Helpline

NANE segélyvonal

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

+36 80 505 101

 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22 óra és szerda 12-14 óra között

Tájékoztató anyagok

Kiadványainkat a képekre kattintva letöltheti vagy megrendelheti az info@nane.hu címen.

Kézikönyvek
 

Tűz-hely könyvsorozat

Könyvkiadási projektünk önálló kezdeményezés, amelynek célja a párkapcsolati erőszak szakirodalmának magyar fordításban lévő elérhetővé tétele. Magyarországon még ma is nagyon kevés olyan könyv lelhető fel, amely a nőmozgalom által felhalmozott tudást közérthető stílusban szélesebb rétegek számára teszi hozzáférhetővé. Ezt a hiányt mind képzéseinken, mind segélyvonalas munkánk során érzékeljük.

1998-ban a Háttér Kiadóval Együttműködve megkezdtük a “TŰZ-HELY KÖNYVEK” név alatt futó sorozat köteteinek kiválasztását és fordítását. A könyvek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a téma iránt érdeklődő magyar nők és férfiak olyan olvasmányos, érdekes, színvonalas és tudatformáló munkákat kaphassanak kézhez, amelyek mind a női jogok mögötti elméletet, mind az áldozatok segítésének gyakorlatát leírják. Mivel munkánk során sokszor tapasztaljuk a nőkkel mint elnyomott társadalmi csoporttal, illetve a családon belüli erőszakkal foglalkozó tudományos megközelítés hiányát, kiadványaink között szerepelnek kifejezetten szakmai csoportoknak szóló kiadványok is. A sorozat minden eddig megjelent kötete könyvesbolti forgalomban kapható, illetve megrendelhető a Háttér kiadótól

Szóbeli erőszak a párkapcsolatokban

Ma már tudjuk, hogy a partnerbántalmazás nem véletlen, kiszámíthatatlan indulati cselekedet, amelyet mindkét nem tagjai egyforma gyakorisággal követnek el, hanem rendszeres és módszeres folyamat, amelyet a leggyakrabban férfiak alkalmaznak női partnerük ellen. Mivel a párkapcsolati bántalmazás gyakorlatilag mindig a nő szóbeli bántalmazásával kezdődik, a szóbeli erőszak korai felismerése és értelmezése életmentő lehet. Bár a sértő, gúnyos hangban sokan felismerjük a szóbeli bántalmazást, a kifinomultabb formák iránt jóval kevésbé vagyunk érzékenyítve.

A könyv segít a szóbeli erőszak olyan rejtettebb formáinak felismerésében, mint például az “aláásás”, a “megőrjítés” vagy az “elfelejtés”, amelyeket az áldozatok inkább éreznek és ösztönösen sejtenek, mintsem logikusan alátámasztva meg tudnának nevezni. A felismerésen túl az olvasó konkrét technikákat kap kézhez, melyekkel konfrontálni tudja a verbális támadás elkövetőjét, egészségesebb határokat jelölhet ki párkapcsolatában, vagy felismerheti, ha a kapcsolata menthetetlen, és netán fizikailag is veszélyes.

Külön fejezet szól a szóbeli bántalmazó kapcsolatban élő/élt páciensek pszichoterápiás kezeléséről, valamint a szóbeli erőszak gyerekekre gyakorolt hatásáról. A magyar fordítás az 1992-es első kiadás 1996-ban megjelent átdolgozott, bővített változata.

Kiknek ajánljuk?

 • Önsegítő könyvként nőknek, akik szeretnék megtudni, mi az, ami partnerük viselkedésében régóta zavarja vagy aggasztja őket.
 • Önsegítő könyvként nőknek, akik ki akarnak lépni egy szóbeli-lelki bántalmazó kapcsolatból, és újra kívánják építeni önbecsülésüket.
 • Bántalmazott nőkkel dolgozó pszichoterapeutáknak, akár szakkönyvként, akár ajánlott önsegítő könyvként a terápia meggyorsítása érdekében.
 • Kívülállóknak, családtagoknak, akiknek ismeretségi körében van szóbeli/lelki bántalmazásban élő nő, akit szeretnének jobban megérteni és támogatni.

Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig

Az ismert pszichiáter-szerző 1992-ben megjelent könyvét számos pszichológusokat képző amerikai egyetemen használják tankönyvként, ugyanakkor témájának és mélyen átérző stílusának köszönhetően igen fontos önsegítő olvasmány erőszaktúlélők számára is. A könyv a DSM (az Amerikai Pszichiátriai Társaság diagnosztikai kézikönyvének rövidített angol neve) által “poszttraumás stressz zavar” néven ismertetett pszichiátriai kórképet veszi elemzés alá, amelyet az elmúlt évtizedek pszichés traumát leíró szakirodalma már a családon belüli erőszak női és gyerek áldozataira is kiterjesztett.

A szerző nagy szakmai áttekintéssel összegzi azokat a fő területeket, ahonnan poszttraumás stresszről a napjainkban ismert tudás származik: a háborúkban harcoló katonákat leíró ismereteket, a családon belüli erőszakkal kapcsolatos feminista kutatások eredményeit, politikai és lelkiismeretei foglyokkal és holokauszt-túlélőkkel foglalkozó szakmai tapasztalatokat, valamint a hagyományos katasztrófa-alapú traumatudást.

Mind esetleírásaiban, mind az elméleti közelítésében kiemeli a holokauszt-túlélők, az incesztustúlélők (gondozó által szexuálisan kihasznált gyerekek), a bántalmazott nők és a háborús veteránok közös tapasztalatait, és konkrét terápiás modellt javasol az ilyen páciensek kezelésére. A könyv két fő részre oszlik:

A poszttraumás stressz zavar kialakulására hajlamosító tényezők részletes ismertetése (külön fejezetben kifejtve a rettegés, az emberektől való elszakadás, a fogság és a gyerekkori bántalmazás hatásait), továbbá a szerző által kitágított “komplex poszttraumás stressz zavar” diagnózisának bevezetése.

A traumatúlélők pszichoterápiás kezelésének három fő fázisa (biztonság kialakítása, emlékezés és gyász, visszakapcsolódás az emberi közösségbe) leírása, valamint a traumatúlélőkkel folyatatott csoportterápiás vonatkozások.

“Túlélő” vagy “áldozat”?

A szerző a “túlélő” kifejezéssel jelöli mindazokat, akiket valamilyen trauma ért, még ha a legszélsőségesebb sérüléseket szenvedték is el, és alig-alig képesek a mindennapi élet kihívásaival szembenézni. E választás célja a mindenkori páciensek belső megerősödése: a túlélés motívumának hangsúlyozásával a páciens megtanulja, hogy ne passzív, tehetetlen áldozatként tekintsen magára, hanem erős, önálló emberként, aki a trauma minden borzalma ellenére életben tudott maradni.

Kiknek ajánljuk?

 • Kiemelten ajánljuk a könyvet minden traumát elszenvedett pácienssel vagy ügyféllel dolgozó szakembernek, mivel ismereteink szerint hazánkban nem része a kötelező tananyagnak ez a téma.
 • Pszichológusoknak
 • Pszichiátereknek és pszichiátriai dolgozóknak/ápolóknak
 • Egyéb segítő szakmákban dolgozó szakembereknek: rendőröknek, nőgyógyászoknak, orvosoknak, védőnőknek, segélyvonalas dolgozóknak
 • Szociológusoknak és szociális munkásoknak
 • Családon belüli traumák (gyermekkorukban érzelmileg, testileg vagy szexuálisan bántalmazott túlélőknek, illetve bántalmazott nőknek), valamint egyéb társadalmi traumák (holokauszt, háború, politikai üldöztetés) túlélőinek, akár pszichoterápiás kezelés mellé, akár önmagában önsegítő könyvként.

A partnerbántalmazás hatása a szülő-gyermek kapcsolatra

Nemcsak a szakembereket, hanem az egész társadalmat érintő kérdés az, hogyan kell szabályozni a partnerüket bántalmazó szülők kapcsolattartását gyerekükkel, hogy az ne vezessen a gyerek felépülése szempontjából kulcsfontosságú anya-gyerek kapcsolat sérüléséhez. A szerzők több évtizede dolgoznak bántalmazókkal foglalkozó csoportokkal, illetve bíróság által kirendelt szakértőként gyerekelhelyezésért, szülői felügyeleti jogért és kapcsolattartásért indított eljárásokban. Az ezekre vonatkozó szakirodalmat és saját, több mint 2000 partnerbántalmazási esetre kiterjedő tapasztalatukat összegzik ebben a könyvben. Árnyalt képet nyújtanak a bántalmazók viselkedéséről, gondolkodásmódjáról és értékrendjéről, arról, hogy a partnerbántalmazás hogyan rombolja a családot, illetve hogyan függ össze a gyerekbántalmazás, többek között az incesztus és az elhanyagolás veszélyével.

Kinek ajánljuk?

Mindent érintettnek, segítőnek és szakembernek. A szerzők ajánlásai alapján a kirendelt szakértők, hatóságok, jogászok, felügyelt kapcsolattartást kínáló szolgáltatók, a gyerekekkel és szüleikkel foglalkozó mentálhigiénés szakemberek felmérhetik, hogy a partnerbántalmazó mennyire veszélyes a gyerekre.

Az erőszakos és uralkodni vágyó férfi

A Lehet-e jó apa a bántalmazó? után ez Lundy Bancroft második magyarul megjelenő könyve.

Bancroft évtizedek óta vezet csoportokat bántalmazó férfiaknak. Tapasztalatait ebben a kötetben foglalja össze, melynek célja, hogy segítsen az áldozatoknak felismerni a bántalmazás korai jeleit, különböző technikáit és gyökereit. Olyan alapvető kérdésekre ad választ, mint hogyan gondolkodik a bántalmazó, hogyan manipulálja és félemlíti meg áldozatát és környezetét, lehet-e jó szülő, és meg tud-e változni. A szerző közérthető és olvasmányos stílusban beszél a párkapcsolati erőszak természetrajzáról, tudását a bántalmazottak szolgálatába állítva.

Kinek ajánljuk?

Minden bántalmazottnak, segíteni akaró családtagnak, barátnak és szakmabelinek.

Önvédelem kamaszoknak

A fiatalok igen kiszolgáltatottak mind a felnőttek, mind a saját korosztályuk felől érkező sérelmek és erőszak szempontjából. Ez különösen igaz a szexuális visszaélésekre. A különböző nyugat-európai, illetve nemzetközi statisztikai adatok azt mutatják, hogy 18 éves korára minden második-negyedik lányt ér valamiféle szexuális erőszak. Egyes magyar felmérések szerint a gyerekek 5-10 százaléka szenved el szexuális visszaélést. Azt is tudjuk azonban, hogy a kellően felkészített gyerekek és fiatalok kisebb számban esnek visszaélések áldozatává.

A gyerekkori szexuális visszaélések áldozataival foglalkozó kölni Zartbitter nevű szervezet tapasztalatai arra utalnak, hogy az elkövetők elsősorban az alkalmazkodó, ún. “jó” és felvilágosítatlan lányokat és fiúkat támadják meg sikeresen, és sokkal ritkábban ellenállni képes gyerekeket, akiket kis koruktól kezdve arra neveltek, hogy bízzanak megérzéseikben, és érdekeiket akár a felnőttek által elkövetett határátlépésektől is megvédjék.

Helen Benedict díjnyertes könyve sok-sok fiatalnak és gyereknek adott már felvilágosítást az alapvető önvédelmi stratégiákról, különös tekintettel a szexuális erőszakra. Az egyszerű tanácsok a mindennapi biztonságról és közérthető magyarázatok a fiatalok elleni leggyakoribb erőszakfajták okairól, veszélyekről és önvédelmi taktikákról lebilincselően informatív könyvvé teszik ezt az amúgy nehéz és nehezen tanítható témát. A könyv fő fejezetei részletesen kitérnek az iskolában, otthonban, utcán, közlekedési eszközökön és bulikon megjelenő leggyakoribb veszélyhelyzetekre, és arra, hogy a fiatalok hogyan védhetik meg magukat és barátaikat ezekben a helyzetekben.

A könyv két szinten erősíti meg a fiatalokat: egyrészt konkrétan megismerteti velük a jogaikat, különös tekintettel a társkapcsolatok mindkét fél számára kötelező szabályaira. A nemi életben megélt biztonság kiemelten fontos része az integritásnak, hiszen aki képes a szexuális önrendelkezésre és meg tudja védeni a határait, az jó eséllyel az élete egyéb területein is képes lesz erre. Másrészt, a jogokon túl a szerző a három legegyszerűbb önvédelmi módszerre tanítja meg az olvasókat: a kiáltásra, a beszédre és a futásra, valamint néhány alapvelő önvédelmi fogásra, mellyel az elkövető ideiglenesen ártalmatlanná tehető.

Olvasmányos, tudatébresztő könyv, amelyet nemcsak a fiatalok forgathatnak sok haszonnal. A magyar változat függelékében hasznos információk találhatók a magyar segítő intézményekről

Kinek ajánljuk?

 • Lányoknak és fiúknak, akik többet szeretnének tudni a megelőzésről és az önvédelemről
 • Szexuális erőszak vagy visszaélés szempontjából különösen veszélyeztetett fiataloknak
 • Szülőknek, akik szeretnék megtudni, hogyan figyelmeztethetik gyerekeiket hatékonyan és realisztikusan a szexuális erőszak és visszaélés veszélyeire
 • Szülőknek, akiknek gyerekével bármilyen szexuális visszaélés történt, vagy attól félnek, hogy megtörténhetett vele
 • Pedagógusoknak, valamint gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó egyéb szakembereknek

Áttekintő kiadvány a nőjogi területen aktív szervezetek rendszerváltás óta folytatott tevékenységeiről, eredményeiről [2019]

1447 Budapest, Pf. 502.
info@nane.hu

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült.