Helpline

NANE segélyvonal

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

+36 80 505 101

 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22, kedd 8-12 és szerda 12-14 óra között


Mi az a szexuális zaklatás?

A gyakorlat célja

 A szexuális zaklatás definíciójának közös megalkotása

Ajánlott célcsoport

  • 12+ korosztály, lányok és fiúk

Időtartam

  • 30 perc

Eszközök, igények

  • tábla, white board
  • jegyzetlapok

A résztvevők alkossanak 3-4 fős csoportokat és fogalmazzanak meg egy definíciót közösen arról, hogy szerintük mi az a szexuális zaklatás. Kapjanak erre legalább 10 percet.

Minden csoport olvassa fel a definíciót, amit megfogalmazott.

Ezután a facilitátorok olvassanak fel nekik néhányat az alábbi, szexuális zaklatásról összegyűjtött hivatalos definíciókból.

„Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek a 8. §-ban meghatározott [védett] tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása”

Védett tulajdonságok: nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzetiséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság, terhesség vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatás határozott időtartama vagy részmunkaidős jellege, érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző.
Egyenlő Bánásmód Hatóság

„A szexuális zaklatás olyan, szexuális jellegű, nem kívánatos testi, szóbeli vagy non-verbális magatartás, melynek célja vagy hatása egy másik személy méltóságának megsértése, és megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet teremtése.”
ENSZ Nőjogi Egyezmény

„Nem kívánt és erőszakos szexuális figyelem, megjegyzések, ajánlattevés például egy munkáltatótól, vagy akárkitől, aki valamiféle hatalmi pozícióban van ahhoz az emberhez képest, akit zaklat.”
Cambridge Dictionary

„A szexuális zaklatás, a zaklatás egy formája. A szexuális zaklatás esetében a zaklatás nyílt vagy rejtett szexuális felhanggal történik, mint például szívességek ígérete, szexuális szolgálatokért cserébe. A szexuális zaklatásnak sok formája létezik és különböző súlyosságú tevékenységet foglal magában, a szóbeli megjegyzésektől, a szexuális erőszakig. A zaklatás mindenféle társadalmi intézményben megjelenhet, mint például otthon, az iskolában, munkahelyen, egyházakban.”
wikipedia.org

A csoport üljön körbe és a facilitátorok indítsanak beszélgetést az alábbi kérdések mentén:

Nehéz volt összerakni egy definíciót a szexuális zaklatásról? Ha igen, miért?
Vannak dolgok a hivatalos definíciókban, amiket nem írtatok bele a sajátotokba?
Vannak dolgok, amik a saját definíciótokban benne vannak, de a hivatalos definíciókban nincsenek?
Vannak dolgok, amik hiányoznak a hivatalos definíciókból?

Ezután a csoportok újra üljenek össze és gyűjtsenek konkrét példákat a szexuális zaklatásra. Figyeljenek arra, hogy a szexuális zaklatásnak sokféle formája létezik: elkövethetik szóban, érintésekkel, online platformokon.

Amikor a csoportok készen vannak a példák összegyűjtésével, osszák meg őket a nagy körben is, és a facilitátorok írjanak fel minden példát a táblára.

1447 Budapest, Pf. 502.
info@nane.hu

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült.