Helpline

NANE segélyvonal

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

+36 80 505 101

 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22, kedd 8-12 és szerda 12-14 óra között

A NANE Egyesület projektjei

Cégek, intézmények és pályázati lehetőségek segítségével megvalósított projetkjeink.

Transatlantic Foundation: Együttműködésben – Egységben – Ellenállóbban

Szervezeti kapacitásfejlesztéssel és intézményközi kooperációval a nők elleni erőszak áldozatainak támogatásáért.

2023 október és 2024 december között futó projektünk célja a nők elleni erőszak áldozatainak szakszerű támogatásáért felelős ellátórendszer megerősítése, és az ehhez szükséges együttműködések ellenállóképességének, illetve a fenntarthatóságának növelése. A megvalósítás fő eszközeként három fő csapásirányt különít el: az Egyesület szakértői kapacitásának gyarapítását, a programban résztvevő szakintézmények vonatkozó protokolljainak kialakítását és az Egyesület önkéntesbázisának megerősítését. A koncepció a NANE két szakértői csoportjára koncentrál: 1) a különböző területeken működő szakemberek (szociális munkások, pszichológusok, egészségügyi szakdolgozók, tanárok, rendőrök stb.) továbbképzésére specializálódó szakértőkre, illetve a 2) az intézményi protokollok kidolgozásában jártas szakértőkre.

A projekt átfogó célja a nők elleni erőszak, azon belül pedig a párkapcsolati és családon belüli erőszak áldozatainak támogatásáért felelős ellátórendszer fejlesztése, az elérhető szolgáltatásoknak az ügyfelek szükségleteihez való igazítása, és a jelenséget érintő társadalmi tudatosság fejlesztése. A megvalósításhoz szorosan kapcsolódó célkitűzés az erőszaktúlélők érdekképviseletét vállaló kezdeményezések ellenállóképességének növelése, melynek – a projektben meghatározott – eszköze a szakértői és önkéntes kapacitás gyarapítása, és ezáltal az intézményközi összefogások megerősítése és kiterjesztése.

A projekt három, egymást erősítő egységből épül fel: 1) szakember-képzők továbbképzése, 2) intézményi protokollok kidolgozásában jártas szakemberek képzése, és 3) az önkéntesbázis megerősítése. A három egység összesen hat programelemet, azaz tevékenységi kört foglal magába.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

We See You!

2023. szeptemberében indult a Holland Nagykövetség által támogatott “We See You!” – Developing trauma-response and prevention programs for marginalized women and girls through inter-organisational cooperations elnevezésű program (“Látunk Téged!” – Traumafókuszú és erőszakprevenciós programok létrehozása marginalizált nőknek és lányoknak szervezetek közötti együttműködésben), aminek a NANE Egyesület a szakmai felelőse.

A program célja, hogy a meglévő szakmai módszertani anyagainkat (Erő a változáshoz, Teret adni és megtartani, Együtt egyenlően, Kapcsolódj be) adaptáljuk különböző célcsoportokra. Ennek érdekében a projekt keretében egy közös tanulási térben a terepen, a célcsoportokkal közvetlenül dolgozó szakemberek és a NANE önkéntesei, aktivistái osztják meg egymással a tudásukat és a tapasztalataikat.

Együttműködő partnereink a programban:

  • Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, Váci úti telephelye (Budapest)
  • BAGázs Közhasznú Egyesület (Bag és Dány)
  • Élménylelő Ifjúsági Egyesület (Pécs)
  • Szomaro – Szomolyai Magyar Roma Egyesülete (Szomolya)
  • Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány (Budapest)

A projekt keretében a tudás és tapasztalatmegosztást követően a terepen dolgozó szakemberek 10-12 alkalmas csoportfolyamatok során kipróbálják az adaptált módszertani anyagokat. Ezeket a csoportfolyamatokat szakmai konzultáció és szupervízió kíséri.

A folyamatok megvalósítása során összegyűlt tapasztalatok a szervezetek közös tudásának a részévé válnak.

Biztonságos és megerősítő környezet teremtése a gyerekek számára – nemzetközi projekt a WAVE koordinálásával

A NANE alapító tagja a WAVE (Women Against Violence Europe – Európai Nők az Erőszak Ellen) Network ernyőszervezetnek. 2022-2023-ban a WAVE és 3 másik tagszervezete, a horvát AŽKZ (Zágrábi Autonóm Nőotthon – Nők a Nők Elleni Erőszak Ellen), a német ZIF (Autonóm Nőotthonok Információs Központja) és a máltai WRF (Nőjogi Alapítvány) részvételével egy nemzetközi projektben veszünk részt (Safeguarding and Empowering Children), az Oak Foundation támogatásával.
A projekt fő célcsoportjai a gyerekek. Az egyik fő célkitűzése a kezdeményezésnek, hogy a bántalmazott anyák segítése közben a gyerekeik is biztonságban legyenek és védelemben részesüljenek az áldozatsegítő szervezeteknél. A partnerekkel közösen kidolgoztunk egy irányelveket, alapvető szempontokat tartalmazó útmutatót arról, hogy hogy tudunk biztonságos és megerősítő környezetet teremteni a gyermekek számára. Ez a nők elleni erőszak áldozatait, a bántalmazott nőket segítő szervezetek mellett más, különböző szakmák (például a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az igazságszolgáltatás, a rendőrség) szereplőinek is hasznos forrás, segítséget adva ahhoz, hogy a gyermekvédelmi kötelezettségeiket hatékonyan teljesítsék.A projektben továbbá kiemelten foglalkoztunk a gyerekek biztonságának a kérdésével a szülői felügyeletre és kapcsolattartásra vonatkozó eljárások és döntések kapcsán – a gyerekbarát, áldozatbarát igazságszolgáltatás fontosságát hangsúlyozva ebből a szempontból. Ebben a témában is készítettünk egy kiadványt, ezen felül a nemzetközi együttműködés erősítésén is dolgoztunk.
A projektről részletes információ – ideértve az elkészült kiadványokat is –  itt található angol nyelven: https://wave-network.org/wave-child-safeguarding-movement-building-project/

A projektben készült kiadványokat magyarul is elérhetővé tesszük. A “Hogyan teremtsünk biztonságos és megerősítő környezetet a gyerekek számára? Alapelvek, fő szempontok és eljárások a nők elleni erőszak áldozatait, a bántalmazott nőket segítő szervezetek számára” című kiadvány innen letölthető magyar nyelven.

MEGTARTÓ ERŐ – Roma nők jogainak tudatosítása és érvényesítése az ellátórendszerben. Az anyák és gyerekek védelmének erősítése a szociodráma és egyéb részvételi módszerek segítségével.

2023 októberében elindult egy 2 éves szakmai együttműködés, melynek tagjai a Magyar Pszichodráma Egyesület, a NANE Egyesület, a Szomolyai Magyar Roma Egyesület, a Bagázs Egyesület és a Sajátszínház – Szívhangok Társulat.
A projekt az Európai Bizottság Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) programjának részeként Magyarországon életre hívott Közös Értékeink Program keretében valósul meg.
A projekt célja hátrányos helyzetű anyák és gyerekeik védelmének erősítése az ellátórendszerben a szociodráma és egyéb részvételi módszerek segítségével. A projekt során egy módszertani fejlesztő stáb a szociodráma módszeréből, az “Erő a változáshoz” módszertanból, illetve a helyi roma szervezetek által alkalmazott egyéb közösségfejlesztő eljárásokból alakít ki egy olyan csoportmódszertant és forgatókönyveket, amelyeket roma női csoportokban és az ellátórendszer dolgozóinak körében lehet alkalmazni. A projekt során 4 helyi csoporttal dolgozunk majd, képzéseket tartunk csoportvezetőknek, és egy módszertani kiadványt állítunk össze. A projektről dokumentumfilm is készül.

A projekt hivatkozási száma: CERV-P-2023-0240

 

 

RISKFREE – Nemi alapú erőszak áldozatainak támogatása, válasz a járvány okozta kihívásokra

EU CERV Daphne nemzetközi projekt

Új projektünket, amelynek vezetője az Autonomna Ženska Kuća Zagreb (Autonóm Nők Háza Zágráb – Horvátország), az EU CERV (Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek) programja támogatja. 

A projektben további partnereink a ROSA Centar za Žene Žrtve (A Háború Női Áldozatainak Központja – Horvátország), az UWAH Syndesmos Melon Gynaikeion Somateion Irakleioy kai Nomoy Irakleioy (Heraklioni Nőszervezetek Uniója – Görögország),  a DNK Društva Za Nenasilno Komunikacijo (Egyesület Az Erőszakmentes Kommunikációért – Szlovénia) és a Fenestra (Szlovákia).

A projekt megvalósítása 2022. április 15-től 2024. április 14-ig tart. 

Az együttműködés célja, hogy közösen felmérjük a világjárvány nők elleni erőszak áldozataira gyakorolt hatását, felülvizsgáljuk és fejlesszük az elérhető kockázatkezelési eszközöket és eljárásrendeket annak érdekében, hogy ellensúlyozzuk a járvány alatt még tovább növekvő nők elleni erőszakot és új támogatási formákkal biztosítsuk az áldozatsegítő szolgáltatások elérhetőségét, folyamatosságát.

A projekt továbbá hozzájárul az áldozatokkal dolgozó szakemberek kockázatkezelési módszerekről szóló tudásának bővítéséhez. A közös munka során végül egy társadalmi érzékenyítő kampányt is megvalósítunk meg, melynek célja, hogy zéró-toleranciát hirdessen a nők és lányok elleni erőszakkal szemben és tájékoztassa a nőket az elérhető segítő szolgáltatásokról.

A projekt részletes célkitűzései:

  • áldozatok szükségleteinek felmérése, a világjárvány okozta új kihívások és kockázatok áttekintése
  • az áldozatok védelmének és támogatásának javítása kockázatértékelési eszközök és az áldozatok online tanácsadási protokolljának kidolgozásával
  • személyre szabott, a világjárvány hatásaira is reagáló pszichoszociális támogatásformák nők elleni áldozatainak
  • a nők elleni erőszak elleni küzdelem és az erőszak megelőzése érdekképviselettel, edukációs kampányokkal, a projekt eredeményeinek bemutatásával 

A projekt keretében az alábbi célcsoportoknak nyújtunk szolgáltásokat: nemi alapú erőszak női áldozatai (beleértve a bevándorló és menekült nőket, és emberkereskedelem áldozatait), áldozatsegítést végző, áldozatokkal dolgozó szakemberek (rendőrség, bíróság, szociális szakemberek), a nők elleni erőszakról szóló kommunikációs kampány révén a szélesebb társadalom.

A projekttel kapcsolatos várakozásaink, hogy hatására jobban megismerjük az érintett nők világjárvány miatt kialakult új igényeit, fejlesztjük az erőszak korai felismerését támogató módszertani eszközöket – ezáltal pozitívan befolyásoljuk azokat a szolgáltatásokat, amik a nők védelmét és biztonságát hosszútávon is támogatják. A munkájuk során érintettekkel kapcsolatba kerülő szakemberek képzése és a tudatosság növelésére irányuló tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakemberek megfelelően tudjanak reagálni a női áldozatok speciális szükségleteire, és a jövőben hatékony részesei legyenek a nők elleni erőszak megelőzésének.

Kérsz Teát!? előadás továbbfejlesztése – a Summa Artium támogatásával

A Summa Artium projekt keretében a célunk az volt, hogy a Kérsz Teát előadáshoz, ami a szexizmus, szex, szexben megjelenő hatalmi egyenlőtlenségek és a szexuális erőszak témáját járja körül kidolgozzunk egy olyan interaktív, dramatikus eszközökkel dolgozó feldolgozási módszert, amit tudunk használni azokkal a fiatalokkal, akik megnézték az előadást. A projekt ötletét két szükséglet hívta elő. Egyrészt, hogy az előadások utáni feldolgozás alkalmakon sokszor csak egy-két ember volt aktív, sok mindenkinek nehézséget okozhat a nemek közötti hatalmi egyenlőtlenségekről és a szexről való beszéd, amit könnyíthet egy dramatikus eszközökkel dolgozó feldolgozás. A másik, hogy olyan csoportokkal is fel tudjuk dolgozni az előadást, akik kiszolgáltatottabbak a társadalomban és ezáltal több személyes élményük lehet a szexuális visszaélésről, erőszakról, ami miatt nehezebb számukra ezekről a témákról beszélni. Utóbbi csoportba tartozhatnak például gyermekotthonokban élő gyermekek. Az interaktív, dramatikus eszközök segíthetnek nekik abban, hogy ne szóban, hanem más eszközökkel ki tudják fejezni az érzéseiket, véleményüket ezekkel a témákkal kapcsolatban, ami sokszor könnyítést jelenthet számukra a verbalitáshoz képest.

Egy 1,5 órás, szociodramatikus eszközökkel dolgozó foglalkozástervet dolgoztunk ki, ami körüljárja a társadalomban megjelenő férfiak és nők közötti egyenlőtlenségeket, az előadás során megjelenő egyenlőtlen hatalmi helyzeteket a szex kontextusában és végül egy igazságosabb világ modellezésén keresztül próbálja felvázolni a jelenlegi, egyenlőtlen társadalmi struktúrák által meghatározott világ igazságtalanságát. A tervet a NANE két szakértője és egy szociodrámában jártas szakember dolgozta ki.

Korábbi pályázati projektek
 

Dolgozzunk együtt! Állítsuk meg a nők elleni erőszakot – a Holland nagykövetség támogatásával

Dutch Human Rights Fund 2019 Let Us Work Together! Stop Violence Against Women

A Holland Nagykövetség 2019-es Emberi Jogi Alapjának támogatásával megvalósuló projekt elsődleges célja, azoknak a vidéki szervezeteknek a megerősítése, melyek a családon belüli erőszak lány és női áldozatainak nyújtanak segítséget, különös tekintettel a hátrányos helyzetű női csoportokra. (Pl: szegregátumokban, mélyszegénységben, hajléktalanságban élő nők)

Az egyéves projekt két tematikus egységre oszlik. Az első egység egy négynapos intenzív képzés olyan segítő szakemberek számára, akik már rendelkeznek előzetes tudással, illetve szakmai tapasztalattal a családon belüli erőszak jelenségével kapcsolatban. A képzésen résztvevők erre a tudásra épülő, átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagot szereznek az “Erő a változáshoz” önbecsülésnövelő női csoportok szervezésére és működtetésére. A képzésen részt vett szakemberek az ingyenes képzésért cserébe vállalják, hogy a képzést követő hat hónapon belül maguk is megszerveznek és megvalósítanak egy “Erő a változáshoz” csoportot, ez utóbbi teszi ki a projekt második egységét. A csoportok megvalósítása közben felmerülő kérdések és problémák tisztázásához a projekt keretei között a NANE szakemberei minden résztvevő számára három alkalommal ingyenes telefonos / online konzultációt biztosítanak.

A projekt annak a hosszú távú, stratégiai tervezésnek a része, mely a családon belüli erőszak áldozatainak szakszerű segítséget biztosító, fenntartható vidéki infrastruktúrák kialakítását tűzte ki célul.

Mondhatok nemet – az Európai Unió REC programjának támogatásával

Mondhatok nemet. A fiatalok, különösképp a lányok érdekérvényesítésének elősegítése az online szexuális és nemi alapú párkapcsolati bántalmazással szemben

I can choose to say no. Empowering youth, especially girls, to stand up against cyber sexual and gender-based violence in intimate partner relationships.

A projekt célja, hogy segítse a fiatalok elleni, főleg a lányok elleni online és kapcsolati erőszak felszámolását. Az Európai Unió REC programjának pályázatában egy szerb, egy horvát és egy spanyol szervezettel közösen azon dolgozunk, hogy a fiatalokat támogassuk az erőszak felismerésében és abban, hogy tudjanak segítséget kérni, nem-et mondani az erőszakra. 

A projekt keretében először az online erőszak elterjedtségét mértük fel egy kutatás keretében, majd fiataloknak szóló magazint és foglalkozásterveket készítettünk, jelenleg pedig egy tanároknak szóló kézikönyvön és módszertani anyagon  dolgozunk a témában. A munka eredményeként elindult a  http://www.nane.hu/onlineeroszak aloldal, ahol beszámolunk a kutatási eredményekről és ahol a fiataloknak szóló online erőszakkal kapcsolatos anyagaink is elérhetőek.

Draw: Húzzuk meg a biztonságos határokat – az Erasmus támogatásával

Draw the Lines of safety – positive and safe sexuality, prevention of gender based violence for youth through art

A Draw projektben öt szervezet, az Elan Interculturel (FR), Tender (UK), In Touch (NR), CIPM Emilia (IT) és a NANE Egyesület vesz részt. A közös munka fókuszában azok a párkapcsolatokkal és szexualitással kapcsolatos kérdések és kihívások állnak, amelyekkel a prevenciós tevékenységeink, a fiatalokkal töltött idő során találkozunk.

Hogyan előzhető meg a szexuális erőszak és visszaélés? Hogyan teremthetünk biztonságos közeget ahhoz, hogy az erőszakról beszéljünk? Mit tehetünk a fiatalok érdekérvényesítésének, belső erőforrásainak megerősítéséért? Hogyan hangsúlyozzuk a beleegyezés kultúrájának fontosságát? 

A kétéves együttműködés során a partnerszervezetekkel egy olyan online elérhető eszköztárat hozunk létre, amely segítheti a tanárok, szociális munkások, ifjúságsegítők, civil szervezetek és más intézmények fiatal korosztállyal dolgozó szakembereinek a párkapcsolati és szexuális erőszak megelőzéséért végzett munkáját. A képzési anyag elméleti és gyakorlati módszerekkel járja körül a témát, bemutatva azt is, hogyan használhatóak művészeti eszközök a prevencióban.

www.drawyourlines.eu

Korábbi céges projektek
 

Támogató csoportok és prevenció – MAGNET KAP program

A Magnet KAP programjára több évben is sikeresen pályáztunk. A támogatásból valósítottuk meg a gyerekkori szexuális abúzus túlélőknek szóló csoport első változatát. 2019-ben a szexuális erőszak és a szexuális zaklatás rendkívül elterjedt jelenségét két irányból közelítettük. Egyrészt a prevenció és a tudatosítás felől, másrészt a már erőszakot elszenvedettek közvetlen támogatásán át. A kampány során sikerült a teljes támogatást összegyűjtenünk, így a tervezett projekt mindkét elemét teljességgel meg tudtuk valósítani. A Kérsz teát?! előadásokat ősszel rendeztük, az egyiket a Magnet Házban. Ide elsősorban a Magnet Bank KAP programjában működő civil szervezeteket, illetve a Bank dolgozóit vártuk. A másik előadást a Spinozában szerveztük. A két helyszínen összesen kb. 110 résztvevő látta a darabot és kapott ismereteket szórakoztató formában arról, hogy a szexuális zaklatást hogyan lehet felismerni.

A gyerekkori szexuális visszaélés túlélőit támogató csoport 10 résztvevővel szintén őszi kezdéssel indult és 12, egyenként 3 órás alkalomból állt össze. A hazánkban még mindig egyedülálló program a visszajelzések alapján hatékony támogatást nyújt az erőszakot átélt nők számára.

Kényszer kapcsolattartás kutatás – Az AVON támogatásával

A NANE Egyesület az AVON a Nőkért támogatásával 2015-ben kvantitatív és kvalitatív kutatási elemekből álló kutatást kezdeményezett a párkapcsolati erőszakban érintett nők és gyermekek láthatással kapcsolatos tapasztalataik felmérésére. A nemzetközi szakirodalom (Lundy Bancroft, Lehet-e jó apa a bántalmazó, Háttér kiadó, 2013), és saját napi tapasztalatunk is az, hogy a bántalmazás nem ér véget a válással. Ha a kapcsolatból gyermekek is születtek, akkor a bántalmazó a legkülönbözőbb módokon folytatja rendkívül káros tevékenységét, mégpedig gyakran a hatóságok bevonásával. Éppen ezért egy átfogó kutatást indítottunk, mely Magyarországon egyedülálló módon képes bemutatni a döntéshozóknak és a média munkatársainak, hogy az efféle bántalmazás milyen elterjed, s mennyire káros a gyermekekre, illetve a bántalmazott anyákra. Kutatásunk eredményeit hamarosan publikáljuk.

További információt a kényszerláthatásról a nokjoga.hu oldalon olvashat.

Vodafone a nők biztonságáért – a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával

A párkapcsolaton belüli erőszak világszerte létező probléma, amely minden etnikai csoporton, társadalmi rétegen és lakóhelyen belül hasonló arányban fordul elő. Élete során minden ötödik magyar nő lesz legalább egyszer módszeres és rendszeres erőszak áldozata párkapcsolatában, akár fizikai vagy szexuális bántalmazás, lelki kiszolgáltatottság vagy anyagi fenyegetettség formájában. A Vodafone a nők biztonságáért program a Vodafone Magyarország Alapítvány és a NANE mellett a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Top Cop Security Zrt. és az iData Műszaki Informatikai Kft. egyedülálló összefogásként valósult meg. A program keretében kiosztott vészjelző készülékeket jellemzően olyan nők kapták meg, akik hosszú ideje vannak kitéve bántalmazásnak jelenlegi vagy volt partnerük részéről, illetve fennáll a lehetősége, hogy például egy gyermek-elhelyezési per kapcsán veszélybe kerülhet a biztonságuk. A riasztás a vészjelző tulajdonosának adataival és aktuális tartózkodási helyének GPS-koordinátáival együtt fut be egy diszpécserközpontba, majd innen az érintett kerületi rendőrkapitánysághoz, ahol azt prioritásként kezelik, és előzetes mérlegelés nélkül mennek ki a helyszínre. A programot az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Agency for Fundamental Rights) a 2011-es évet összegző éves jelentésében a családon belüli erőszak szempontjából potenciálisan nagy veszélynek kitett áldozatok megsegítésére szolgáló „ígéretes gyakorlatként” (promising practice) jellemezte; 2012-ben pedig elnyerte a MAF (Magyar Adományozói Fórum) Társadalmi Befektetések díját a Legsikeresebb Partneri Együttműködések kategóriában.

A program 2011 és 2015 között működött a IX, XII és VII kerületekben.

1447 Budapest, Pf. 502.
info@nane.hu

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült.