolitikai szakértőként én foglalkozom az olyan kerületi, lokális szakpolitkákkal, melyek egyrészt csökkentik a nők elleni erőszak jelenségét, másrészt segítik az áldozatok hatékony támogatását kerületi, település szinten. Én felelek az egyesületben az önkormányzatokkal való kapcsolattartásért és a jó gyakorlatok alkalmazásáért a témában, melyeket az önkormányzatokkal, helyi szakemberekkel közösen, a helyi szükségletekhez és erőforrásokhoz igazítva alakítunk ki.

Elérhetőség: des.fanni@nane.hu

Segítők Hálózata jogi szakértő

Felelős: Dr. Gelencsér Dóra

A NANE-PATENT Segítők Hálózata jogi szakértőjeként feladatom a hatóságokkal, áldozatvédelmi intézményrendszerrel kapcsolatos jogi szabályozás, valamint az érintetti tapasztalatok átadása az önkénteseknek.

Elérhetőség: segitokhalozata@gmail.com

Segítők Hálózata szakmai koordinátor

Felelős: Les Krisztina

A NANE-PATENT Segítők Hálózata szakmai koordinátoraként feladatom a projekt szakmai színvonalának fenntartása és az adminisztratív feladatok ellátása.

Elérhetőség: les.krisztina@patent.org.hu

EWL Observatory civil szakértő

Felelős: Debreczy Eszter

Civil szakértőként feladatom az Európai Női Lobby (European Women’s Lobby, EWL) Nők Elleni Erőszak Obszervatóriumában a NANE képviselete.

Elérhetőség: debreczy.eszter@nane.hu

Prevenciós önkénteskoordinátor

Felelős: Kajos Rebeka Dóra

A Nane és a Patent Egyesület közös prevenciós progjamában dolgozó önkéntesekért felelek, leszervezem a foglalkozásokat, tartom a kapcsolatot a meghívó intézményekkel, valamint a programmal kapcsolatos rendezvények, táborok koordinációját viszem.

Elérhetőség: kajos.rebeka@nane.hu

1447 Budapest, Pf. 502.
info@nane.hu

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült.