fbpx

Ingyenes segélyvonal: 06-80-505-101 Minden este (szerda szünnap)NANE segélyvonal
Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

06-80-505-101
Hétfő, kedd, csütörtök és péntek este 18 és 22 óra és szerda 12-14 óra között
Chat segély szerda 16-18 óra között

Párkapcsolati erőszak

Segítő szakemberként óhatatlanul találkozunk olyan ügyfelekkel, akiket érint a párkapcsolati erőszak, a bántalmazás problémája. Segítőként akkor lehetünk igazán hatékonyak, ha a bántalmazás kifinomultabb formáit is felismerjük, azonosítani tudjuk az elkövetőt és az áldozatot a nem teljesen nyilvánvaló esetekben is, és hatékony, emberi jogi szemlélettel felvértezve segítjük az áldozatokat. Mindehhez segítséget nyújt, ha tanulmányozzuk az itt található szakmai anyagokat.

Ezeket nem csak segítőként hasznos megismerni, hanem bátran ajánlhatjuk ügyfeleinknek, klienseinknek, hogy minél tájékozottabb döntést tudjanak hozni.

Párkapcsolati erőszak

Az EU Alapjogi Ügynökségének 2014-ben nyilvánosságra hozott reprezentatív kutatási adatai szerint Magyarországon élete során minden ötödik nő szenved el testi vagy szexuális erőszakot partnere részéről. Jelen pillanatban körülbelül 220 ezer nő él olyan párkapcsolatban, ahol a partnere bántalmazza. Egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy minden segítő szakember találkozik párkapcsolatierőszak-áldozatokkal.

Az alábbi szakmai anyagok a velük való munkában segítenek hatékonyabbnak lenni.

Alapvető információk: Miért marad?

mm_boritoKörülbelül 100 oldalas kiadvány, melyből megismerhető a családon belüli erőszak természetrajza, a leggyakoribb tévhitek, a párkapcsolati erőszakkal kapcsolatos statisztikák és kutatások, valamint a hatékony segítségnyújtás néhány egyszerű eszköze.

Letöltés PDF formátumban

Párkapcsolati erőszakkal foglalkozó szórólapjaink

Párkapcsolati erőszak – szórólap

Ebből a szórólapból megismerheti a párkapcsolati erőszak alapvető formáit, azt, hogy mi tarthatja a nőket a kapcsolatban, illetve hogy mi jelezheti az érintett számára, hogy bántalmazó kapcsolatban él, és milyen jelekre figyelhet fel a szakember.

Érzelmi erőszak – szórólap

Ezt a szórólapot – miután magunk áttanulmányoztuk – olyan ügyfeleknek érdemes odaadni, akikről azt sejtjük, hogy lelki erőszak áldozatai. A szórólap tartalmaz egy tesztet, mely segít tisztán látni azzal kapcsolatban, hogy mi is történik az ügyfél párkapcsolatában. A kérdéseket, ha elég bizalmas a kapcsolatunk, akkor együtt is átbeszélhetjük, de önállóan is kitölthető.

Jól működő párkapcsolat – szórólap

Ez a szórólap segít elkülöníteni a jól működő, a rosszul működő és a bántalmazó párkapcsolatokat, és segíthet eldönteni, hogy érdemes-e energiát fektetni abba a kapcsolatba, melyben élünk jelenleg.

Módszertani útmutató érintettekkel kapcsolatba kerülő szakembereknek

mu_boritoRészletes útmutató, amelyben szakmacsoportok szerinti és általános ajánlásokat is megfogalmazva igyekszünk megmutatni, hogy mi módon ismerhetők fel a családon, párkapcsolaton belüli erőszak áldozatai, illetve az erőszak elkövetői. Részletesen ismertetjük, hogy mik azok a hatékony beavatkozási irányok, amelyekkel megelőzhető a további erőszak, az áldozat biztonságát és önrendelkezését a legnagyobb mértékben támogatni tudják a szakemberek. Egyszerű, könnyen használható eszközöket mutatunk a bántalmazók veszélyességének megítélésére (kockázatfelmérő kérdőív), vagy biztonsági terv készítésére. A módszertani útmutató összeállításában segítségünkre volt számos szakma képviselője (jogászok (ügyvéd, ügyész, bíró), szociális munkás, pszichológus, rendőr, pedagógus, gyermekvédelmi és gyámhatósági munkatárs, anyaotthont és bántalmazottak számára segélyvonalat vezető szakember is. Az útmutató elkészítése mellett akkreditált képzéseket is szervezünk, ha személyesen is szívesen konzultálna velünk látogasson el egy képzésünkre!

Letöltés PDF formátumban

Hogyan képezzük a fiatalokat párkapcsolati erőszakról

A fiatalok életében lényeges szerepet játszanak a párkapcsolatok illetve a szexuális kapcsolatok, és sajnos sokan szenvednek el közülük erőszakot ezekben a kapcsolatokban. Bizonyított, hogy a tinédzserek épp olyan valószínűséggel válnak bántalmazás áldozatává, mint a felnőttek. Magyarországon a statisztikák szerint minden ötödik nő kerül élete során olyan párkapcsolatba, ahol rendszeresen éri fizikai erőszak.

A NANE Egyesület iskolákkal és ifjúsági szervezettel együttműködve 2009 óta folyamatosan tart foglalkozásokat, melyek egyaránt szóltak a másik és a saját nem iránti tiszteletről, valamint a kommunikáció és konfliktusmegoldás erőszakmentes módjairól. Ezzel egy időben partnereink Spanyolországban, Angliában, Németországban és Ausztriában is hasonló foglalkozásokat tartottak ugyanannak a célcsoportnak. A foglalkozások hatását, a résztvevő fiatalok véleményét kérdőíves módszerrel mértük. A 2009-2010 folyamán foglalkozásokat tartó szervezetek tapasztalatai és a kérdőívek eredményeinek felhasználásával jött létre a Szívdobbanás kézikönyv, melynek segítségével pedagógusok és ifjúságsegítők is képessé válhatnak arra, hogy párkapcsolati erőszakkal kapcsolatos foglalkozásokat tartsanak az iskolában, ifjúsági klubokban, táborokban, stb.

A kézikönyvben rövid háttéranyag foglalja össze a fiatalok párkapcsolataival kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a foglalkozást szervező/tartó felnőtt részére. Ezt követik a különböző, kooperatív módszertant használó gyakorlatok a következő témákban: A jól működő és kölcsönös tiszteleten alapuló párkapcsolat, Párkapcsolati erőszak, Támogatás és segítség.

Szívdobbanás

A párkapcsolati erőszak áldozatainak komplex segítése

Az Európai Unió Daphne II. programjának keretében 2005-ben a NANE Egyesület és a Habeas Corpus Munkacsoport (HCM) a családon belüli erőszak illetve a nemi alapú erőszak más fajtáinak áldozatává vált személyek számára kísérleti céllal olyan szolgáltatást indított, amely egyszerre veszi figyelembe az ügyfelek jogi, pszichés és szociális segítségre vonatkozó igényeit. Jelen kiadvány e kísérleti program tapasztalatait összegzi az ún. „integrált ügyfélellátásban” részt vett ügyfelek eseteinek ismertetésével, az esetekből levont jogpolitikai következtetések bemutatásával és a gyakorlati szakemberek, a jogalkotók, jogalkalmazók számára megfogalmazott általános és konkrét ajánlásokkal.

A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása

Angolul: Integrated client service for victims of violence against women

Jogi segítségnyújtás

Segítő szakemberként nagyon fontos, hogy jól informáltak legyünk a párkapcsolati erőszakot érintő jogi kérdésekkel, mert sokszor a gyakorló jogászok, rendőrök, és más segítő szakemberek sincsenek tisztában a törvényi szabályozással. A tudásunk olykor nagy segítség lehet az ügyfélnek, hiszen így ők maguk tisztában lehetnek a vonatkozó törvényekkel (Pl. kapcsolati erőszak tényállás mibenlétével, melyet tapasztalataink szerint a rendőrök ijesztően nagy százaléka nem ismer, vagy a 2007-es ORFK utasítással, mely azt szabályozza, hogy miként kell az intézkedő rendőrnek párkapcsolati erőszak esetén eljárni.)

A vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban ajánljuk a nokjoga.hu oldalt, azon belül is a rendszeresen frissülő Hova fordulhatnak az áldozatok? című dokumentumot, melynek az elején az áldozatok számára elérhető szolgáltatásokat és önsegítő könyveket soroltuk fel, majd egy hosszú gyűjtemény következik a párkapcsolati erőszakhoz kapcsolódó jog- és egyéb szabályokról. Ezt akár kinyomtatva ügyfeleink kezébe is adhatjuk, vagy együtt átbeszélhetjük, átolvashatjuk a lehetőségeket. Ha ezen felül tud elérhető segítséget bántalmazott nők számára, kérem jelezze felénk!

Szintén ajánljuk nokjoga.hu-ról a Tények és tévhitek a párkapcsolati erőszakkal érintett jogi eljárások kapcsán szórólapot, a Kapcsolattartásról és a kényszerláthatásról szóló szórólapot.

Hogyan kezeli az igazságszolgáltatás a családon belüli erőszakot – Rendszerbe zárva

rendszerbe_zarva_boritoAjánljuk különösen az igazságszolgáltatásban dolgozó szakemberek részére a Patent Egyesület és a NANE Egyesület kiadványát, amely négy tanulmányban mutatja be, hogy a családon belüli erőszak kezelésére hivatott igazságügyi és szociális ellátó rendszer hogyan működik Magyarországon. Benkő Fruzsina szociális munkás a NANE-segélyvonal naplójának elemzéséből következtet arra, hogy a szociális munkások, jogászok, tanárok és orvosok tipikusan milyen hibákat követnek el. Dr. Spronz Júlia ügyvéd a Patent Egyesület precedensügyein keresztül mutatja be, hogy a jog szövege és alkalmazása hogyan teszi láthatatlanná a nők elleni férfierőszakot, hogyan tartják távol a bántalmazottakat a jogi lépésektől, hogyan diszkriminálják a bántalmazott nőket. Kuszing Gábor pszichológus írása azt mutatja be, hogy az igazságügyi pszichológus szakértők gyakorlata elfogult az elkövetők oldalán, mivel elsősorban a bántalmazó férfiak felmentésére és a sértettek hibáztatására alkalmas adatokat gyűjtenek. Dr. Czene Magdolna bíró pedig arról ír, hogy a 2006 óta érvényben lévő távoltartás nem gyors és hatékony, és nem nyújtja a tőle elvárható védelmet a bántalmazottak számára.

Letöltés PDF formátumban

A párkapcsolati erőszak hatása a gyerekekre

A párkapcsolati erőszaknak a gyerekek akkor is áldozatai, ha őket közvetlenül nem éri bántalmazás: a szülők közötti erőszak tanújának lenni ugyanolyan traumatizáló lehet, mint közvetlenül elszenvedni az erőszakot. Erről bővebben itt olvashat.

Fontos, hogy segítő szakemberként erről is beszéljünk ügyfeleinkkel, ha gyerekek is vannak a családban.

Gyerekek és párkapcsolati erőszak – szórólap

Ez a szórólap azt járja körül, hogy mit látnak, hallanak, gondolnak és éreznek a gyerekek, miközben tanúként áldozatai az erőszaknak. Letölthető innen.

Traumaizált gyerekekkel való segítő munka – Állj Mellette kézikönyv

2014-ben az EMMI is kimondta, „Amennyiben a hozzátartozók közötti erőszaknak a gyermek is szemtanúja, azt úgy kell tekinteni, hogy ő is veszélyeztetett, mintegy a bántalmazás ellene is irányul.” (18. o.). Amellett, hogy a gyermekre az anyjának bántalmazása önmagában is súlyos lelki terhet ró, azok a férfiak, akik bántalmazzák partnerüket jóval nagyobb eséllyel bántalmazzák a gyermeküket is, illetve követnek el velük szemben szexuális visszaélést. A gyermekek fizikai bántalmazását, súlyos elhanyagolását a törvény is bünteti.

A gyermekek veszélyeztetettségének felmérésére ajánljuk a következő cikket.

Egyesületünk a Daphne III program támogatásával, hat európai uniós ország (Németország, Franciaország, Észtország, Szlovákia, Portugália és Magyarország) munkatársainak együttműködésével létrehozott egy oktatófilmet, illetve egy részletes információs anyagot a traumatizált gyerekek támogatásának alapjairól.

A kiadvány: Állj mellette!

A traumatizált gyerekek támogatását segítő oktatófilmet megnézheti itt, vagy a szöveg átiratát elolvashatja itt. A traumatizált gyerekekkel foglalkozó kutatásunk kérdőíves felmérésének összesített eredményét is elolvashatja.

A gyerekbántalmazás hatásai (Reklámfilm a gyerekbántalmazásról)

Ahogy a párkapcsolatok esetében, a gyerekekkel kapcsolatban is hisszük és állítjuk, hogy a szeretet nem egy érzés, hanem egy viselkedés. A gyerekeknek szeretetre, biztonságra és kiszámítható körülményekre van szükségük ahhoz, hogy fejlődni tudjanak. A társadalmunkban sajnos sokak szerint elfogadható egy-egy szülői pofon. A NANE egyesület – a nők bántalmazásához hasonlóan – a gyerekek elleni erőszakra is a zéró tolerancia elvét hirdeti. A szülői pofon és a gyerek halálra verése között csak mennyiségi különbség van, minőségi nincs. Ha részletesebb információra kíváncsi a gyerekbántalmazás hatásairól nézze meg reklámfilmünket, és olvassa el a részletesebb anyagunkat a témában. (http://www.nane.hu/egyesulet/mediafigyelem/gyerekbantalmazas/index.html)

A partnerkapcsolati erőszak tanújává vált gyermekek támogatása

A kiadvány bemutatja a párkapcsolati erőszak által érintett gyerekek segítéséhez alkalmazható módszereket, és kifejti ezek fontosságát. Részletesen bemutatjuk, hogy a párkapcsolati erőszak megtapasztalása nemcsak az anyát és a gyermeket veszélyezteti mint önálló egyéneket, hanem befolyásolja a közöttük lévő érzelmi kapcsolatot is. Bemutatjuk, hogyan kezelik ezt a jelenséget három európai ország (Olaszország, Spanyolország és Magyarország) nőjogi szervezetei, akik a szabályozások, a törvényi háttér és a szolgáltatások különbségei ellenére mind sikeresen járulnak hozzá az anya-gyerek kapcsolat újjáépítéséhez a párkapcsolati erőszak után. Meglátásainkat és ajánlásainkat összefoglaltuk azok számára, akik ilyen helyzetekkel találkoznak.

Beszélj velem!

Más családtagok által elkövetett erőszak

Nem csak a partner, hanem más családtagok is elkövethetnek bántalmazást. Gyakran azok a családtagok viselkednek bántalmazó módon, akiknek valamilyen szempontból több hatalmuk van, mint az áldozatnak (pl. idősebbek, fiatalabbak, épek, a több hatalommal rendelkező nemhez tartoznak stb.), ezért úgy érzik, hogy megtehetik.

Gyakran előfordul, hogy a bántalmazó családban felnövő gyerek egy idő után (sok esetben ha a bántalmazó már nem a család része, a “hatalmi űrt” betöltve) ugyanúgy bántalmazó módon kezd el viselkedni az áldozattal. Ennek részben az az oka, hogy felnőve megtanulja: a bántalmazó kommunikáció működik, és az áldozattal lehet így bánni.

 

Idős nők elleni párkapcsolati erőszak – szórólap

Ez a szórólap az idős nők elleni párkapcsolati és egyéb családon belüli erőszakformákat térképezi fel. Az idős nők gyakran még elszigeteltebbek és gyakran nem gondolunk rájuk áldozatként, pedig ugyanúgy lehetnek érintettek. A szórólapon a gondozás során elkövetett speciális erőszakfajtákat is ismertetjük.

Szexuális erőszak, szexuális zaklatás

Csak az igen jelent igent – szórólap

Csak az igen jelent igent – szórólap

Ez a szórólap a szexuális önrendelkezésről szól, nagyon hasznos lehet az első komoly kapcsolataikat kezdő fiataloknak, de akár felnőtteknek is. Konkrét példákat találhatunk benne arra vonatkozólag, hogy miként szoktak nyomást gyakorolni a partereikre az emberek a szex terén, és hogy hogyan lehet erőszakmentesen kommunikálni.

Muszáj

Ebben a szóróanyagunkban a gyerekekkel kapcsolatos szexuális visszaélés kérdéskörét járjuk körül. A jelenség jóval elterjedtebb, mint gondolnánk, például egy 2011-es magyar kutatás szerint a gyerekek 17%-át érte már szexuális bántalmazás. A mellékelt kiadványunkban összegyűjtöttük a legfontosabb információkat segítők számára: a legfontosabb tényeket és tévhiteket, az abúzus jeleit, illetve információt adunk a segítségnyújtásról is.

Gyerekek elleni szexuális visszaélés

Szexuális erőszak

Segítségnyújtás

Biztonság

Biztonsági terv

Személyes biztonsági terv – szórólap

Ez a szórólap abban segít átgondolni és átbeszélni, hogy hogyan lehet az ügyfél biztonságát növelni a bántalmazó kapcsolatban, a szakítást követően (amikor nagyon megnő a súlyos erőszak elkövetésének valószínűsége), illetve hosszabb távon.

Kockázat felmérő kérdőív

Önsegítő csoportok létrehozása – Erő a változáshoz

ero_boritoAz Erő a változáshoz című kézikönyv öt ország nők elleni erőszakkal és párkapcsolati erőszakkal foglalkozó szakembereinek közös munkája. A könyv írásakor éppen ezért figyelembe vettük, és beépítettük Európa egyes részeinek infrastrukturális sajátosságait, és reményeink szerint éppúgy hasznos lehet a kifejezetten párkapcsolati erőszakra szakosodott intézmény specialista szakemberének, mint az alacsony lélekszámú település egyetlen szociális munkásának.

A kézikönyv tartalmaz két, egyenként 14-14 foglakozásból álló csoportot, melyek egyike kifejezetten a párkapcsolati erőszakot megélt nőknek segít abban, hogy felismerhessék a párkapcsolati erőszak rendszerét, valamint új eszközöket sajátítsanak el, alternatívákat kapjanak eddigi párkapcsolataik valóságával szemben. A másik strukturált csoport ennél általánosabb tartalmú, általában az önbecsülés fejlesztésére irányul, ezért áldozatok és túlélők csoportjain túl prevenciós munkára is alkalmas fiatal nőkkel és lányokkal. A két strukturált modellen túl figyelmet szentelünk a strukturálatlan, rugalmasabb keretek között működő önsegítő csoportoknak is. A kézikönyv a csoport előtt, azzal párhuzamosan és utána végzendő tervező, előkészítő és menedzsment tevékenységekhez is útmutatóval szolgál. A csoportvezetéshez szükséges kompetenciák összefoglalásán túl magyar nyelvű ajánlott olvasmányok listájával igyekszünk segíteni a csoportvezetésre való felkészülést. A könyv végén a foglalkozások szervezéséhez és vezetéséhez használható eszköztár is található. Az itt található dokumentumok fénymásolás, vagy az elektronikus példányból történő kimásolás/módosítás után akár azonnal fel is használhatóak a csoportmunkához.

Letöltés PDF formátumban

Szakmai útmutató női menhelyek felállításáról –El az erőszaktól!

A kézikönyv egy Magyarországon még nem létező intézményrendszernek a bántalmazott nők (és gyermekeik) számára kialakított speciális menhelyek (shelterek) alapításának és fenntartásának módszertani útmutatója, melynek kidolgozásában számos európai nőszervezet vett részt. A kiadvány a bécsi székhelyű WAVE (Women Against Violence Europe Európai Nők az Erőszak Ellen) ernyőszervezethez az elmúlt évek során rengeteg megkeresés érkezett olyan régióbeli nőktől és nőszervezetektől, amelyek bántalmazott nőknek létrehozott menhelyet szerettek volna alapítani, de nem tudták, hogyan kezdjenek ehhez. A kézikönyv ezt az igényt kívánta kielégíteni, elsősorban azokat a gyakorlati kérdéseket megválaszolva, amelyek a bántalmazott nők menhelyét megalapító és fenntartó munkatársak feladatait és lehetőségeit érintik.

A kézikönyv anyagát egy nyolc ország szakértőiből álló csapat állította össze, így a széleskörű tapasztalatokból olyan kiadvány született, amely Európa-szerte felhasználható, ugyanakkor egységesített szakmai szempontrendszert és működési protokollt nyújt a bántalmazás témájában a nőközpontú civil szaktudásról.

A 195 oldalas magyar változat az EU Daphne programjának támogatásával jelenik meg. E kiadvánnyal a NANE Egyesület hiánypótló anyagot tesz a magyar szakmai közönség elé, mivel hazánkban gyakorlatilag nem léteznek a szövegben leírt protokollt használó menhelyek. Reményeink szerint a kiadvány segítséget nyújt majd azon csoportoknak, akiknek hozzánk hasonlóan célja, hogy a bántalmazott nők és gyerekek a lehető leggyorsabb, specializált ellátásban részesüljenek. Ugyanakkor azt is reméljük, hogy kiadványunkban a már létező anyaotthonok és átmeneti szálláshelyek is találnak hasznos információkat saját napi munkájuk hatékonyabbá tételéhez. Meggyőződésünk, hogy a bántalmazott nőknek nemcsak egy hatékony távoltartó törvényre van szükség, hanem olyan női menhelyekre is, ahol az áldozatok azonnali és feltétel nélküli elhelyezést, valamint szakszerű támogatást kapnak.

Az angol nyelvű eredeti kézikönyvet „Away from Violence!” címmel az EU Daphne programja, valamint a finn Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium, az osztrák szövetségi Egészségügyi és Nőügyi Minisztérium és Bécs város önkormányzata támogatták.

El az erőszaktól