Helpline

NANE segélyvonal

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

+36 80 505 101

 

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek 18-22 óra és szerda 12-14 óra között

Mi a patriarchátus?

A patriarchátus szónak sokféle definíciója létezik. A patriarchátus olyan társadalmi berendezkedés, amelyben a különböző nemekhez különböző hatalmi pozíció rendelődik. A patriarchátus a férfiakat előnyösebb pozícióba helyezi, ezzel megteremtve a nők elnyomását a társadalom intézményein keresztül. A patriarchátus intézményeire tipikus példa a család, melyben a két nem szereposztása egyenlőtlen. Jellemzően a férfi a kenyérkereső és a nő az, aki a gondoskodási és háztartási munkák nagyobb részét végzi. Ha ezeket a típusú láthatatlan munkákat fizetett munka mellett végzi el, gyakran akkor is kiszolgáltatottá válik a kenyérkeresőnek. A nők elnyomása nem csak a magán- de a közszférában is folyamatosan újratermelődik. A döntéshozatali pozíciókban jellemzően férfiak vannak; a férfiak átlagosan többet keresnek, mint a nők; a nők folyamatosan ki vannak téve a szexizmusnak, tehát annak, hogy a nemük alapján megkülönböztetik őket a köztereken vagy a munkahelyen.

A patriarchális társadalom a férfiak valóságát helyezi a középpontba, a férfiak szükségleteire reagál, a nők valóságát, igényeit, szükségleteit eltüntetve. A nők és a férfiak eltérő helyzete a társadalmi hierarchiában eltérő mindennapi tapasztalatokkal jár.

A patriarchátusban a nők elleni erőszak a nők elnyomásának egyik eszköze. A nők elleni erőszaknak több alkategóriája létezik – például a szexuális erőszak, a gyermekkori szexuális visszaélés, a párkapcsolati erőszak –, melyek a világ különböző régióiban, különböző formában vannak jelen. A patriarchátus működésének része, hogy ezeknek a bűncselekményeknek nincs vagy nagyon kis mértékű következménye van. Ezzel a társadalom nem ismeri el, hogy a nők ellen elkövetett erőszak ugyanolyan mértékben büntetendő, mint a férfiak ellen elkövetett erőszak. Ennek egyik oka, hogy a nők ellen az erőszakot jellemzően otthon, a magánszférában követik el, amit a társadalmi intézmények sokszor relativizálnak és nem kezelik olyan súllyal, mintha az köztéren történt volna. A másik oka a társadalmi intézmények szexista szemléletmódja, melynek köszönhetően sokszor úgy keretezik a nők ellen elkövetett erőszakot, mintha azt az áldozat provokálta volna, vagy mintha az a párkapcsolatok természetes része lenne.

Mi a nemi szocializáció?

A szocializáció egy olyan összetett folyamat, mely során az emberek megtanulják a társadalom értékeit, elvárásait és szabályait. A szocializáció folyamata során formálódik, milyen módon lehet valaki a társadalom értékes és értékelt tagjai, hogyan kell élnie, viselkednie és kinéznie.

A férfiak és a nők a társadalmi nemi szerepeket a szocializáció során tanulják meg. A fiúkat és a lányokat már kisbaba kortól megkülönböztetik nemük szerint. Ez alapján vásárolnak nekik termékeket: a fiúknak kék, a lányoknak rózsaszín ruhát; a fiúknak játékautót, focilabdát, kardot, míg a lányoknak babaházat, játékkonyhát. A nemi szocializációt a társadalom minden intézménye – a család, az iskola és a média is – folyamatosan közvetíti és tanítja. Mivel az emberek a nemi szerepeket az elsődleges szocializáció során sajátítják el, sokszor teljesen természetesnek veszik. Nem kérdőjelezik meg, hogy az, amit ők maguk vagy mások tesznek, mennyire kötődik a társadalmi szerepelvárásokhoz. Pedig a nemi szocializációnak jelentős szerepe van a nők és a férfiak közötti strukturális egyenlőtlenségek megteremtésében.  

Mik azok a nemi szerepek?

 A patriarchális társadalom intézményei az egyénhez nemétől függően, születésétől kezdve különböző tulajdonságokat és szerepelvárásokat társítanak. Ezeket a szerepelvárásokat hívják társadalmi nemi szerepeknek. Ezek egyrészt kiszolgálják a patriarchátus működését, másrészt megteremtik a nők alárendelt szerepét a társadalomban. Például a nőkhöz olyan tulajdonságokat társítanak, melyek a gondoskodáshoz és az alárendelődéshez szükségesek, míg a férfiakhoz olyanokat, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy ők keressék a pénzt a háztartásban vagy „védelmezzék” a nőket. A nőknek szépnek, gondoskodónak, kedvesnek, szerénynek kell lenni a társadalom elvárásai szerint, a férfiaknak erősnek, határozottnak és céltudatosnak. Ha a nők és a férfiak nem felelnek meg ezeknek a nemi szerepeknek, akkor sokszor büntetést kapnak érte.

Amellett, hogy a nemi szerepek kiszolgálják a fennálló társadalmi rendet és megteremtik a nők elnyomását, sokszor az egyén számára is kínzóak, ha úgy érzi, nem tud megfelelni nekik, és ezért kívülálló marad.

 

Kapcsolódó olvasmányok:

Marion Young, Iris (2019 [1990]). Az elnyomás öt arca. Társadalmi egyenlőtlenségek segédanyag a Közélet Iskolája képzéseihez. Budapest, Közélet Iskolája.

Fordulat 24 (2018). Társadalmi reprodukció. Gondoskodás, szeretet, szex és házimunka a kapitalizmusban. Budapest, Fordulat.

NANE Egyesület (2015): Miért marad? Családon belüli és párkapcsolati erőszak. Hogyan segíthetünk? Budapest, NANE Egyesület.

Herman, Judith (2011 [1990]). Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig. Budapest, Háttér kiadó.

Nográdi W., Noá (2016). Genderőrület gyorstalpaló 1. – Gender, szexizmus, patriarchátus. Mérce

Csányi, Gergely (2017). Az egyenlőtlenség pszichológiája – Mi is az a szocializáció? Új Egyenlőség.

Dés, Fanni (2017). Aki szeret az nem gyilkol meg. Mérce.

Dés, Fanni (2020). Miért öl meg ennyi nőt a partnere? Mérce.

Gyakorlatok

1447 Budapest, Pf. 502.
info@nane.hu

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával készült.