Helpline

NANE segélyvonal

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

+36 80 505 101

 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22, kedd 8-12 és szerda 12-14 óra között

Párkapcsolati erőszakban érintett ügyfelek

Az EU Alapjogi Ügynökségének 2014-ben nyilvánosságra hozott reprezentatív kutatási adatai szerint Magyarországon élete során minden ötödik nő szenved el testi vagy szexuális erőszakot partnere részéről. Jelen pillanatban körülbelül 220 ezer nő él olyan párkapcsolatban, ahol a partnere bántalmazza.

Segítő szakemberként óhatatlanul találkozunk olyan ügyfelekkel, akiket érint a párkapcsolati erőszak, a bántalmazás problémája. Segítőként akkor lehetünk igazán hatékonyak, ha a bántalmazás kifinomultabb formáit is felismerjük, azonosítani tudjuk az elkövetőt és az áldozatot a nem teljesen nyilvánvaló esetekben is, és hatékony, emberi jogi szemlélettel felvértezve segítjük az áldozatokat.

Mindehhez segítséget nyújt, ha tanulmányozzuk az itt található szakmai anyagokat. Ezeket nem csak segítőként hasznos megismerni, hanem bátran ajánlhatjuk ügyfeleinknek, klienseinknek, hogy minél tájékozottabb döntést tudjanak hozni.

Párkapcsolati erőszakkal foglalkozó szórólapok


Módszertani útmutató érintettekkel kapcsolatba kerülő szakembereknek

Részletes útmutató, amelyben szakmacsoportok szerinti és általános ajánlásokat is megfogalmazva igyekszünk megmutatni, hogy mi módon ismerhetők fel a családon, párkapcsolaton belüli erőszak áldozatai, illetve az erőszak elkövetői. Részletesen ismertetjük, hogy mik azok a hatékony beavatkozási irányok, amelyekkel megelőzhető a további erőszak, az áldozat biztonságát és önrendelkezését a legnagyobb mértékben támogatni tudják a szakemberek. Egyszerű, könnyen használható eszközöket mutatunk a bántalmazók veszélyességének megítélésére (kockázatfelmérő kérdőív), vagy biztonsági terv készítésére. A módszertani útmutató összeállításában segítségünkre volt számos szakma képviselője (jogászok (ügyvéd, ügyész, bíró), szociális munkás, pszichológus, rendőr, pedagógus, gyermekvédelmi és gyámhatósági munkatárs, anyaotthont és bántalmazottak számára segélyvonalat vezető szakember is. Az útmutató elkészítése mellett akkreditált képzéseket is szervezünk, ha személyesen is szívesen konzultálna velünk látogasson el egy képzésünkre!

Hogyan teremtsünk biztonságos és megerősítő környezetet a gyerekek számára? Alapelvek, fő szempontok és eljárások a nők elleni erőszak áldozatait, a bántalmazott nőket segítő szervezetek számára

A kiadvány a WAVE Network által koordinált “Safeguarding and Empowering Children” (Biztonságos és megerősítő környezet teremtése a gyerekek számára) című nemzetközi projekt keretében készült, melyben Egyesületünk is részt vett.
A kiadvány tartalmazza a párkapcsolati erőszak gyerekekre gyakorolt hatásával kapcsolatos alapvető információkat, a gyerekek jogait, biztonságát, erőszakkal szembeni védelmét garantáló főbb nemzetközi normákat, továbbá a hatékony segítés alapelveit. Az anyagban szó van ezen felül arról is, hogy milyen területeken, milyen eljárásokkal lehet elősegíteni a gyerekek és fiatalok biztonságát az áldozatokat segítő szervezetekben.

Együtt Egyenlően

Módszertani gyűjtemény párkapcsolati erőszak megelőző foglalkozások vezetéséhez

A tizenévesek ugyanúgy érintettek lehetnek a családon és párkapcsolaton belüli erőszakban, mint a felnőttek. A kamaszok életében nemcsak otthon lehet mindennapos tapasztalat a szóbeli és az érzelmi bántalmazás, valamint a fizikai és a szexuális erőszak – saját kortárscsoportjukban is megélhetik a párkapcsolati erőszak különböző formáit, a kontrollt, a féltékenységet, az online visszaélést, a szexre való kényszerítést és a testi erőszakot. Az első kapcsolataikat kezdő fiatalok a környezetükből, a kortársaiktól, a popkultúrából és a médiából rengeteg ellentmondásos, káros és összezavaró információt kapnak a szerelemről és a párkapcsolatokról.

Emiatt különösen fontos, hogy ebben az életkorban teret adjunk olyan beszélgetéseknek, melyek témája az egyenlőségre épülő párkapcsolat, a párkapcsolati erőszak figyelmeztető jelei és különböző formái, tágabb kontextusban pedig a társadalmi egyenlőtlenségek és a nemi szerepek.

Az Együtt Egyenlően gyakorlatai hat témakörbe rendezve –  (1) a társadalom és a nemi szerepek, (2) a szerelem és az egyenlő párkapcsolat, (3) a párkapcsolati erőszak (4) a szexuális erőszak és zaklatás, (5) az érintettek támogatása és (6) az erőszakmentes kommunikáció – ezekhez a beszélgetésekhez adnak praktikus segítséget mindazoknak, akik iskolai vagy más ifjúsági csoportoknak szeretnének interaktív prevenciós foglalkozásokat tartani.

Az Isztambuli Egyezmény végrehajtása helyi szinten

Segédanyag és eszköztár a nők elleni erőszak, a párkapcsolati
és családon belüli erőszak megelőzésére és felszámolására
önkormányzatok, helyi és regionális közösségek számára.

Kutatási jelentés

“A nemi alapú erőszak áldozatainak támogatása, válasz a járvány okozta kihívásokra” című EU CERV projektünkben készült kutatás azt térképezte fel, a koronavírus-járvány milyen hatással volt Magyarországon a nőket érő párkapcsolati erőszakra, valamint a segítő szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataikra.

Magyarországi körkép az áldozatok helyzetéről, ellátásáról és a kockázatértékelésről

“A nemi alapú erőszak áldozatainak támogatása, válasz a járvány okozta kihívásokra” című EU CERV projektünkben készült szakmai anyag bemutatja a nők elleni erőszak eseteire vonatkozó kockázatértékeléssel kapcsolatos nemzetközi normákat és kötelezettségeket, illetve a hazai szabályozást és gyakorlatot. Továbbá következtetéseket és ajánlásokat fogalmaz meg a kockázatfelmérésről, építve a bántalmazott nők intézményekkel és segítő szervezetekkel a világjárvány előtt és alatt szerzett tapasztalaira.

Az online segítségnyújtás protokollja

A protokollban összegyűjtöttük azokat a szempontokat és gyakorlati tanácsokat, amelyek egy a COVID-19 világjárványhoz hasonló vészhelyzet esetén hozzájárulhatnak az érintettek és a segítő szakemberek biztonságához az online segítő folyamatok során, történjenek azok telefonon, videóhíváson, levélen vagy chaten keresztül.

Kockázatfelmérő eszközök

Szakmai anyagunk célja, hogy áttekintést nyújtson a nők és gyerekek elleni erőszak eseteiben alkalmazható kockázatértékelő eszközökről. A gyűjtést kiegészítettük saját tapasztalatokkal és ajánlásokkal, valamint azoknak a kihívásoknak bemutatásával is, amelyek felmerülhetnek egyes eszközök alkalmazása során. 

Fiatalok képzése a párkapcsolati erőszakról

A fiatalok életében lényeges szerepet játszanak a párkapcsolatok illetve a szexuális kapcsolatok, és sajnos sokan szenvednek el közülük erőszakot ezekben a kapcsolatokban. Bizonyított, hogy a tinédzserek épp olyan valószínűséggel válnak bántalmazás áldozatává, mint a felnőttek. Magyarországon a statisztikák szerint minden ötödik nő kerül élete során olyan párkapcsolatba, ahol rendszeresen éri fizikai erőszak.

A NANE Egyesület iskolákkal és ifjúsági szervezettel együttműködve 2009 óta folyamatosan tart foglalkozásokat, melyek egyaránt szóltak a másik és a saját nem iránti tiszteletről, valamint a kommunikáció és konfliktusmegoldás erőszakmentes módjairól. Ezzel egy időben partnereink Spanyolországban, Angliában, Németországban és Ausztriában is hasonló foglalkozásokat tartottak ugyanannak a célcsoportnak. A foglalkozások hatását, a résztvevő fiatalok véleményét kérdőíves módszerrel mértük. A 2009-2010 folyamán foglalkozásokat tartó szervezetek tapasztalatai és a kérdőívek eredményeinek felhasználásával jött létre a Szívdobbanás kézikönyv, melynek segítségével pedagógusok és ifjúságsegítők is képessé válhatnak arra, hogy párkapcsolati erőszakkal kapcsolatos foglalkozásokat tartsanak az iskolában, ifjúsági klubokban, táborokban, stb.

A kézikönyvben rövid háttéranyag foglalja össze a fiatalok párkapcsolataival kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a foglalkozást szervező/tartó felnőtt részére. Ezt követik a különböző, kooperatív módszertant használó gyakorlatok a következő témákban: A jól működő és kölcsönös tiszteleten alapuló párkapcsolat, Párkapcsolati erőszak, Támogatás és segítség.

Tanári kézikönyv a szexuális és nemi alapú online erőszak megelőzéséről és megfékezéséről

Kiadványunk tanárok támogatására szolgál, a szexuális és nemi alapú online erőszak fogalmáról és annak formáiról, okairól és következményeiről, különös tekintettel a fiatalokat (15–19 éves korosztályt) érintő párkapcsolati erőszakra. A kézikönyvben megtalálhatóak olyan foglalkozások leírásai, amelyekkel növelhető a fiatalok tudatossága a nemekkel, a nemi alapú erőszakkal, az online erőszakkal és az online biztonsággal kapcsolatban. Emellett összegyűjtöttük azokat az oktatási intézmények által alkalmazható eljárásokat és gyakorlati támogató eszközöket, amelyek a fiatalok szükségleteit figyelembe véve nyújtanak segítséget a biztonságos, diszkrimináció és erőszakmentes iskolai környezet kialakítására.
A kézikönyv a „Mondhatok nemet. A fiatalok, különösképp a lányok érdekérvényesítésének elősegítése a szexuális és nemi alapú online párkapcsolati bántalmazással szemben” elnevezésű EU REC projektben készült.

A párkapcsolati erőszak áldozatainak komplex segítése

Az Európai Unió Daphne II. programjának keretében 2005-ben a NANE Egyesület és a Habeas Corpus Munkacsoport (HCM) a családon belüli erőszak illetve a nemi alapú erőszak más fajtáinak áldozatává vált személyek számára kísérleti céllal olyan szolgáltatást indított, amely egyszerre veszi figyelembe az ügyfelek jogi, pszichés és szociális segítségre vonatkozó igényeit. Jelen kiadvány e kísérleti program tapasztalatait összegzi az ún. „integrált ügyfélellátásban” részt vett ügyfelek eseteinek ismertetésével, az esetekből levont jogpolitikai következtetések bemutatásával és a gyakorlati szakemberek, a jogalkotók, jogalkalmazók számára megfogalmazott általános és konkrét ajánlásokkal.

Angolul: Integrated client service for victims of violence against women

Jogi segítségnyújtás

Segítő szakemberként nagyon fontos, hogy jól informáltak legyünk a párkapcsolati erőszakot érintő jogi kérdésekkel, mert sokszor a gyakorló jogászok, rendőrök, és más segítő szakemberek sincsenek tisztában a törvényi szabályozással. A tudásunk olykor nagy segítség lehet az ügyfélnek, hiszen így ők maguk tisztában lehetnek a vonatkozó törvényekkel (Pl. kapcsolati erőszak tényállás mibenlétével, melyet tapasztalataink szerint a rendőrök ijesztően nagy százaléka nem ismer, vagy a 2007-es ORFK utasítással, mely azt szabályozza, hogy miként kell az intézkedő rendőrnek párkapcsolati erőszak esetén eljárni.)

A vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban ajánljuk a nokjoga.hu oldalt, azon belül is a rendszeresen frissülő Hova fordulhatnak az áldozatok? című dokumentumot, melynek az elején az áldozatok számára elérhető szolgáltatásokat és önsegítő könyveket soroltuk fel, majd egy hosszú gyűjtemény következik a párkapcsolati erőszakhoz kapcsolódó jog- és egyéb szabályokról. Ezt akár kinyomtatva ügyfeleink kezébe is adhatjuk, vagy együtt átbeszélhetjük, átolvashatjuk a lehetőségeket.

Szintén ajánljuk nokjoga.hu-ról a Tények és tévhitek a párkapcsolati erőszakkal érintett jogi eljárások kapcsán szórólapot, a Kapcsolattartásról és a kényszerláthatásról szóló szórólapot.

Rendszerbe Zárva – Hogyan kezeli az igazságszolgáltatás a családon belüli erőszakot?

Ajánljuk különösen az igazságszolgáltatásban dolgozó szakemberek részére a Patent Egyesület és a NANE Egyesület kiadványát, amely négy tanulmányban mutatja be, hogy a családon belüli erőszak kezelésére hivatott igazságügyi és szociális ellátó rendszer hogyan működik Magyarországon. Benkő Fruzsina szociális munkás a NANE-segélyvonal naplójának elemzéséből következtet arra, hogy a szociális munkások, jogászok, tanárok és orvosok tipikusan milyen hibákat követnek el. Dr. Spronz Júlia ügyvéd a Patent Egyesület precedensügyein keresztül mutatja be, hogy a jog szövege és alkalmazása hogyan teszi láthatatlanná a nők elleni férfierőszakot, hogyan tartják távol a bántalmazottakat a jogi lépésektől, hogyan diszkriminálják a bántalmazott nőket. Kuszing Gábor pszichológus írása azt mutatja be, hogy az igazságügyi pszichológus szakértők gyakorlata elfogult az elkövetők oldalán, mivel elsősorban a bántalmazó férfiak felmentésére és a sértettek hibáztatására alkalmas adatokat gyűjtenek. Dr. Czene Magdolna bíró pedig arról ír, hogy a 2006 óta érvényben lévő távoltartás nem gyors és hatékony, és nem nyújtja a tőle elvárható védelmet a bántalmazottak számára.

A párkapcsolati erőszak hatása a gyerekekre

A párkapcsolati erőszaknak a gyerekek akkor is áldozatai, ha őket közvetlenül nem éri bántalmazás: a szülők közötti erőszak tanújának lenni ugyanolyan traumatizáló lehet, mint közvetlenül elszenvedni az erőszakot. Erről bővebben itt olvashat. Fontos, hogy segítő szakemberként erről is beszéljünk ügyfeleinkkel, ha gyerekek is vannak a családban.

Állj Mellette! – Traumatizált gyerekekkel való segítő munka

2014-ben az EMMI is kimondta, „Amennyiben a hozzátartozók közötti erőszaknak a gyermek is szemtanúja, azt úgy kell tekinteni, hogy ő is veszélyeztetett, mintegy a bántalmazás ellene is irányul.” (18. o.). Amellett, hogy a gyermekre az anyjának bántalmazása önmagában is súlyos lelki terhet ró, azok a férfiak, akik bántalmazzák partnerüket jóval nagyobb eséllyel bántalmazzák a gyermeküket is, illetve követnek el velük szemben szexuális visszaélést. A gyermekek fizikai bántalmazását, súlyos elhanyagolását a törvény is bünteti.

A gyermekek veszélyeztetettségének felmérésére ajánljuk a következő cikket.

Egyesületünk a Daphne III program támogatásával, hat európai uniós ország (Németország, Franciaország, Észtország, Szlovákia, Portugália és Magyarország) munkatársainak együttműködésével létrehozott egy oktatófilmet, illetve egy részletes információs anyagot a traumatizált gyerekek támogatásának alapjairól.

A traumatizált gyerekek támogatását segítő oktatófilmet megnézheti itt, vagy a szöveg átiratát elolvashatja itt. A traumatizált gyerekekkel foglalkozó kutatásunk kérdőíves felmérésének összesített eredményét is elolvashatja.

Beszélj velem! – A partnerkapcsolati erőszak tanújává vált gyermekek támogatása

A kiadvány bemutatja a párkapcsolati erőszak által érintett gyerekek segítéséhez alkalmazható módszereket, és kifejti ezek fontosságát. Részletesen bemutatjuk, hogy a párkapcsolati erőszak megtapasztalása nemcsak az anyát és a gyermeket veszélyezteti mint önálló egyéneket, hanem befolyásolja a közöttük lévő érzelmi kapcsolatot is. Bemutatjuk, hogyan kezelik ezt a jelenséget három európai ország (Olaszország, Spanyolország és Magyarország) nőjogi szervezetei, akik a szabályozások, a törvényi háttér és a szolgáltatások különbségei ellenére mind sikeresen járulnak hozzá az anya-gyerek kapcsolat újjáépítéséhez a párkapcsolati erőszak után. Meglátásainkat és ajánlásainkat összefoglaltuk azok számára, akik ilyen helyzetekkel találkoznak.

Más családtagok által elkövetett erőszak

Nem csak a partner, hanem más családtagok is elkövethetnek bántalmazást. Gyakran azok a családtagok viselkednek bántalmazó módon, akiknek valamilyen szempontból több hatalmuk van, mint az áldozatnak (pl. idősebbek, fiatalabbak, épek, stb.), ezért úgy érzik, hogy megtehetik.

Gyakran előfordul, hogy a bántalmazó családban felnövő gyerek egy idő után (sok esetben ha a bántalmazó már nem a család része, a “hatalmi űrt” betöltve) ugyanúgy bántalmazó módon kezd el viselkedni az áldozattal. Ennek részben az az oka, hogy felnőve megtanulja: a bántalmazó kommunikáció működik, és az áldozattal lehet így bánni.

Szexuális erőszak, szexuális zaklatás

Gyerekek elleni szexuális visszaélés – tények, megelőzés, támogatás

Segítségnyújtás: biztonsági terv, kockázatfelmérés

Erő a változáshoz – Önsegítő csoportok létrehozása

Az Erő a változáshoz című kézikönyv öt ország nők elleni erőszakkal és párkapcsolati erőszakkal foglalkozó szakembereinek közös munkája. A könyv írásakor éppen ezért figyelembe vettük, és beépítettük Európa egyes részeinek infrastrukturális sajátosságait, és reményeink szerint éppúgy hasznos lehet a kifejezetten párkapcsolati erőszakra szakosodott intézmény specialista szakemberének, mint az alacsony lélekszámú település egyetlen szociális munkásának.

A kézikönyv tartalmaz két, egyenként 14-14 foglakozásból álló csoportot, melyek egyike kifejezetten a párkapcsolati erőszakot megélt nőknek segít abban, hogy felismerhessék a párkapcsolati erőszak rendszerét, valamint új eszközöket sajátítsanak el, alternatívákat kapjanak eddigi párkapcsolataik valóságával szemben. A másik strukturált csoport ennél általánosabb tartalmú, általában az önbecsülés fejlesztésére irányul, ezért áldozatok és túlélők csoportjain túl prevenciós munkára is alkalmas fiatal nőkkel és lányokkal. A két strukturált modellen túl figyelmet szentelünk a strukturálatlan, rugalmasabb keretek között működő önsegítő csoportoknak is. A kézikönyv a csoport előtt, azzal párhuzamosan és utána végzendő tervező, előkészítő és menedzsment tevékenységekhez is útmutatóval szolgál. A csoportvezetéshez szükséges kompetenciák összefoglalásán túl magyar nyelvű ajánlott olvasmányok listájával igyekszünk segíteni a csoportvezetésre való felkészülést. A könyv végén a foglalkozások szervezéséhez és vezetéséhez használható eszköztár is található. Az itt található dokumentumok fénymásolás, vagy az elektronikus példányból történő kimásolás/módosítás után akár azonnal fel is használhatóak a csoportmunkához.

Teret adni és megtartani

Ezt a kiadványt azoknak a kérdéseknek, kihívásoknak a megválaszolására hoztuk létre, amelyek az Erő a változáshoz csoportok megvalósítása kapcsán felmerülhetnek.

Ez a kiadvány kiegészítője Az Erő a változáshoz – Hogyan szervezzünk és működtessünk önsegítő csoportokat párkapcsolati erőszak áldozatainak és túlélőinek, az abban szereplő információkra, tudásokra épít.

A kézikönyv 2009-es kiadása óta Magyarországon is számos Erő csoport valósult meg, így mostanra összegyűltek kérdések, tapasztalatok és jó gyakorlatok a csoportok megvalósításával kapcsolatban. Ezeket akartuk szerkesztett formában közreadni, hogy bátorítsuk mindazokat, akik Erő csoportokat szeretnének facilitálni – legyenek túlélők, szakemberek vagy laikus segítők –, hogy felkészültebben vághassanak bele a munkába.

Hosszú évek kitartó munkája, rengeteg együttműködés és együtt gondolkodás eredménye ez a kiadvány. Bízunk benne, hogy a kiadványból az Erő csoportok leendő facilitátorai is bátorságot és támogatást nyernek ahhoz, hogy teret tudjanak adni a nők megéléseinek és meg tudják őket tartani a közös munka során. Reményeink szerint a kiadványban bemutatott tapasztalatok, gondolatok és kérdésfelvetések hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több Erő a változáshoz csoport valósuljon meg, ahol a párkapcsolati erőszak túlélőinek lehetőségük van megtapasztalni azt a biztonságos teret, ahol önmaguk lehetnek.

El az erőszaktól! – Szakmai útmutató női menhelyek felállításáról

A kézikönyv egy Magyarországon még nem létező intézményrendszernek a bántalmazott nők (és gyermekeik) számára kialakított speciális menhelyek (shelterek) alapításának és fenntartásának módszertani útmutatója, melynek kidolgozásában számos európai nőszervezet vett részt. A kiadvány a bécsi székhelyű WAVE (Women Against Violence Europe Európai Nők az Erőszak Ellen) ernyőszervezethez az elmúlt évek során rengeteg megkeresés érkezett olyan régióbeli nőktől és nőszervezetektől, amelyek bántalmazott nőknek létrehozott menhelyet szerettek volna alapítani, de nem tudták, hogyan kezdjenek ehhez. A kézikönyv ezt az igényt kívánta kielégíteni, elsősorban azokat a gyakorlati kérdéseket megválaszolva, amelyek a bántalmazott nők menhelyét megalapító és fenntartó munkatársak feladatait és lehetőségeit érintik.

A kézikönyv anyagát egy nyolc ország szakértőiből álló csapat állította össze, így a széleskörű tapasztalatokból olyan kiadvány született, amely Európa-szerte felhasználható, ugyanakkor egységesített szakmai szempontrendszert és működési protokollt nyújt a bántalmazás témájában a nőközpontú civil szaktudásról.

A 195 oldalas magyar változat az EU Daphne programjának támogatásával jelenik meg. E kiadvánnyal a NANE Egyesület hiánypótló anyagot tesz a magyar szakmai közönség elé, mivel hazánkban gyakorlatilag nem léteznek a szövegben leírt protokollt használó menhelyek. Reményeink szerint a kiadvány segítséget nyújt majd azon csoportoknak, akiknek hozzánk hasonlóan célja, hogy a bántalmazott nők és gyerekek a lehető leggyorsabb, specializált ellátásban részesüljenek. Ugyanakkor azt is reméljük, hogy kiadványunkban a már létező anyaotthonok és átmeneti szálláshelyek is találnak hasznos információkat saját napi munkájuk hatékonyabbá tételéhez. Meggyőződésünk, hogy a bántalmazott nőknek nemcsak egy hatékony távoltartó törvényre van szükség, hanem olyan női menhelyekre is, ahol az áldozatok azonnali és feltétel nélküli elhelyezést, valamint szakszerű támogatást kapnak.

Az angol nyelvű eredeti kézikönyvet „Away from Violence!” címmel az EU Daphne programja, valamint a finn Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium, az osztrák szövetségi Egészségügyi és Nőügyi Minisztérium és Bécs város önkormányzata támogatták.

ENGLISH PUBLICATIONS (Angol nyelvű kiadványok)

Lessons learned: adapting and using the WAVE Training Programme on Combating Violence Against Women.

The Power to Change: How to set up and run support groups for victims and survivors of domestic violence

System Failure – Male violence against women and children as treated by the legal system in Hungary today

Implementation of the Istanbul Convention at the local level

Toolkit for municipalities, local and regional authorities and
communities to prevent and eradicate violence against women
and domestic violence.

RISKFREE – Violence against women during the pandemic

RISKFREE – Research report

1447 Budapest, Pf. 502.
info@nane.hu

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült.