Biztonságot és védelmet a családban és a társadalomban konferencia program

 

Biztonságot és védelmet a családban és a társadalomban – 25 éve a közös fellépésért a nők és gyermekek elleni erőszakkal szemben

Please scroll down for English invitation and programme.

A NANE és a PATENT Egyesület jubileumi szakmai konferenciája.

Tisztelt Érdeklődők!

A NANE Egyesület és a PATENT Egyesület idén is megrendezi szakmai konferenciáját a „16 Akciónap a nők elleni erőszak ellen” rendezvénysorozat keretében. Az eseményen bemutatjuk a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatások eredményeit, valamint a témához kapcsolódó több ígéretes gyakorlatot, kezdeményezést.

A következő területekről várjuk résztvevők jelentkezését:
– bűnmegelőzéssel, áldozatvédelemmel, jogalkalmazással foglalkozó rendészeti, igazságszolgáltatási, és egyéb hatósági, valamint civil szakemberek
– a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai
– párkapcsolati erőszak felnőtt és gyermek áldozataival foglalkozó segítők
– emberi jogi civil szervezetek, csoportok
– köz- és felsőoktatásban dolgozó szakemberek
– állami döntéshozók, pártok, helyi önkormányzatok
– diplomáciai testületek, nemzetközi/kormányközi szervezetek
– sajtó

A konferencia regisztráció köteles, a részvételhez különböző mértékű, akár teljes támogatás kérhető. Online regisztráció: http://nane.hu/konferencia/

A konferencia nyelve angol és magyar, a konferencia teljes idejére szinkrontolmácsolást biztosítunk.

Programterv

8:20–9:00 Regisztráció

9:00–9:30 Megnyitó

Gordana Berjan, az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központ igazgatója

Őe. Markku Virri, Nagykövet, Finnország Budapesti Nagykövetsége

Tóth Györgyi, a NANE Egyesület tagja, az Európai Nők Az Erőszak Ellen (WAVE) Hálózat Tanácsadó Testületének póttagja

9:30–11:15 A nők elleni erőszak áldozatainak jogérvényesítése, jogainak védelme

Az Isztambuli Egyezmény alapelvei, jelentősége és pozitív hatása / Dr. Marceline Naudi, az Európa Tanács Isztambuli Egyezményének végrehajtását ellenőrző GREVIO Bizottság elnöke

Vegyük komolyan a partnerkapcsolati erőszak női áldozatainak védelemhez és igazságszolgáltatáshoz való jogát / Albin Dearing, Projektvezető
– Jogi kutatás, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

A hozzátartozók sérelmére elkövetett bűncselekmények – a kapcsolati erőszak tényállás használata a
gyakorlatban / Dr. Garai Renáta, tudományos munkatárs, Országos Kriminológiai Intézet

Az áldozatvédelmi irányelv érvényesülése a magyar gyakorlatban, különös tekintettel a nők elleni erőszak
áldozataira / dr. Spronz Júlia, vezető jogász, Dés Fanni, kutató, PATENT Egyesület

Moderátor: Tóth Györgyi, a NANE Egyesület tagja

11:15–11:45 Kávészünet

11:45–13:15 A gyermekek védelme és támogatása a párkapcsolati erőszak kontextusában

Lehet-e jó apa, aki a gyermeke anyját bántalmazza? A bántalmazás hatása a gyerekekre, a párkapcsolati erőszak káros hatása az anya-gyerek kapcsolatra; mindezek jelentősége a gyermekvédelmi és gyermekelhelyezési/kapcsolattartási ügyekben /  Vitaindító videóelőadás: Lundy Bancroft, a Lehet-e jó apa a bántalmazó című díjnyertes könyv szerzője, bántalmazó férfiakkal foglalkozó tanácsadó specialista

Kényszerkapcsolattartás – a NANE Egyesület tapasztalatai a kutatás és gyakorlat alapján / dr. Wirth Judit, a
NANE Egyesület jogi és közpolitikai szakértője

Egy ígéretes gyakorlat – a pécsi bölcsődék gyermekvédelmi protokollja / Gruidl Zsuzsanna, szociális
munkás, kisgyermeknevelő, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kisgyermek Szociális Intézmények
Igazgatósága; Hoffmann Kriszta, a NANE Egyesület munkatársa

Moderátor: dr. Nógrádi Noá, a PATENT Egyesület munkatársa

Kérdések és válaszok

13:15–14:15 Ebéd

14:15–15:45 Szexuális erőszak és zaklatás – helyzetkép, intézményes válaszok, az áldozatok támogatása

Az anonim segélyvonal mint lehetőség/eszköz a szexuális zaklatást, erőszakot átélt gyerekek, fiatalok
számára / Reményiné Csekeő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője

Gyerekkori szexuális abúzus túlélők támogató csoportja – Winkler Zsuzsanna önkéntes, dr. Wirth Judit, NANE
Egyesület

Új normák a munka világában előforduló erőszak és zaklatás felszámolására – A Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet egyezménye és ajánlása / Hercegh Mária, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozatának elnöke

Biztonságos terek: az intézményes megelőzés és védelem lehetőségei, FESZ 2017–2019 / Dr. Deres
Kornélia, a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) munkatársa

Moderátor: Szalay Dorottya, a NANE Egyesület munkatársa

15:45–17:15 Párhuzamos szekciók

“A” Szekció: Fiatalok és a nők elleni/párkapcsolati erőszak – a megelőzés szerepe

A nők és férfiak egyenlősége az oktatásban – helyzetkép és lehetőségek / Sáfrány Réka, a Magyar Női
Érdekérvényesítő Szövetség elnöke

Új eszközök és módszerek a verbális önvédelem terén / Mészáros Gréta, a NANE Egyesület munkatársa, aktivistája

Szexuális kultúra, szexuális felvilágosítás, prevenció: a Kapcsolódj be! projekt tanulságai / Sudár Orsolya,
Kardos Bogáta, a PATENT Egyesület munkatársai

Fiatalok nőjogi aktivizmusa / Bakó Júlia, Bárdits Éva, László Loren, a Nők Egymásért
Mozgalom (NEM!) tagjai

Facilitátor: Horváth Éva, a NANE Egyesület önkéntese és munkatársa

“B” Szekció: A támogatás új eszközei, módszerei szakemberek és áldozatok/túlélők számára

Tanácsadás innovatív digitális eszközökkel az erőszak női áldozatai számára – a Dis.Co projekt (Training
Course on Counselling at a Distance) / Anca Ciupa, a tagság és jogi projektek koordinátora, WAVE (Európai
Nők Az Erőszak Ellen) Iroda

Traumafókuszú esetmegbeszélő-szupervíziós és támogató csoport szociális és gyermekvédelmi szakemberek
számára Budapesten és Pécsett / Hoffmann Kriszta, NANE Egyesület

Bántalmazást feldolgozó, önbecsülés növelő segítő csoport hajléktalan nőknek – Az Erő a változáshoz
program adaptációja / Barna Sándor, szociális munkás, “RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány Női Éjjeli
Menedékhelye

“Nőjogi persely” – Támogassuk a nőket a jogérvényesítésben / dr. Nógrádi Noá, PATENT Egyesület

A szülészeti erőszak Magyarországon – az EMMA Vonal és EMMA műhely tapasztalatai / Fazakas Pálma, az EMMA Egyesület elnöke

Facilitátor: Dés Fanni, a NANE Egyesület önkéntese

17:15 Zárszó

Házigazda: Balogh Zsófia, a NANE Egyesület ügyvezetője

Tolmács: Béres-Deák Rita, Tamás Etelka

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

xxxxxxxxxxxxx

English invitation and programme

Safety and protection in the family and in society –
25 years for acting together against violence against women and children

Invitation to the conference organised by NANE Women’s Rights Association and PATENT Association.

The conference is organised by NANE Women’s Rights Association and PATENT (People Opposing
Patriarchy) Association as part of the 16 Days of Activism against Violence against Women Campaign. Since
NANE Association celebrates its 25 th anniversary in 2019, the event provides room for introducing key
achievements/results of the organisation’s operation. Similarly, the conference will explore relevant
international and national evidence base and well as standards and promising practices for effective state and
institutional response to violence against women.
The conference will be of particular interest to
– experts, professionals in crime prevention, victim protection, law enforcement and justice
– professionals supporting adult and children victims of domestic violence
– professionals involved in child protection and domestic violence cases
– professionals from the public and higher education sector
– professionals from the health care sector
– representatives of human rights organisations and groups
– researchers
– decision-makers, policy makers, representatives of political parties and of local governments
– representatives of diplomatic corps, and international/intergovernmental organisations
–  the media.
Conference presentations are in Hungarian and English (simultaneous interpretation is provided).

Please register to participate. Registration: http://nane.hu/conference/

9 December 2019, Monday

Preliminary programme

8:20–9:00 Registration

9:00–9:30 Opening

Gordana Berjan, Executive Director, Council of Europe European Youth Centre, Budapest

H. E. Markku Virri, Ambassador, Embassy of Finland in Budapest

Representatives of NANE Women’s Rights Association

9:30–11:15 Access to justice and protection of the rights for victims of violence against women and domestic violence

Basic principles, significance and positive results of the Istanbul Convention / Keynote address by Dr. Marceline Naudi, President of the GREVIO – Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence

Taking seriously the rights of women as victims of partner violence to protection and to justice / Albin Dearing,
Project manager – Legal Research, European Union Agency for Fundamental Rights

Crimes committed against relatives – practical application of the criminal offence of ‘violence in
relationship’ / Dr. Renáta Garai, Research fellow, National Institute of Criminology

The practical application of the EU’s victims’ rights directive in Hungary, with special regard to victims of
violence against women / dr. Júlia Spronz chief attorney, Fanni Dés researcher, PATENT (People Opposing Patriarchy) Association

Questions and answers

Moderator: Györgyi Tóth, NANE Association

11:15–11:45 Coffee break

11:45–13:15 Protection and support of children in the context of intimate partner violence

Can a man be a good parent while he abuses the children’s mother? The impact of battering on children, the harm that domestic violence does to mother-child relationships, and the relevance for child protection and child custody cases – Introductory video speech by Lundy Bancroft, author of the prize winning book The Batterer as Parent and specialist in counseling male abusers

Forced visitation – conclusions from research and practice / dr. Wirth Judit, legal and policy expert, NANE Association

A promising practice – child protection protocol of nurseries in Pécs / Zsuzsanna Gruidl, social worker,
carer, Local Government of Pécs City with County Rights, Directorate for Social Institutions for Small
Children; Kriszta Hoffmann, staff member of NANE Association

Questions and answers

Moderator: dr. Noá Nógrádi, staff member of PATENT Association

13:15–14:15 Lunch

14:15–15:45 Sexual violence and harassment – overview, institutional responses and support for victims

An anonymous helpline as a tool for children and young people experienced sexual harassment and violence
/ Borbála Reményiné Csekeő, professional manager, Kék Vonal Child Crisis Foundation

Support group for childhood incest survivors / Zsuzsanna Winkler volunteer, dr. Judit Wirth, NANE Association

Safe spaces: opportunities of institutional prevention and protection, FESZ 2017–2019 / Dr. Kornélia Deres,
Alliance for Independent Performing Art (Független Előadó-művészeti Szövetség – FESZ)

New norms concerning elimination of violence and harassment in the world of work – The ILO Convention
and recommendation / Mária Hercegh, Chair of Women’s Section, Hungarian Trade Union Confederation

Moderator: Dorottya Szalay, staff menber of NANE Association

15:45–17:15 Parallel sessions

Session A: Young people and violence against women / intimate partner violence – the role of prevention

Equality between women and men in the education system – overview and opportunities / Réka Sáfrány,
Chair, Hungarian Women’s Lobby

New tools and methods for verbal self-defence – Gréta Mészáros, staff menber of NANE Association

Culture of sexuality, sex education, prevention: lessons learnt from the Turn me on! project – Orsolya Sudár,
Bogáta Kardos, staff members of PATENT Association

Women’s rights activism of young people / Júlia Bakó, Éva Bárdits, Loren László, members of
Women for Each Other Movement (Nők Egymásért Mozgalom – NEM!)

Facilitator: Éva Horváth, volunteer of NANE Association

Session B: New tools and methods of support for professionals and victims/survivors

Counselling women victims of violence through alternative digital means – the DIS.CO project / Anca
Ciupa, Membership & Legal Project Coordinator, WAVE (Women against Violence Europe) Office

Trauma-focused case consultation, supervision and support group for social and child protection
professionals / Kriszta Hoffmann, NANE Association

Support groups to process abuse and increase self-esteem for homeless women – adaptation of the “Power
To Change” program / Sándor Barna, social worker, „RÉS” Social and Cultural Foundation, Night Refuge
for Women

„Women’s Rights Money Box” for supporting women in access to justice / dr. Noá Nógrádi, PATENT
Association

Obstetric violence in Hungary – experiences of EMMA Line and EMMA Hub / Pálma Fazakas, Chair,
EMMA Association

Facilitator: Fanni Dés, volunteer of NANE Association

17:15 Closing

Host/moderator of the conference: Zsófia Balogh, Executive director, NANE Women’s Rights Association.

Interpreter: Rita Béres-Deák, Etelka Tamás

The organisers reserve the right to make changes in the program.