Helpline

NANE segélyvonal

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

+36 80 505 101

 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22, kedd 8-12 és szerda 12-14 óra között

Nőnapi sajtóközlemény

Március 8 pontja – áprilisra is

Emlékeztetünk mindenkit arra, hogy a nőnap eredeti célja és ma is aktuális üzenete a nők jogainak, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdítása. Az eddigi magyar kormányoknak súlyos adósságai vannak e téren. A magyar nők közel fele nem rendelkezik a megélhetését biztosító saját jogú jövedelemmel. Jelenleg körülbelül negyedmillió magyar nő él olyan kapcsolatban, ahol partnere fizikailag és/vagy szexuálisan bántalmazza. A nők parlamenti részvételét tekintve pedig a világ utolsó ötödében vagyunk.

A választásokra készülve a nemzetközi emberi jogi normákon és bevált módszereken alapuló, valódi változtatásra képes stratégiákat várunk a pártoktól a témában. Várjuk megnyilatkozásaikat a nők jogainak érvényesítésével kapcsolatos terveikről. Várjuk továbbá állásfoglalásukat főbb követeléseink kapcsán, melyek a 2013-as Nőkongresszus ajánlásain alapulnak. A média képviselőit arra biztatjuk, hogy kérdezzék erről a pártokat, és tájékoztassák a közvéleményt. A választókat pedig arra kérjük, hogy kísérjék figyelemmel, kérjék számon, hogy mit kínálnak a pártok a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdítására. Követeljük közösen a nők jogainak érvényre juttatását! Szavazzunk a nőkért!

Főbb követeléseink:

  1. Állami szintű elköteleződést várunk a nők és férfiak társadalmi egyenlősége mint demokratikus érték iránt: a politikai akarat kinyilvánítását és átfogó intézkedésekre lefordítását. Elvárjuk a döntéshozók határozott fellépését a szexizmus, a szexista gyűlöletbeszéd ellen.
  2. Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén. Támogatjuk a nemi kvóta törvényi szintű bevezetését átmeneti jelleggel.
  3. Átfogó és hatékony állami fellépést és védelmet várunk a nők elleni erőszak minden formájával szemben. Elvárjuk az Isztambuli Egyezmény mielőbbi ratifikálását és megfelelő végrehajtását, a női jogi szervezetekkel együttműködésben. Követeljük a nők elleni erőszak és a családon belül erőszak megelőzését, az áldozatok védelmét és az elkövetők felelősségre vonását.
  4. Támogatjuk és elvárjuk az oktatási rendszer szerepének erősítését a korlátozó nemi sztereotípiák és előítéletek lebontására, a képességek kibontakoztatásának elősegítésére. Elvárjuk, hogy az Új Nemzeti Alaptantervben és a kapcsolódó normákban jelenjenek meg az alábbi tartalmak: a nők és férfiak egyenlősége, a társadalmi nemi szerepekhez kapcsolódó káros sztereotípiák kerülése, a kölcsönös tisztelet, az erőszakmentes konfliktusmegoldás, a nők elleni nemi alapú erőszak elítélése, és a személyi integritáshoz való jog. Építsenek be a nők és férfiak sokféleségéről, a nők társadalmi helyzetének vizsgálatáról, valamint jelentős női tudományos, művészeti és történelmi személyiségekről szóló tartalmakat a tananyagba.
  5. Támogatjuk és elvárjuk a nők legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, egészségügyi önrendelkezéshez való jogának, valamint szexuális és reproduktív jogainak biztosítását. Támogatjuk a minőségi egészségügyi, reprodukciós és családtervezési szolgáltatások, széleskörű iskolai szexuális felvilágosító programok hozzáférhetőségét mindenki számára, s a háborítatlan szülés lehetőségének biztosítását.
  6. Támogatjuk és elvárjuk a nemek közötti gazdasági és munkaerő-piaci egyenlőtlenségek, s ezzel a nők gazdasági függőségének felszámolását. Elvárjuk az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvének érvényre juttatását; a munkavállaló nők helyzetének javítását, különösen az egészségügyi, szociális és oktatási szférában. Elvárjuk a családi és munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetésének elősegítését nők és férfiak számára egyaránt. Ebbe beletartozik a bölcsődei és óvodai férőhelyek számának növelése, valamint a szociális, egészségügyi ellátórendszer fejlesztése is olyan módon, amely nem hárítja át a gondoskodás felelősségét a nőkre, fizetetlen munka formájában.
  7. Támogatjuk és elvárjuk a többszörös hátrányok által érintett nők – például a roma, fogyatékossággal élő, szexuális kisebbségekhez tartozó, hajléktalan, szegénységben élő vagy menekült nők – társadalmi helyzetének javítását, s e célból speciális intézkedések bevezetését.
  8. Támogatjuk és elvárjuk a női jogi civil szervezetek szabad, megbélyegzéstől mentes működésének biztosítását, az ezt gátló jogi és egyéb intézkedések megszüntetését. Elvárjuk a női jogi szervezetek támogatását, valamint szaktudásuk és tapasztalataik hasznosítását az állam részéről.

2018. március 8.

#szavazzunkanőkért

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
NANE Egyesület
PATENT Egyesület
Labrisz Leszbikus Egyesület
REGINA Alapítvány Miskolc
Nőkért Egyesület
Magyar Cserkészleány Szövetség
JÓL-LÉT Alapítvány

1447 Budapest, Pf. 502.
info@nane.hu

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült.