Helpline

NANE segélyvonal

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

+36 80 505 101

 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22, kedd 8-12 és szerda 12-14 óra között


Jó párkapcsolat – rossz párkapcsolat

A gyakorlat célja

Beszélgetés arról, mi lehet jó, és mi rossz egy párkapcsolatban, mi a különbség a rosszul működő és bántalmazó párkapcsolatok között

Ajánlott célcsoport

  • 12+ korosztály, lányok és fiúk

Időtartam

  • 15 perc

Eszközök, igények

  • tábla vagy flipchart papír
  • filctoll

Első lépés: A jó párkapcsolat

A facilitátorok kérjék meg a csoportot, hogy gondolják végig, milyen párkapcsolatokat ismernek a baráti körükben, a szülek baráti körében, vagy a rokonságban. De gondolhatnak film vagy olvasmány élményekben megjelenő jó párkapcsolatokra is. Válasszanak ki egy olyat, amelyik tetszik nekik, és amiről azt gondolják, ők is ilyen párkapcsolatot szeretnének.
Ha ezzel megvannak, forduljanak oda a mellettük ülőhöz, és mondják el neki, miért gondolják, hogy a választott párkapcsolat valóban jó. Azt ne árulják el, kinek a kapcsolatáról van szó.

Majd üljenek vissza a körbe, és osszák meg a csoporttal ezeknek a jól működő párkapcsolatoknak néhány jellemzőjét. A facilitátorok írjanak fel a táblára mindent, ami elhangzik.
Térjenek ki rá, hogy ennél a gyakorlatnál gyakran sokféle, néha egymásnak ellentmondó ismertetőjegy is elhangzik, hiszen mindannyian mások vagyunk. Például van, aki szerint egy jó kapcsolatban a felek mindent együtt csinálnak, de olyan is van, akinek a külön hobbi megtartása a fontos. Ami az egyik kapcsolatban jól működik, lehet, hogy egy másiknak nem tenne jót. Van azonban valami, ami minden jól működő kapcsolathoz nélkülözhetetlen, ez pedig a kölcsönös tisztelet. Csak az a kapcsolat működhet jól, amely a felek között meglévő kölcsönös tiszteleten és egyenlőségen alapul.

Kérdezzék meg a résztvevőket, hogy tudnak-e példát mondani arra, mik a kölcsönös tisztelet jelei, és milyen konkrét, egyéni igényei lehetnek az embereknek ezzel kapcsolatban?

Második lépés: A rossz párkapcsolat:

Most a résztvevők gondoljanak újra a környezetükben lévő párkapcsolatokra, de most olyat válasszanak ki, amelyik szerintük rossz, amilyet biztosan nem szeretnének. Ha megvan, forduljanak oda a másik oldalon ülő szomszédjukhoz, és anélkül, hogy elárulnák, kinek a párkapcsolatára gondoltak, meséljék el, milyen jelekből következtetnek arra, hogy ez egy rosszul működő kapcsolat. Ugyanúgy, mint az előző körben, most megint gyűjtsék össze és írják fel a facilitátorok a táblára a rossz párkapcsolatok jellemzőit.

Fontos, hogy ami megkülönbözteti az egyéni különbségek miatt rosszul működő, boldogtalan párkapcsolatot az erőszakos, bántalmazó párkapcsolattól az a kölcsönös tisztelet és az egyenlőség hiánya, az olyan viselkedés, amely sérti a másik fél alapvető jogait és emberi méltóságát. 

Kérdezzék meg, hogy tudnak-e néhány példát mondani mindkét esetre? Olyan egyéni különbségekre, melyek megakadályozzák, hogy egy kapcsolat jól működjön, illetve arra, amikor hiányzik a kölcsönös tisztelet, és az egyik fél megsérti a másik emberi méltóságát.

A facilitátorok figyeljenek fel azokra a példákra, melyeket a résztvevők a jól működő kapcsolat jellemzőinek tartanak, ám valójában a kölcsönös tisztelet hiányáról árulkodnak. Gyakran előfordul például, hogy a fiatalok jól működőnek tekintenek egy olyan kapcsolatot, ahol az egyik fél engedelmesen aláveti magát a másik akaratának, vagy a féltékenységet nem a birtoklási vágy, hanem a szeretet jeleként értelmezik. Ilyenkor rá kell mutatni a kölcsönösség fontosságára, illetve arra, hogy egy párkapcsolat kezdete nem jelenti egyben az egyén szabadságának végét is. Egy jól működő párkapcsolatban a felek egyoldalú engedelmeskedés helyett együttműködnek egymással.

1447 Budapest, Pf. 502.
info@nane.hu

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült.