Helpline

NANE segélyvonal

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

+36 80 505 101

 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22, kedd 8-12 és szerda 12-14 óra között

A NANE Egyesület projektjei

Cégek, intézmények és pályázati lehetőségek segítségével megvalósított projetkjeink.

RISKFREE – Nemi alapú erőszak áldozatainak támogatása, válasz a járvány okozta kihívásokra

EU CERV Daphne nemzetközi projekt

Új projektünket, amelynek vezetője az Autonomna Ženska Kuća Zagreb (Autonóm Nők Háza Zágráb – Horvátország), az EU CERV (Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek) programja támogatja. 

A projektben további partnereink a ROSA Centar za Žene Žrtve (A Háború Női Áldozatainak Központja – Horvátország), az UWAH Syndesmos Melon Gynaikeion Somateion Irakleioy kai Nomoy Irakleioy (Heraklioni Nőszervezetek Uniója – Görögország),  a DNK Društva Za Nenasilno Komunikacijo (Egyesület Az Erőszakmentes Kommunikációért – Szlovénia) és a Fenestra (Szlovákia).

A projekt megvalósítása 2022. április 15-től 2024. április 14-ig tart. 

Az együttműködés célja, hogy közösen felmérjük a világjárvány nők elleni erőszak áldozataira gyakorolt hatását, felülvizsgáljuk és fejlesszük az elérhető kockázatkezelési eszközöket és eljárásrendeket annak érdekében, hogy ellensúlyozzuk a járvány alatt még tovább növekvő nők elleni erőszakot és új támogatási formákkal biztosítsuk az áldozatsegítő szolgáltatások elérhetőségét, folyamatosságát.

A projekt továbbá hozzájárul az áldozatokkal dolgozó szakemberek kockázatkezelési módszerekről szóló tudásának bővítéséhez. A közös munka során végül egy társadalmi érzékenyítő kampányt is megvalósítunk meg, melynek célja, hogy zéró-toleranciát hirdessen a nők és lányok elleni erőszakkal szemben és tájékoztassa a nőket az elérhető segítő szolgáltatásokról.

A projekt részletes célkitűzései:

 • áldozatok szükségleteinek felmérése, a világjárvány okozta új kihívások és kockázatok áttekintése
 • az áldozatok védelmének és támogatásának javítása kockázatértékelési eszközök és az áldozatok online tanácsadási protokolljának kidolgozásával
 • személyre szabott, a világjárvány hatásaira is reagáló pszichoszociális támogatásformák nők elleni áldozatainak
 • a nők elleni erőszak elleni küzdelem és az erőszak megelőzése érdekképviselettel, edukációs kampányokkal, a projekt eredeményeinek bemutatásával 

A projekt keretében az alábbi célcsoportoknak nyújtunk szolgáltásokat: nemi alapú erőszak női áldozatai (beleértve a bevándorló és menekült nőket, és emberkereskedelem áldozatait), áldozatsegítést végző, áldozatokkal dolgozó szakemberek (rendőrség, bíróság, szociális szakemberek), a nők elleni erőszakról szóló kommunikációs kampány révén a szélesebb társadalom.

A projekttel kapcsolatos várakozásaink, hogy hatására jobban megismerjük az érintett nők világjárvány miatt kialakult új igényeit, fejlesztjük az erőszak korai felismerését támogató módszertani eszközöket – ezáltal pozitívan befolyásoljuk azokat a szolgáltatásokat, amik a nők védelmét és biztonságát hosszútávon is támogatják. A munkájuk során érintettekkel kapcsolatba kerülő szakemberek képzése és a tudatosság növelésére irányuló tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakemberek megfelelően tudjanak reagálni a női áldozatok speciális szükségleteire, és a jövőben hatékony részesei legyenek a nők elleni erőszak megelőzésének.

Kérsz Teát!? előadás továbbfejlesztése – a Summa Artium támogatásával

A Summa Artium projekt keretében a célunk az volt, hogy a Kérsz Teát előadáshoz, ami a szexizmus, szex, szexben megjelenő hatalmi egyenlőtlenségek és a szexuális erőszak témáját járja körül kidolgozzunk egy olyan interaktív, dramatikus eszközökkel dolgozó feldolgozási módszert, amit tudunk használni azokkal a fiatalokkal, akik megnézték az előadást. A projekt ötletét két szükséglet hívta elő. Egyrészt, hogy az előadások utáni feldolgozás alkalmakon sokszor csak egy-két ember volt aktív, sok mindenkinek nehézséget okozhat a nemek közötti hatalmi egyenlőtlenségekről és a szexről való beszéd, amit könnyíthet egy dramatikus eszközökkel dolgozó feldolgozás. A másik, hogy olyan csoportokkal is fel tudjuk dolgozni az előadást, akik kiszolgáltatottabbak a társadalomban és ezáltal több személyes élményük lehet a szexuális visszaélésről, erőszakról, ami miatt nehezebb számukra ezekről a témákról beszélni. Utóbbi csoportba tartozhatnak például gyermekotthonokban élő gyermekek. Az interaktív, dramatikus eszközök segíthetnek nekik abban, hogy ne szóban, hanem más eszközökkel ki tudják fejezni az érzéseiket, véleményüket ezekkel a témákkal kapcsolatban, ami sokszor könnyítést jelenthet számukra a verbalitáshoz képest.

Egy 1,5 órás, szociodramatikus eszközökkel dolgozó foglalkozástervet dolgoztunk ki, ami körüljárja a társadalomban megjelenő férfiak és nők közötti egyenlőtlenségeket, az előadás során megjelenő egyenlőtlen hatalmi helyzeteket a szex kontextusában és végül egy igazságosabb világ modellezésén keresztül próbálja felvázolni a jelenlegi, egyenlőtlen társadalmi struktúrák által meghatározott világ igazságtalanságát. A tervet a NANE két szakértője és egy szociodrámában jártas szakember dolgozta ki.

Korábbi pályázati projektek
 

Dolgozzunk együtt! Állítsuk meg a nők elleni erőszakot – a Holland nagykövetség támogatásával

Dutch Human Rights Fund 2019 Let Us Work Together! Stop Violence Against Women

A Holland Nagykövetség 2019-es Emberi Jogi Alapjának támogatásával megvalósuló projekt elsődleges célja, azoknak a vidéki szervezeteknek a megerősítése, melyek a családon belüli erőszak lány és női áldozatainak nyújtanak segítséget, különös tekintettel a hátrányos helyzetű női csoportokra. (Pl: szegregátumokban, mélyszegénységben, hajléktalanságban élő nők)

Az egyéves projekt két tematikus egységre oszlik. Az első egység egy négynapos intenzív képzés olyan segítő szakemberek számára, akik már rendelkeznek előzetes tudással, illetve szakmai tapasztalattal a családon belüli erőszak jelenségével kapcsolatban. A képzésen résztvevők erre a tudásra épülő, átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagot szereznek az “Erő a változáshoz” önbecsülésnövelő női csoportok szervezésére és működtetésére. A képzésen részt vett szakemberek az ingyenes képzésért cserébe vállalják, hogy a képzést követő hat hónapon belül maguk is megszerveznek és megvalósítanak egy “Erő a változáshoz” csoportot, ez utóbbi teszi ki a projekt második egységét. A csoportok megvalósítása közben felmerülő kérdések és problémák tisztázásához a projekt keretei között a NANE szakemberei minden résztvevő számára három alkalommal ingyenes telefonos / online konzultációt biztosítanak.

A projekt annak a hosszú távú, stratégiai tervezésnek a része, mely a családon belüli erőszak áldozatainak szakszerű segítséget biztosító, fenntartható vidéki infrastruktúrák kialakítását tűzte ki célul.

Mondhatok nemet – az Európai Unió REC programjának támogatásával

Mondhatok nemet. A fiatalok, különösképp a lányok érdekérvényesítésének elősegítése az online szexuális és nemi alapú párkapcsolati bántalmazással szemben

I can choose to say no. Empowering youth, especially girls, to stand up against cyber sexual and gender-based violence in intimate partner relationships.

A projekt célja, hogy segítse a fiatalok elleni, főleg a lányok elleni online és kapcsolati erőszak felszámolását. Az Európai Unió REC programjának pályázatában egy szerb, egy horvát és egy spanyol szervezettel közösen azon dolgozunk, hogy a fiatalokat támogassuk az erőszak felismerésében és abban, hogy tudjanak segítséget kérni, nem-et mondani az erőszakra. 

A projekt keretében először az online erőszak elterjedtségét mértük fel egy kutatás keretében, majd fiataloknak szóló magazint és foglalkozásterveket készítettünk, jelenleg pedig egy tanároknak szóló kézikönyvön és módszertani anyagon  dolgozunk a témában. A munka eredményeként elindult a  http://www.nane.hu/onlineeroszak aloldal, ahol beszámolunk a kutatási eredményekről és ahol a fiataloknak szóló online erőszakkal kapcsolatos anyagaink is elérhetőek.

Draw: Húzzuk meg a biztonságos határokat – az Erasmus támogatásával

Draw the Lines of safety – positive and safe sexuality, prevention of gender based violence for youth through art

A Draw projektben öt szervezet, az Elan Interculturel (FR), Tender (UK), In Touch (NR), CIPM Emilia (IT) és a NANE Egyesület vesz részt. A közös munka fókuszában azok a párkapcsolatokkal és szexualitással kapcsolatos kérdések és kihívások állnak, amelyekkel a prevenciós tevékenységeink, a fiatalokkal töltött idő során találkozunk.

Hogyan előzhető meg a szexuális erőszak és visszaélés? Hogyan teremthetünk biztonságos közeget ahhoz, hogy az erőszakról beszéljünk? Mit tehetünk a fiatalok érdekérvényesítésének, belső erőforrásainak megerősítéséért? Hogyan hangsúlyozzuk a beleegyezés kultúrájának fontosságát? 

A kétéves együttműködés során a partnerszervezetekkel egy olyan online elérhető eszköztárat hozunk létre, amely segítheti a tanárok, szociális munkások, ifjúságsegítők, civil szervezetek és más intézmények fiatal korosztállyal dolgozó szakembereinek a párkapcsolati és szexuális erőszak megelőzéséért végzett munkáját. A képzési anyag elméleti és gyakorlati módszerekkel járja körül a témát, bemutatva azt is, hogyan használhatóak művészeti eszközök a prevencióban.

www.drawyourlines.eu

Családon belüli erőszak esetén igénybe vehető szolgáltatások támogatása a COVID idején – a WAVE és a Filia támogatásával

Urgent Reponse Fund for domestic violence service providers from WAVE network during COVID crisis

A COVID helyzetre gyorsan reagálva a Wave és a Filia közösen pályázatot írt ki, hogy támogassák a nőszervezeteket a pandémáis helyzet megkövetelte átalakításokban. A NANE Egyesületet sikeresen pályázott, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva fejlessze a szolgáltatásait. A projekt keretében új tartalmakat teszünk elérhetővé a honlapunkon, átsruktúráljuk a meglévő honlapjainkon elérhető tartalmakat úgy, hogy egyszerűen kereshetőek, megtalálhatóak legyenek.

Emellett a közvetlen segítségnyújtó szolgáltatásaink is támogatást kapnak, például az elindult Chat-ügyelet, és támogatást kapnak a közvetlen segélytevékenységeink, a segélyvonal, segélylevelezés és a chat-segély.

A projekt harmadik lábaként megerősítjük a kapcsolatainkat az önkormányzatokkal, akik fenntartóként több, közvetlen a célcsoportunkkal kapcsolatban álló intézmény vezetését látják el. Ezek az együttműködések megerősíthetik a közvetlen segítségnyújtó szolgáltatókat és támogatást nyújthatnak a pandémiás helyzet okozta extra nehézségek kezelésében.

Társadalmi bázisépítés – az OSIFE támogatásával

A projekt során azon dolgoztunk, hogy a NANE Egyesület üzeneteit, fontos témafelvetéseit minél több támogatóhoz el tudjuk juttatni. A legfontosabb témáinkat új, videós formátumban is feldolgoztuk, hogy olyan célcsoporthoz is eljusson, akik még nem ismerik az egyesületet. Megerősítettük a kommunikációs csatornáinkat, szorosabb együttműködést alakítottunk ki egy professzionális kommunikációs ügynökséggel, megerősítettük az online jelenlétünket.

A projekt részeként tovább erősítettük a kapcsolatainkat olyan más civil szervezetekkel, akik a munkájuk során találkoznak bántalmazott nőkkel, lányokkal, gyerekekkel. Fontos volt, hogy ezeknek a szervezeteknek is tudjunk támogatást és tudást nyújtani a bántalmazás témájában és megerősödjenek a kapcsolataink, együttműködéseink. A projekt során 51 szervezettel volt szorosabb-lazább együttműködésünk.

A projekt során további önkénteseket is képeztünk, akik a NANE egyesület aktivistáiként és segélyvonalas önkénteseiként egyre jobban elmélyítik a tudásukat a nők elleni erőszak témájában és tudnak telefonon támogatást nyújtani a hozzánk fordulóknak, vagy megfelelően tudják tájékoztatni rendezvényeken az érdeklődőket, újságírókat.

Mindezek mellett kialakítottunk csatornákat arra, hogy magánszemélyek adományozhassanak a szervezet részére, illetve céges együttműködéseket alapoztunk meg, amik egyszerre jelentenek kommunikációs lehetőségeket, hogy olyan emberekhez is eljussunk, akik eddig még nem ismertek bennünket, másrészt lehetőséget jelentenek olyan projektek megvalósítására, illetve az alaptevékenységünk megerősített működtetésére, amire más módon nincs finanszírozás.

Közös erővel a bántalmazott nőkért és gyermekeikért – a Norvég Civil Alap támogatásával

Emberi jogi szervezetfejlesztés a párkapcsolati erőszakkal foglalkozó civil szférában

A NANE Egyesület projektje a jog- és érdekérvényesítő szervezetek megerősítésére és fejlesztésére irányult, hogy azok minél hatékonyabban tudják ellátni és képviselni a párkapcsolati erőszak női áldozatainak és gyermekeinek emberi jogi igényeit, érdekeit. Ezt a célt a projektben részt vevő szervezetek tudás- és fenntarthatósági igényeinek figyelembevételével, és a pályázó stratégiai fejlesztése mellett az alábbi tevékenységekkel valósítottuk meg:

 1. A szakterületen hiányzó akkreditált képzéseket hoztunk létre;
  2. Felnőttképzési akkreditációt szereztünk és bővítettük önkénteseink ismereteit és kapacitásait;
  3. Intézményi együttműködéseket facilitáltunk az erőszak áldozataival, női jogokkal, intervencióval, prevencióval foglalkozó ifjúsági, szociális, érdekérvényesítő és megbélyegzett társadalmi csoportokkal foglalkozó, regionálisan sokszínű és széles célcsoporti kört lefedő civil szervezetek között;
  4. Prevenciós és akkreditált képzéseket, mentorálást, szupervíziót, szervezetfejlesztést, téma-specifikus lobbizási ismereteket és szakmai anyagokat biztosítunk, célcsoport-irányos önsegítő csoportokat segítettünk létrehozni.

A projekt eredményeként szakmai együttműködések alakultak ki, és a szervezetek képessé váltak önállóan is hasonló programokat indítani és vezetni, hatékonyabban képviselni és érvényesíteni a párkapcsolati erőszak áldozatainak jogait és érdekeit, és továbbfejleszteni kapacitásukat a témában.

A projekt eredményeiről, eseményeiről folyamatosan hírt adunk a NANE Egyesület Facebook oldalán.

Szívdobbanás – Erőszak a fiatalok párkapcsolataiban – Európai Unió DAPHNE programjának támogatásával

A NANE Egyesület 2009-2010-ben részt vett a “Szívdobbanás” projektben, melyet az Európai Unió DAPHNE programja támogat, és amelyben német, osztrák, spanyol és angol egyesületekkel működött együtt.

A fiatalok életében lényeges szerepet játszanak a párkapcsolatok illetve a szexuális kapcsolatok, és sajnos sokan szenvednek el közülük erőszakot ezekben a kapcsolatokban. Bizonyított, hogy a tinédzserek épp olyan valószínűséggel válnak bántalmazás áldozatává, mint a felnőttek. Magyarországon a statisztikák szerint minden ötödik nő kerül élete során olyan párkapcsolatba, ahol rendszeresen éri fizikai erőszak.

A túlzott figyelmet és elköteleződést sokan értelmezik a szerelem jeleként, pedig ha valaki így viselkedik, az arra figyelmeztet, hogy ellenőrizni és birtokolni akarja a partnerét, a másik irányításának igénye pedig erőszakba és terrorba torkollhat. A zsarolás, a fenyegető zaklatás, amely történhet személyesen, telefonon vagy az Interneten keresztül is, a testi és szexuális támadások a párkapcsolati erőszak formái, amelyek traumatizálják a fiatalokat, és hosszan tartó, fájdalmas hatással járnak.

“A Szívdobbanás elnevezésű prevenciós projektünkkel az a célunk, hogy partnerszervezeteinkkel közösen megtanítsuk Európa-szerte a fiataloknak, melyek a párkapcsolati erőszak figyelmeztető jelei, hogyan szállhatnak ki egy bántalmazó kapcsolatból, vagy hogyan támogathatják azon barátaikat/barátnőiket, akik bántalmazó kapcsolat áldozatai” – mondja Tóth Györgyi, a NANE Egyesület projekt-koordinátora. “A felnőttekéhez képest a tinédzserek párkapcsolataiban előforduló erőszakot eddig alig kutatták. Tulajdonképpen egy feltérképezetlen területet közelítettünk meg ezzel a projekttel, és szeretnénk, ha a munkánk nyomán kutatások és irányelvek is születnének, amelyek segítenek a probléma kezelésében” mutat rá Hansjörg Böhringer, a Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg, a projektet kezdeményező és koordináló német civil szervezet igazgatója.

A NANE Egyesület iskolákkal és ifjúsági szervezettel együttműködve tinédzsereknek tart foglalkozásokat, melyek egyaránt szólnak a másik és a saját nem iránti tiszteletről, valamint a kommunikáció és konfliktusmegoldás erőszakmentes módjairól. A résztvevőket arra biztatjuk, találjanak ki forgatókönyveket és stratégiákat az erőszakos párkapcsolatokból való kilépésre, és tájékoztatjuk őket arról is, mely jogszabályok védik az erőszak és a fenyegető zaklatás elszenvedőit, valamint ismertetjük, milyen szervezeteket, szolgáltatásokat használhatnak szükség esetén.

A projekt másik célja a tanárok és ifjúságsegítők és más fiatalokkal dolgozó szakemberek felkészítése arra, hogy a napi tanítási-nevelési gyakorlatban következetesen állást foglaljanak az erőszakkal szemben. A tanárok és ifjúsági munkások/ifjúságsegítők/fiatalokkal dolgozó szakemberek számára további képzést is kínálunk, ahol elsajátíthatják, miként segíthetik elő, hogy a hozzájuk forduló, párkapcsolati erőszak által érintett fiatalok biztonságba kerüljenek és segítséget kapjanak.

Az európai projekt egészét a német Der PARITÄTISCHE Baden Württemberg nevű civil szervezet kezdeményezte és koordinálta. Partnerszervezetként a NANE Egyesületen kívül angol, spanyol, német és osztrák civil szervezetek is részt vettek a projekt megvalósításában, amelyet az Európai Bizottság a Daphne III Program keretében támogat. A Daphne Programok célja, hogy Európa-szerte segítsék a civil szervezeteket és a hatóságokat a gyerekek, fiatalok és nők elleni erőszakkal szembeni fellépésben, hogy támogassák az áldozatokat és csökkentsék a kiszolgáltatottságukat.

Korábbi céges projektek
 

Támogató csoportok és prevenció – MAGNET KAP program

A Magnet KAP programjára több évben is sikeresen pályáztunk. A támogatásból valósítottuk meg a gyerekkori szexuális abúzus túlélőknek szóló csoport első változatát. 2019-ben a szexuális erőszak és a szexuális zaklatás rendkívül elterjedt jelenségét két irányból közelítettük. Egyrészt a prevenció és a tudatosítás felől, másrészt a már erőszakot elszenvedettek közvetlen támogatásán át. A kampány során sikerült a teljes támogatást összegyűjtenünk, így a tervezett projekt mindkét elemét teljességgel meg tudtuk valósítani. A Kérsz teát?! előadásokat ősszel rendeztük, az egyiket a Magnet Házban. Ide elsősorban a Magnet Bank KAP programjában működő civil szervezeteket, illetve a Bank dolgozóit vártuk. A másik előadást a Spinozában szerveztük. A két helyszínen összesen kb. 110 résztvevő látta a darabot és kapott ismereteket szórakoztató formában arról, hogy a szexuális zaklatást hogyan lehet felismerni.

A gyerekkori szexuális visszaélés túlélőit támogató csoport 10 résztvevővel szintén őszi kezdéssel indult és 12, egyenként 3 órás alkalomból állt össze. A hazánkban még mindig egyedülálló program a visszajelzések alapján hatékony támogatást nyújt az erőszakot átélt nők számára.

Kényszer kapcsolattartás kutatás – Az AVON támogatásával

A NANE Egyesület az AVON a Nőkért támogatásával 2015-ben kvantitatív és kvalitatív kutatási elemekből álló kutatást kezdeményezett a párkapcsolati erőszakban érintett nők és gyermekek láthatással kapcsolatos tapasztalataik felmérésére. A nemzetközi szakirodalom (Lundy Bancroft, Lehet-e jó apa a bántalmazó, Háttér kiadó, 2013), és saját napi tapasztalatunk is az, hogy a bántalmazás nem ér véget a válással. Ha a kapcsolatból gyermekek is születtek, akkor a bántalmazó a legkülönbözőbb módokon folytatja rendkívül káros tevékenységét, mégpedig gyakran a hatóságok bevonásával. Éppen ezért egy átfogó kutatást indítottunk, mely Magyarországon egyedülálló módon képes bemutatni a döntéshozóknak és a média munkatársainak, hogy az efféle bántalmazás milyen elterjed, s mennyire káros a gyermekekre, illetve a bántalmazott anyákra. Kutatásunk eredményeit hamarosan publikáljuk.

További információt a kényszerláthatásról a nokjoga.hu oldalon olvashat.

Vodafone a nők biztonságáért – a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával

A párkapcsolaton belüli erőszak világszerte létező probléma, amely minden etnikai csoporton, társadalmi rétegen és lakóhelyen belül hasonló arányban fordul elő. Élete során minden ötödik magyar nő lesz legalább egyszer módszeres és rendszeres erőszak áldozata párkapcsolatában, akár fizikai vagy szexuális bántalmazás, lelki kiszolgáltatottság vagy anyagi fenyegetettség formájában. A Vodafone a nők biztonságáért program a Vodafone Magyarország Alapítvány és a NANE mellett a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Top Cop Security Zrt. és az iData Műszaki Informatikai Kft. egyedülálló összefogásként valósult meg. A program keretében kiosztott vészjelző készülékeket jellemzően olyan nők kapták meg, akik hosszú ideje vannak kitéve bántalmazásnak jelenlegi vagy volt partnerük részéről, illetve fennáll a lehetősége, hogy például egy gyermek-elhelyezési per kapcsán veszélybe kerülhet a biztonságuk. A riasztás a vészjelző tulajdonosának adataival és aktuális tartózkodási helyének GPS-koordinátáival együtt fut be egy diszpécserközpontba, majd innen az érintett kerületi rendőrkapitánysághoz, ahol azt prioritásként kezelik, és előzetes mérlegelés nélkül mennek ki a helyszínre. A programot az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Agency for Fundamental Rights) a 2011-es évet összegző éves jelentésében a családon belüli erőszak szempontjából potenciálisan nagy veszélynek kitett áldozatok megsegítésére szolgáló „ígéretes gyakorlatként” (promising practice) jellemezte; 2012-ben pedig elnyerte a MAF (Magyar Adományozói Fórum) Társadalmi Befektetések díját a Legsikeresebb Partneri Együttműködések kategóriában.

A program 2011 és 2015 között működött a IX, XII és VII kerületekben.

1447 Budapest, Pf. 502.
info@nane.hu

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült.