Helpline

NANE segélyvonal

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

+36 80 505 101

 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22, kedd 8-12 és szerda 12-14 óra között

Húsz éve az EU-ban – értékek, feladatok, lehetőségek; befejezetlen küldetés…

Ma 20 éve, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz.

Az EU-csatlakozás, az uniós tagság számos újdonságot hozott – Magyarország számára is: új kötelezettségeket és új lehetőségeket teremtett az alapvető értékek képviselete, a jogi szabályozás, a nemzetközi programokban való részvétel, vagy akár az adatgyűjtés, kutatások terén.

Mit vár el, mivel jár és mit adott-mit ad az EU-tagság a nők és a gyerekek biztonsága, a nők és gyerekek elleni erőszakkal szembeni fellépés terén? Jöjjön erre néhány példa.

▪️ Az Európai Unióról szóló szerződés az Unió értékei közé sorolja az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartását.
▪️ Az EU működéséről szóló szerződés szerint az Unió törekszik a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására.
▪️ Az Európai Unió Alapjogi Chartája szerint minden embernek joga van az élethez, a testi és szellemi sérthetetlenséghez, a szabadsághoz és a személyes biztonsághoz. A gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.
▪️ Az EU Áldozatvédelmi irányelve speciális rendelkezéseket és támogatást ír elő többek között a párkapcsolati/családon belüli erőszak, illetve a szexuális erőszak áldozatai számára.
▪️ Erőszak, zaklatás esetén az EU-s jogszabályok – az európai védelmi határozatról szóló irányelv és a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések elismeréséről szóló rendelet – biztosítják, hogy az egyik tagállamban hozott védelmi intézkedéseket (például a távoltartást) egy másik tagállamban is elismerjék.
▪️ Az Európai Unió csatlakozott a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzését és felszámolását célzó Isztambuli Egyezményhez. Az egyezmény rendelkezéseit így az adott keretek között az EU-nak is megfelelően alkalmaznia kell.
▪️ A nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzésére és felszámolására egy új EU irányelv biztosít célzott fellépést – ez a jogi szabályozás, a szolgáltatások és az erőszak megelőzése terén is kötelezettségeket ír majd elő a tagállamok számára.
▪️ Az EU-tagállamokban működő szervezeteknek, intézményeknek az EU “Daphne Programja” a nemi alapú erőszakkal és a gyerekek elleni erőszakkal szembeni fellépésre biztosít anyagi támogatást. Egyesületünk is részt vett Daphne projektekben, melyek kivételes lehetőséget adtak a nemzetközi tapasztalatcserére, innovatív kezdeményezések megvalósítására.
▪️ A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) köszönhetően számos – Magyarországra is vonatkozó – adatgyűjtés, kutatás, kiadvány áll rendelkezésre a nők elleni erőszak témájában – így például a párkapcsolati erőszak, szexuális erőszak, a nőgyilkosságok kapcsán.
▪️ Az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA) lehetővé tette, hogy a nők elleni erőszak témájában átfogó, reprezentatív, EU-szinten is összehasonlítható kutatás szülessen, 2014-ben. Magyarországot tekintve ez volt az első ilyen jellegű felmérés a témában.

▪️ AZ EIGE és a FRA biztosította, hogy Magyarországra vonatkozóan – az előző ilyen kutatást megismételve – legyenek új adatok a nők elleni erőszak témájában, akkor is, ha az állam nemet mondott a felmérésben való részvételre.

⚖️ Az alapvető értékek képviselete, az emberi jogok érvényre juttatása, a jogszabályok gyakorlatba ültetése folyamatos feladat. A nők és gyerekek védelmének és biztonságának garantálására szükség van a politikai akaratra, elköteleződésre, az EU és a tagállamok szintjén egyaránt. Mind a politikai akarat, mind a jogi szabályozás, mind a gyakorlat terén számos probléma és hiányosság érzékelhető, s számos sürgető feladat van hátra. A jövőre nézve is várjuk és elvárjuk a nők és gyerekek védelmének és biztonságának következetes képviseletét, érvényre juttatását.

A témával foglalkozó civil szervezetként továbbra is követni fogjuk a kapcsolódó folyamatokat, s továbbra is a döntéshozók figyelmébe ajánljuk az áldozatok valóságán alapuló szakmai tapasztalatainkat és javaslatainkat – EU-s és hazai szinten egyaránt.

1447 Budapest, Pf. 502.
info@nane.hu

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült.