fbpx

Ingyenes segélyvonal: 06-80-505-101 Minden este (szerda szünnap)NANE segélyvonal
Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

06-80-505-101
Hétfő, kedd, csütörtök és péntek este 18 és 22 óra és szerda 12-14 óra között
Chat segély szerda 16-18 óra között

Kiadványok

Tájékoztató anyagok

Tájékoztató anyagainkat a képekre kattintva letöltheti vagy megrendelheti az info@nane.hu címen.

NANE egyesület
nane_szoro
Párkapcsolati erőszak
párkapcsolati_szoro
Jól működő párkapcsolat
jolmukodo_szoro
Párkapcsolati erőszak hatása a gyerekekre
gyerekek_szoro
Idős nők elleni párkapcsolati erőszak
idos_nok_szoro
Érzelmi erőszak
erzelmi_szoro
Szexuális erőszak
szexualis_szoro
Hogy érzed magad a párkapcsolatodban?
szivdobbanas_szoro
Csak az IGEN jelent IGENT!
igen_szoro

Hogyan segítsünk?

Személyes biztonsági terv
személyes_biztonsagi_szoro

 

Kézikönyvek

Miért marad?

Kézikönyv a családon belüli, párkapcsolati erőszakról szakemberek, segítők és érintettek számára

mm_boritoLetöltés PDF formátumban (1 MB)

Ismertető

A NANE Egyesület gondozásában megjelent kiadvány röviden ismerteti a családon belüli erőszakkal kapcsolatos elméleteket: a családon belőli erőszak természetrajzát, a leggyakoribb tévhiteket, a párkapcsolati erőszakkal kapcsolatos statisztikákat és kutatásokat, valamint a hatékony segítségnyújtás néhány egyszerű eszközét. Praktikus útmutatót tartalmaz mindazok számára, akik munkájuk vagy magánéletük során kerülnek kapcsolatba bántalmazott nőkkel és azok gyerekeivel.

Idézet a könyv előszavából:

“Noha ez a kézikönyv elsősorban szociális munkások és más segítő foglalkozású szakemberek számára készült, meggyőződésünk, hogy másoknak is hasznára válik. Azok, akik akár családi, akár baráti körben találkoznak párkapcsolati erőszakkal, értékes eszközt kapnak: a tudatosság és a cselekvés bármelyikünket laikus szakemberré tehet. A bántalmazás felismerésében és az erőszakos kapcsolatokból való kilépésben ugyanis kulcsfontosságú az a segítség, amit a barátok és családtagok, munkatársak és ismerősök adhatnak.”

Szexuális erőszak – információk áldozatoknak, túlélőknek és segítőiknek

keretLetöltés PDF formátumban

A szexuális erőszak sajnos nagyon elterjedt: a statisztikák szerint a 2012-es évben Magyarországon több mint 100.000 nőt erőszakoltak meg, köztük közel 80.000-ret a partnerük. Ezzel szemben ugyanebben az évben 269 esetet regisztrált az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika. Már ebből is látszik, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az érintettek.

Ismertető

A kiadványban arról olvashat, hogy mi a szexuális zaklatás, mi a szexuális erőszak, mit jelent beleegyezést adni, milyen tények és tévhitek léteznek társadalmunkban a szexuális erőszakkal kapcsolatban, illetve milyen statisztikák vannak a témában.

A kiadvány sorra veszi a feljelentéssel kapcsolatos legfontosabb információkat, a jogi eljárás lépéseit, de ezek mellett az erőszak lelki hatásásról, és a felépülés folyamatáról is olvashat. A támogatók számára hasznos lehet arról olvasni, hogy hogyan lehet hatékonyan segíteni egy érintettnek. A kiadvány végén a biztonságról is szó esik.

Gyerekek elleni szexuális visszaélés – tények, megelőzés, támogatás

Letöltés PDF formátumbanmuszaj_borito

Ebben a rövid kiadványban a legfontosabb információkat foglaltuk össze a gyerekek elleni szexuális visszaélésről.

Gyerekek elleni szexuális visszaélésnek nevezzük, amikor egy felnőtt vagy az áldozatnál jóval idősebb gyerek arra használja hatalmát és befolyását, hogy egy gyereket valamilyen szexuális tevékenységbe vonjon be. Mivel egy gyerek az életkoránál és függő helyzeténél fogva sosincs abban a helyzetben, hogy tájékozott, tudatos döntést hozzon egy szexuális cselekményről, ezért minden olyan szexuális tevékenység, amely felnőtt és gyerek között történik, abúzusnak – azaz visszaélésnek, erőszaknak – tekintendő.

A gyerekek elleni szexuális visszaélés gyakori jelenség: egy magyar kutatás szerint a megkérdezett diákok 17 százaléka átélt már ilyet. A legtöbb nemzetközi felmérés ehhez hasonló vagy magasabb előfordulási arányt mutat.

A kiadványt ajánljuk felnőtt érintetteknek, érintettek támogatóinak, valamint minden szakembernek, aki kapcsolatba kerülhet érintettekkel (pedagógusok, pszichológusok, szociális munkások, rendőrök, stb.)

Rendszerbe zárva

Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nők és gyerekek elleni férfierőszak jelenségét ma Magyarországon?

rendszerbe_zarva_boritoLetöltés PDF formátumban

Ismertető

A Patent Egyesület és a NANE Egyesület új kiadványa négy tanulmányban mutatja be, hogy a családon belüli erőszak kezelésére hivatott igazságügyi és szociális ellátó rendszer hogyan működik Magyarországon.

Benkő Fruzsina szociális munkás a NANE-segélyvonal naplójának elemzéséből következtet arra, hogy a szociális munkások, jogászok, tanárok és orvosok tipikusan milyen hibákat követnek el. Dr. Spronz Júlia ügyvéd a Patent Egyesület precedensügyein keresztül mutatja be, hogy a jog szövege és alkalmazása hogyan teszi láthatatlanná a nők elleni férfierőszakot, hogyan tartják távol a bántalmazottakat a jogi lépésektől, hogyan diszkriminálják a bántalmazott nőket. Kuszing Gábor pszichológus írása azt mutatja be, hogy az igazságügyi pszichológus szakértők gyakorlata elfogult az elkövetők oldalán, mivel elsősorban a bántalmazó férfiak felmentésére és a sértettek hibáztatására alkalmas adatokat gyűjtenek. Dr. Czene Magdolna bíró pedig arról ír, hogy a 2006 óta érvényben lévő távoltartás nem gyors és hatékony, és nem nyújtja a tőle elvárható védelmet a bántalmazottak számára.

 

Szívdobbanás – Párkapcsolat erőszak nélkül.

A fiatalok közti párkapcsolati erőszak megelőzése – kézikönyv iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokhoz

szivdobbanas_boritoLetöltés PDF formátumban

Ismertető

A fiatalok életében lényeges szerepet játszanak a párkapcsolatok illetve a szexuális kapcsolatok, és sajnos sokan szenvednek el közülük erőszakot ezekben a kapcsolatokban. Bizonyított, hogy a tinédzserek épp olyan valószínűséggel válnak bántalmazás áldozatává, mint a felnőttek. Magyarországon a statisztikák szerint minden ötödik nő kerül élete során olyan párkapcsolatba, ahol rendszeresen éri fizikai erőszak.
A NANE Egyesület iskolákkal és ifjúsági szervezettel együttműködve tartott 2009-2010 folyamán foglalkozásokat, melyek egyaránt szóltak a másik és a saját nem iránti tiszteletről, valamint a kommunikáció és konfliktusmegoldás erőszakmentes módjairól. Ezzel egy időben partnereink Spanyolországban, Angliában, Németországban és Ausztriában is hasonló foglalkozásokat tartottak ugyanannak a célcsoportnak. A foglalkozások hatását, a résztvevő fiatalok véleményét kérdőíves módszerrel mértük. A foglalkozásokat tartó szervezetek tapasztalatai és a kérdőívek eredményeinek felhasználásával jött létre a Szívdobbanás kézikönyv, melynek segítségével pedagógusok és ifjúságsegítők is képessé válhatnak arra, hogy párkapcsolati erőszakkal kapcsolatos foglalkozásokat tartsanak az iskolában, ifjúsági klubokban, táborokban, stb.

A kézikönyvben rövid háttéranyag foglalja össze a fiatalok párkapcsolataival kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a foglalkozást szervező/tartó felnőtt részére. Ezt követik a különböző, kooperatív módszertant használó gyakorlatok a következő témákban: A jól működő és kölcsönös tiszteleten alapuló párkapcsolat, Párkapcsolati erőszak, Támogatás és segítség.

Beszélj velem!

Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen
beszélj velemLetöltés PDF formátumban

Alapvető információk, javaslatok és ajánlások szakemberek számára (első rész) tanári segédanyag: foglalkozás-modulok (második rész).

Ismertető

A gyermeki jogok és a gyermekvédelmi intézkedések ellenére sok gyermek él át erőszakot a családban, ez lehet közvetlenül a gyermek ellen irányuló, illetve a szülők közötti. Hasonlóan traumatizáló és romboló hatású, ha a gyereket nem éri közvetlen erőszak, hanem “csak” tanúja a szülei között zajló bántalmazásnak. Az iskolás korú gyermekek kb. 10-30%-a szembesül a szülők kapcsolatában erőszakkal. Ez a munkaanyag a 6-12 éves korú gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó pedagógusoknak és ifjúságsegítőknek nyújt információkat és módszereket a kérdéskör iskolai, ifjúsági, csoportfoglalkozások keretében történő feldolgozásához. Az anyag első részében az elméleti alapokról olvashatunk: alapvető emberi jogok, gyerekjogok, párkapcsolati erőszak, valamint a foglalkozások megtervezéséhez is kapunk szempontokat. A második gyakorlati rész tartalmazza a foglalkozások során használható gyakorlatok részletes leírását. A kézikönyv alapján gyakorlatilag bárki tervezhet és tarthat foglalkozást a témában fiataloknak.

Erő a változáshoz

Hogyan szervezzünk és működtessünk önsegítő csoportokat párkapcsolati erőszak áldozatainak és túlélőinek?

ero_boritoLetöltés PDF formátumban

Ismertető

Az Erő a változáshoz című kézikönyv öt ország nők elleni erőszakkal és párkapcsolati erőszakkal foglalkozó szakembereinek közös munkája. A könyv írásakor éppen ezért figyelembe vettük, és beépítettük Európa egyes részeinek infrastrukturális sajátosságait, és reményeink szerint éppúgy hasznos lehet a kifejezetten párkapcsolati erőszakra szakosodott intézmény specialista szakemberének, mint az alacsony lélekszámú település egyetlen szociális munkásának.

A kézikönyv tartalmaz két, egyenként 14-14 foglakozásból álló csoportot, melyek egyike kifejezetten a párkapcsolati erőszakot megélt nőknek segít abban, hogy felismerhesse a párkapcsolati erőszak rendszerét, valamint új eszközöket sajátítson el, alternatívákat kapjon eddigi párkapcsolata valóságával szemben. A másik strukturált csoport ennél általánosabb tartalmú, általában az önbecsülés fejlesztésére irányul, ezért áldozatok és túlélők csoportjain túl prevenciós munkára is alkalmas fiatal nőkkel és lányokkal. A két strukturált modellen túl figyelmet szentelünk a strukturálatlan, rugalmasabb keretek között működő önsegítő csoportoknak is. A kézikönyv a csoport előtt, azzal párhuzamosan és utána végzendő tervező, előkészítő és menedzsment tevékenységekhez is útmutatóval szolgál. A csoportvezetéshez szükséges kompetenciák összefoglalásán túl magyar nyelvű ajánlott olvasmányok listájával igyekszünk segíteni a csoportvezetésre való felkészülést. A könyv végén a foglalkozások szervezéséhez és vezetéséhez használható eszköztár is található. Az itt található dokumentumok fénymásolás, vagy az elektronikus példányból történő kimásolás/módosítás után akár azonnal fel is használhatóak a csoportmunkához.

Spronz Júlia – Wirth Judit: A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása

Egy kísérleti program tapasztalata és eredményei

Letöltés PDF formátumban

Ismertető

Az Európai Unió Daphne II. programjának keretében 2005-ben a NANE Egyesület és a Habeas Corpus Munkacsoport (HCM) a családon belüli erőszak illetve a nemi alapú erőszak más fajtáinak áldozatává vált személyek számára kísérleti céllal olyan szolgáltatást indított, amely egyszerre veszi figyelembe az ügyfelek jogi, pszichés és szociális segítségre vonatkozó igényeit. Jelen kiadvány e kísérleti program tapasztalatait összegzi az ún. “integrált ügyfélellátásban” részt vett ügyfelek eseteinek ismertetésével, az esetekből levont jogpolitikai következtetések bemutatatásával és a gyakorlati szakemberek, a jogalkotók, jogalkalmazók számára megfogalmazott általános és konkrét ajánlásokkal.

Kuszing Gábor – Spronz Júlia – Wirth Judit: Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erőszak elleni fellépéshez

mu_boritoLetöltés PDF formátumban

Ismertető

Részletes útmutató, amelyben szakmacsoportok szerinti és általános ajánlásokat is megfogalmazva igyekszünk megmutatni, hogy mi módon ismerhetők fel a családon, párkapcsolaton belüli erőszak áldozatai, illetve az erőszak elkövetői. Részletesen ismertetjük, hogy mik azok a hatékony beavatkozási irányok, amelyekkel megelőzhető a további erőszak, az áldozat biztonságát és önrendelkezését a legnagyobb mértékben támogatni tudják a szakemberek. Egyszerű, könnyen használható eszközöket mutatunk a bántalmazók veszélyességének megítélésére (link kockázatfelmérő), vagy biztonsági terv készítésére (link). A módszertani útmutató összeállításában segítségünkre volt számos szakma képviselője (jogászok (ügyvéd, ügyész, bíró), szociális munkás, pszichológus, rendőr, pedagógus, gyermekvédelmi és gyámhatósági munkatárs, anyaotthont és bántalmazottak számára segélyvonalat vezető szakember is. Az útmutató elkészítése mellett akkreditált képzéseket is szervezünk, ha személyesen is szívesen konzultálna velünk látogasson el egy képzésünkre!

El az erőszaktól! A női menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardjai

Letöltés PDF formátumban

Ismertető

A kézikönyv egy Magyarországon még nem létező intézményrendszernek a bántalmazott nők (és gyermekeik) számára kialakított speciális menhelyek (shelterek) alapításának és fenntartásának módszertani útmutatója, melynek kidolgozásában számos európai nőszervezet vett részt. A kiadvány a bécsi székhelyű WAVE (Women Against Violence Europe -Európai Nők az Erőszak Ellen) ernyőszervezethez az elmúlt évek során rengeteg megkeresés érkezett olyan régióbeli nőktől és nőszervezetektől, amelyek bántalmazott nőknek létrehozott menhelyet szerettek volna alapítani, de nem tudták, hogyan kezdjenek ehhez. A kézikönyv ezt az igényt kívánta kielégíteni, elsősorban azokat a gyakorlati kérdéseket megválaszolva, amelyek a bántalmazott nők menhelyét megalapító és fenntartó munkatársak feladatait és lehetőségeit érintik.

A kézikönyv anyagát egy nyolc ország szakértőiből álló csapat állította össze, így a széleskörű tapasztalatokból olyan kiadvány született, amely Európa-szerte felhasználható, ugyanakkor egységesített szakmai szempontrendszert és működési protokollt nyújt a bántalmazás témájában a nőközpontú civil szaktudásról.

A 195 oldalas magyar változat az EU Daphne programjának támogatásával jelent meg. E kiadvánnyal a NANE Egyesület hiánypótló anyagot tett a magyar szakmai közönség elé, mivel hazánkban gyakorlatilag nem léteznek a szövegben leírt protokollt használó menhelyek. Reményeink szerint a kiadvány segítséget nyújt azon csoportoknak, akiknek hozzánk hasonlóan célja, hogy a bántalmazott nők és gyerekek a lehető leggyorsabb, specializált ellátásban részesüljenek. Ugyanakkor azt is reméljük, hogy kiadványunkban a már létező anyaotthonok és átmeneti szálláshelyek is találnak hasznos információkat saját napi munkájuk hatékonyabbá tételéhez. Meggyőződésünk, hogy a bántalmazott nőknek nemcsak egy hatékony távoltartó törvényre van szükség, hanem olyan női menhelyekre is, ahol az áldozatok azonnali és feltétel nélküli elhelyezést, valamint szakszerű támogatást kapnak.

Tűz-hely sorozat

Könyvkiadási projektünk önálló kezdeményezés, amelynek célja a párkapcsolati erőszak szakirodalmának magyar fordításban lévő elérhetővé tétele. Magyarországon még ma is nagyon kevés olyan könyv lelhető fel, amely a nőmozgalom által felhalmozott tudást közérthető stílusban szélesebb rétegek számára teszi hozzáférhetővé. Ezt a hiányt mind képzéseinken, mind segélyvonalas munkánk során érzékeljük.

1998-ban a Háttér Kiadóval Együttműködve megkezdtük a “TŰZ-HELY KÖNYVEK” név alatt futó sorozat köteteinek kiválasztását és fordítását. A könyvek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a téma iránt érdeklődő magyar nők és férfiak olyan olvasmányos, érdekes, színvonalas és tudatformáló munkákat kaphassanak kézhez, amelyek mind a női jogok mögötti elméletet, mind az áldozatok segítésének gyakorlatát leírják. Mivel munkánk során sokszor tapasztaljuk a nőkkel mint elnyomott társadalmi csoporttal, illetve a családon belüli erőszakkal foglalkozó tudományos megközelítés hiányát, kiadványaink között szerepelnek kifejezetten szakmai csoportoknak szóló kiadványok is. A sorozat minden eddig megjelent kötete könyvesbolti forgalomban kapható, illetve megrendelhető a Háttér kiadótól

A sorozat kötetei

Patricia Evans: Szavakkal verve

Szóbeli erőszak a párkapcsolatokban

szavakkal_verve_2._kiadas-evans_patricia-334Ma már tudjuk, hogy a partnerbántalmazás nem véletlen, kiszámíthatatlan indulati cselekedet, amelyet mindkét nem tagjai egyforma gyakorisággal követnek el, hanem rendszeres és módszeres folyamat, amelyet a leggyakrabban férfiak alkalmaznak női partnerük ellen. Mivel a párkapcsolati bántalmazás gyakorlatilag mindig a nő szóbeli bántalmazásával kezdődik, a szóbeli erőszak korai felismerése és értelmezése életmentő lehet. Bár a sértő, gúnyos hangban sokan felismerjük a szóbeli bántalmazást, a kifinomultabb formák iránt jóval kevésbé vagyunk érzékenyítve.

A könyv segít a szóbeli erőszak olyan rejtettebb formáinak felismerésében, mint például az “aláásás”, a “megőrjítés” vagy az “elfelejtés”, amelyeket az áldozatok inkább éreznek és ösztönösen sejtenek, mintsem logikusan alátámasztva meg tudnának nevezni. A felismerésen túl az olvasó konkrét technikákat kap kézhez, melyekkel konfrontálni tudja a verbális támadás elkövetőjét, egészségesebb határokat jelölhet ki párkapcsolatában, vagy felismerheti, ha a kapcsolata menthetetlen, és netán fizikailag is veszélyes.

Külön fejezet szól a szóbeli bántalmazó kapcsolatban élő/élt páciensek pszichoterápiás kezeléséről, valamint a szóbeli erőszak gyerekekre gyakorolt hatásáról. A magyar fordítás az 1992-es első kiadás 1996-ban megjelent átdolgozott, bővített változata.

Kiknek ajánljuk?

 • Önsegítő könyvként nőknek, akik szeretnék megtudni, mi az, ami partnerük viselkedésében régóta zavarja vagy aggasztja őket.
 • Önsegítő könyvként nőknek, akik ki akarnak lépni egy szóbeli-lelki bántalmazó kapcsolatból, és újra kívánják építeni önbecsülésüket.
 • Bántalmazott nőkkel dolgozó pszichoterapeutáknak, akár szakkönyvként, akár ajánlott önsegítő könyvként a terápia meggyorsítása érdekében.
 • Kívülállóknak, családtagoknak, akiknek ismeretségi körében van szóbeli/lelki bántalmazásban élő nő, akit szeretnének jobban megérteni és támogatni.

Tartalomjegyzék megtekintése

 • Köszönetnyilvánítás
 • Előszó az első kiadáshoz
 • Előszó a második kiadáshoz
 • Bevezetés
 • ELSŐ RÉSZ
  • Első fejezet: Tapasztalataink értékelése
  • Második fejezet: Kétfajta hatalom
  • Harmadik fejezet: Ki-ki a maga ura: az egyenlőségen alapuló kapcsolat
  • Negyedik fejezet: A bántalmazó és a bántalmazó párkapcsolat
  • Ötödik fejezet: A szóbeli erőszak hatásai
  • Hatodik fejezet: Az áldozat érzései
  • Hetedik fejezet: Akadályok és figyelmeztető jelek
 • MÁSODIK RÉSZ
  • Nyolcadik fejezet: A szóbeli erőszak jellemzői és kategóriái
  • Kilencedik fejezet: A dühfüggő
  • Tizedik fejezet: Az áldozat “idomítása”
  • Tizenegyedik fejezet: A szóbeli bántalmazás felismerés és a változás kezdeményezése
  • Tizenkettedik fejezet: Hatásos válaszok a szóbeli erőszakra
  • Tizenharmadik fejezet: A gyógyulás
  • Tizennegyedik fejezet: Visszatekintés: egy áldozat története
  • Tizenötödik fejezet: Rejtett dinamikák: az áldozat és a bántalmazó motivációi
  • Tizenhatodik fejezet: A pszichoterápiáról – az áldozatnak ás a pszichológusnak
  • Tizenhetedik fejezet: A szóbeli erőszak és a gyerekek
  • Tizennyolcadik fejezet: Gyakori kérdések

Judith Lewis Herman: Trauma és gyógyulás

Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig

trauma_es_gyogyulas_2._kiadas-herman_judith-146Az ismert pszichiáter-szerző 1992-ben megjelent könyvét számos pszichológusokat képző amerikai egyetemen használják tankönyvként, ugyanakkor témájának és mélyen átérző stílusának köszönhetően igen fontos önsegítő olvasmány erőszaktúlélők számára is. A könyv a DSM (az Amerikai Pszichiátriai Társaság diagnosztikai kézikönyvének rövidített angol neve) által “poszttraumás stressz zavar” néven ismertetett pszichiátriai kórképet veszi elemzés alá, amelyet az elmúlt évtizedek pszichés traumát leíró szakirodalma már a családon belüli erőszak női és gyerek áldozataira is kiterjesztett.

A szerző nagy szakmai áttekintéssel összegzi azokat a fő területeket, ahonnan poszttraumás stresszről a napjainkban ismert tudás származik: a háborúkban harcoló katonákat leíró ismereteket, a családon belüli erőszakkal kapcsolatos feminista kutatások eredményeit, politikai és lelkiismeretei foglyokkal és holokauszt-túlélőkkel foglalkozó szakmai tapasztalatokat, valamint a hagyományos katasztrófa-alapú traumatudást.

Mind esetleírásaiban, mind az elméleti közelítésében kiemeli a holokauszt-túlélők, az incesztustúlélők (gondozó által szexuálisan kihasznált gyerekek), a bántalmazott nők és a háborús veteránok közös tapasztalatait, és konkrét terápiás modellt javasol az ilyen páciensek kezelésére.
A könyv két fő részre oszlik:

A poszttraumás stressz zavar kialakulására hajlamosító tényezők részletes ismertetése (külön fejezetben kifejtve a rettegés, az emberektől való elszakadás, a fogság és a gyerekkori bántalmazás hatásait), továbbá a szerző által kitágított “komplex poszttraumás stressz zavar” diagnózisának bevezetése.

A traumatúlélők pszichoterápiás kezelésének három fő fázisa (biztonság kialakítása, emlékezés és gyász, visszakapcsolódás az emberi közösségbe) leírása, valamint a traumatúlélőkkel folyatatott csoportterápiás vonatkozások.

“Túlélő” vagy “áldozat”?

A szerző a “túlélő” kifejezéssel jelöli mindazokat, akiket valamilyen trauma ért, még ha a legszélsőségesebb sérüléseket szenvedték is el, és alig-alig képesek a mindennapi élet kihívásaival szembenézni. E választás célja a mindenkori páciensek belső megerősödése: a túlélés motívumának hangsúlyozásával a páciens megtanulja, hogy ne passzív, tehetetlen áldozatként tekintsen magára, hanem erős, önálló emberként, aki a trauma minden borzalma ellenére életben tudott maradni.

Kiknek ajánljuk?

 • Kiemelten ajánljuk a könyvet minden traumát elszenvedett pácienssel vagy ügyféllel dolgozó szakembernek, mivel ismereteink szerint hazánkban nem része a kötelező tananyagnak ez a téma.
 • Pszichológusoknak
 • Pszichiátereknek és pszichiátriai dolgozóknak/ápolóknak
 • Egyéb segítő szakmákban dolgozó szakembereknek: rendőröknek, nőgyógyászoknak, orvosoknak, védőnőknek, segélyvonalas dolgozóknak
 • Szociológusoknak és szociális munkásoknak
 • Családon belüli traumák (gyermekkorukban érzelmileg, testileg vagy szexuálisan bántalmazott túlélőknek, illetve bántalmazott nőknek), valamint egyéb társadalmi traumák (holokauszt, háború, politikai üldöztetés) túlélőinek, akár pszichoterápiás kezelés mellé, akár önmagában önsegítő könyvként.

Tartalomjegyzék megtekintése

 • ELSŐ RÉSZ: Traumás zavarok
  • ELSŐ FEJEZET: Elfelejtett történelem
   A hisztéria hőskora * A háború traumás neurózisai * A nemek háborújának harctéri neurózisai
  • MÁSODIK FEJEZET: Rettegés
   A hiperarousal * Az emlékbetörés * A beszűkülés
  • HARMADIK FEJEZET: Elszakadás
   A sérült én * Sérülékenység és rugalmasság * A társas támogatás hatása * A közösség szerepe
  • NEGYEDIK FEJEZET: Fogság
   A lélek feletti uralom * A teljes megadás * A krónikus trauma szindrómája
  • ÖTÖDIK FEJEZET: Gyerekbántalmazás
   A bántalmazó környezet * A duplagondol * A kettős én * A test elleni erőszak * Amikor a gyerek felnő
  • HATODIK FEJEZET: Az új diagnózis
   Diagnosztikus félrecimkézés * Egy új fogalom szükségessége * Túlélők a pszichiátriai ellátásban
 • MÁSODIK RÉSZ: A gyógyulás szakaszai
  • HETEDIK FEJEZET: Gyógyító kapcsolat
   A traumás indulatáttétel * A traumás viszontáttétel * A terápiás szerződés * A terapeuta támogatórendszere
  • NYOLCADIK FEJEZET: Biztonság
   A probléma megnevezése * A kontroll visszaállítása * A biztonságos környezet kialakítása Az első szakasz lezárása
  • KILENCEDIK FEJEZET: Emlékezés és gyász
   A történet rekonstrukciója * A traumás emlék átalakítása * A traumás veszteség meggyászolása
  • TIZEDIK FEJEZET: Visszakapcsolódás
   A küzdés megtanulása * Megbékélés önmagunkkal * Visszakapcsolódás * A túlélő küldetésének megtalálása * A trauma feloldása
  • TIZENEGYEDIK FEJEZET: Sorsközösség
   A biztonság csoportjai * Az emlékezés és a gyász csoportjai * Kapcsolatépítő csoportok

A könyvhöz kapcsolódó tevékenységeink

Alapképzés

Szakemberek képzése

Bancroft-Silverman-Ritchie: Lehet-e jó apa a bántalmazó?

A partnerbántalmazás hatása a szülő-gyermek kapcsolatra

lehet-e_jo_apa_a_bantalmazo-bancroft-silverman-ritchie-234Nemcsak a szakembereket, hanem az egész társadalmat érintő kérdés az, hogyan kell szabályozni a partnerüket bántalmazó szülők kapcsolattartását gyerekükkel, hogy az ne vezessen a gyerek felépülése szempontjából kulcsfontosságú anya-gyerek kapcsolat sérüléséhez.
A szerzők több évtizede dolgoznak bántalmazókkal foglalkozó csoportokkal, illetve bíróság által kirendelt szakértőként gyerekelhelyezésért, szülői felügyeleti jogért és kapcsolattartásért indított eljárásokban. Az ezekre vonatkozó szakirodalmat és saját, több mint 2000 partnerbántalmazási esetre kiterjedő tapasztalatukat összegzik ebben a könyvben.
Árnyalt képet nyújtanak a bántalmazók viselkedéséről, gondolkodásmódjáról és értékrendjéről, arról, hogy a partnerbántalmazás hogyan rombolja a családot, illetve hogyan függ össze a gyerekbántalmazás, többek között az incesztus és az elhanyagolás veszélyével.

Kinek ajánljuk?

Mindent érintettnek, segítőnek és szakembernek. A szerzők ajánlásai alapján a kirendelt szakértők, hatóságok, jogászok, felügyelt kapcsolattartást kínáló szolgáltatók, a gyerekekkel és szüleikkel foglalkozó mentálhigiénés szakemberek felmérhetik, hogy a partnerbántalmazó mennyire veszélyes a gyerekre.

 

Lundy Bancroft: Mi jár a bántalmazó fejében?

Az erőszakos és uralkodni vágyó férfi

PrintA Lehet-e jó apa a bántalmazó? után ez Lundy Bancroft második magyarul megjelenő könyve.

Bancroft évtizedek óta vezet csoportokat bántalmazó férfiaknak. Tapasztalatait ebben a kötetben foglalja össze, melynek célja, hogy segítsen az áldozatoknak felismerni a bántalmazás korai jeleit, különböző technikáit és gyökereit. Olyan alapvető kérdésekre ad választ, mint hogyan gondolkodik a bántalmazó, hogyan manipulálja és félemlíti meg áldozatát és környezetét, lehet-e jó szülő, és meg tud-e változni.
A szerző közérthető és olvasmányos stílusban beszél a párkapcsolati erőszak természetrajzáról, tudását a bántalmazottak szolgálatába állítva.

Kinek ajánljuk?

Minden bántalmazottnak, segíteni akaró családtagnak, barátnak és szakmabelinek.

Helen Benedict: Csak okosan!

Önvédelem kamaszoknak

csak okosanA fiatalok igen kiszolgáltatottak mind a felnőttek, mind a saját korosztályuk felől érkező sérelmek és erőszak szempontjából. Ez különösen igaz a szexuális visszaélésekre. A különböző nyugat-európai, illetve nemzetközi statisztikai adatok azt mutatják, hogy 18 éves korára minden második-negyedik lányt ér valamiféle szexuális erőszak. Egyes magyar felmérések szerint a gyerekek 5-10 százaléka szenved el szexuális visszaélést. Azt is tudjuk azonban, hogy a kellően felkészített gyerekek és fiatalok kisebb számban esnek visszaélések áldozatává.

A gyerekkori szexuális visszaélések áldozataival foglalkozó kölni Zartbitter nevű szervezet tapasztalatai arra utalnak, hogy az elkövetők elsősorban az alkalmazkodó, ún. “jó” és felvilágosítatlan lányokat és fiúkat támadják meg sikeresen, és sokkal ritkábban ellenállni képes gyerekeket, akiket kis koruktól kezdve arra neveltek, hogy bízzanak megérzéseikben, és érdekeiket akár a felnőttek által elkövetett határátlépésektől is megvédjék.

Helen Benedict díjnyertes könyve sok-sok fiatalnak és gyereknek adott már felvilágosítást az alapvető önvédelmi stratégiákról, különös tekintettel a szexuális erőszakra. Az egyszerű tanácsok a mindennapi biztonságról és közérthető magyarázatok a fiatalok elleni leggyakoribb erőszakfajták okairól, veszélyekről és önvédelmi taktikákról lebilincselően informatív könyvvé teszik ezt az amúgy nehéz és nehezen tanítható témát. A könyv fő fejezetei részletesen kitérnek az iskolában, otthonban, utcán, közlekedési eszközökön és bulikon megjelenő leggyakoribb veszélyhelyzetekre, és arra, hogy a fiatalok hogyan védhetik meg magukat és barátaikat ezekben a helyzetekben.

A könyv két szinten erősíti meg a fiatalokat: egyrészt konkrétan megismerteti velük a jogaikat, különös tekintettel a társkapcsolatok mindkét fél számára kötelező szabályaira. A nemi életben megélt biztonság kiemelten fontos része az integritásnak, hiszen aki képes a szexuális önrendelkezésre és meg tudja védeni a határait, az jó eséllyel az élete egyéb területein is képes lesz erre. Másrészt, a jogokon túl a szerző a három legegyszerűbb önvédelmi módszerre tanítja meg az olvasókat: a kiáltásra, a beszédre és a futásra, valamint néhány alapvelő önvédelmi fogásra, mellyel az elkövető ideiglenesen ártalmatlanná tehető.

Olvasmányos, tudatébresztő könyv, amelyet nemcsak a fiatalok forgathatnak sok haszonnal. A magyar változat függelékében hasznos információk találhatók a magyar segítő intézményekről

Kinek ajánljuk?

 • Lányoknak és fiúknak, akik többet szeretnének tudni a megelőzésről és az önvédelemről
 • Szexuális erőszak vagy visszaélés szempontjából különösen veszélyeztetett fiataloknak
 • Szülőknek, akik szeretnék megtudni, hogyan figyelmeztethetik gyerekeiket hatékonyan és realisztikusan a szexuális erőszak és visszaélés veszélyeire
 • Szülőknek, akiknek gyerekével bármilyen szexuális visszaélés történt, vagy attól félnek, hogy megtörténhetett vele
 • Pedagógusoknak, valamint gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó egyéb szakembereknek

Tartalomjegyzék megtekintése

 • Előszó
 • Első fejezet: Miért van szükséged erre a könyvre?
  • Mit jelent a “szexuális visszaélés”?
  • Zaklatás
  • Molesztálás
  • Nemi erőszak
  • Szexuális visszaélés fiúkkal szemben
  • Incesztus
  • Miért fájdalmas a szexuális visszaélés?
  • Amit már tudsz
  • Mit tehetsz a szexuális visszaélések ellen?
  • Hogyan védd meg magad anélkül, hogy üldözési mániába esnél?
 • Második fejezet: Ki bánthat és miért?
  • Miért történik szexuális visszaélés?
  • Utcai zaklatás
  • Mutogatás
  • Molesztálás
  • Nemi erőszak
  • Miért követ el egy szülő szexuális visszaélést a saját gyereke ellen?
  • Miért követnek el a fiúk randi-erőszakot?
  • Miért követnek el a fiúk csoportos nemi erőszakot?
 • Harmadik fejezet: Jogaid és kötelességeid a szexben
  • Jogaid a szexben
  • Jogod van élvezni a szexet
  • Jogod van eldönteni, hogy mikor kezdesz el neki életet élni
  • Jogod van bármikor nemet mondani
  • Jogod van a tiszteletre
  • Jogod van bizonyos szexuális tevékenységekre igent, másokra pedig nemet mondani
  • Jogod van bármilyen erotikus fantáziálásra
  • Kötelességeid a szexben
  • Mindig figyelj a partnered érzéseire!
  • Soha senkit ne kényszeríts szexre!
  • Tiszteld a partneredet!
  • A szex a kölcsönös örömszerzés eszköze,nem pedig a büntetésé
  • Partnereddel együtt felelős vagy a fogamzásgátlásért és mindkettőjük egészségéért
 • Negyedik fejezet: Hogyan védd meg magad az emberek között?
  • Randik
  • Mit tehetsz a randi-erőszak ellen?
  • Házibulik és bandák
  • Hogyan viselkedj, ha elfajul egy buli?
  • Állásinterjú, újságkihordás és nyári munka
  • Hogyan védd meg magad orvosokkal, tanárokkal és feletted hatalommal rendelkező más felnőttekkel szemben?
  • Munkaadók
  • Orvosok
  • Tanárok, edzők és ifivezetők
  • Idősebb barátok
  • Mit tehetsz a szülő szexuális visszaélése ellen?
 • Ötödik fejezet: Hogyan védd meg magad a szabadban?
  • Alapszabályok
  • Bízz az érzéseidben!
  • Látszódjék rajtad, hogy résen vagy!
  • Ne hozd magad hátrányos helyzetbe!
  • Biztonság az utcán
  • Mit tehetsz zaklatás, mutogatás és egyéb visszaélések esetén?
  • Ha az utcán zaklatnak
  • Ha mutogatóst látsz
  • Ha valaki gyalog vagy kocsival követ
  • Ha valaki ki akar rabolni
  • Ha valaki lökdös vagy máshogyan próbál zaklatni
  • Ha valaki felajánlja a segítségét vagy tőled kér segítséget
  • Ha kocogás közben zaklatnak
  • Ha idegentől kell segítséget kérned
  • Biztonság éjszaka
  • Biztonság nyilvános helyen
  • Biztonság utazás közben
  • Hogyan kezeld az utazás közben felmerülő problémákat?
  • Ha valaki szexuálisan zaklat
  • Ha valaki figyel vagy követ
  • ha valaki mindenáron beszélgetni akar veled
  • Biztonság hazaérkezéskor
 • Hatodik fejezet: Hogyan védd meg magad zárt térben?
  • Biztonság, amikor egyedül vagy otthon
  • Mit tegyél betörési kísérlet vagy betörés esetén
  • A bűnözők által használt trükkök
  • Hogyan kezeld a gyanús vagy trágár telefonhívásokat?
  • Biztonság a liftben
  • Biztonság az iskolában
  • Biztonság, amikor bébiszitterkedsz
  • Mit tehetsz bébiszitterkedéskor vészhelyzetben?
 • Hetedik fejezet: Az önvédelem
  • A nem testi erőn alapuló önvédelem
  • Az erőkiáltás
  • A futás
  • A beszéd
  • A testi (fizikai) önvédelem
  • Hogyan szabadulhatsz a fojtogatásból?
  • Ha nem tudsz elfutni
 • Nyolcadik fejezet: Hol találhatsz segítségre egy nemi erőszak után?
  • Hogyan reagál az ember a nemi erőszakra?
  • Kivel beszélhetsz az incesztusról?
  • Mit tegyél egy nemi erőszak után?
  • Hogyan beszélj a szüleiddel?
  • Hogyan beszélj a barátnőiddel/barátaiddal?
  • Mit mondj a fiúdnak/barátnődnek?
  • Mit tehetsz, ha fiú vagy, és molesztáltak vagy megerőszakoltak?
  • Hogyan birkózz meg a szexszel?
  • Hova fordulhatsz, ha nemi erőszak történt veled?
  • Telefonos segélyvonalak
  • Rendőrség
  • Gyermekjóléti szolgálatok
  • Gyámhatóság
  • Önvédelmi foglalkozások
 • Utószó szülőknek
  • Hogyan segíthet gyerekének abban, hogy biztonságban legyen?
  • Ha gyerekével szexuális visszaélés történt
  • Hogyan segítheti elő gyereke gyógyulását
  • Hogyan ismerheti fel, ha gyereke szexuális visszaélés áldozata?
  • Ha az elkövető családtag
 • Függelék
  • Magyar törvények
  • Önvédelmi tanfolyamok
  • Segítő szervezetek
 • Köszönetnyilvánítás
 • Köszönetnyilvánítás a magyar kiadáshoz

A könyvhöz kapcsolódó tevékenységeink

Szívdobbanás foglalkozások

 

ENGLISH PUBLICATIONS (Angol nyelvű kiadványok)

Júlia Spronz – Judit Wirth: Integrated client service for victims of violence against women. The results of a pilot programme.

Download in PDF format

 

Lessons learned: adapting and using the WAVE Training Programme on Combating Violence Against Women.

Download in PDF format

 

The Power to Change: How to set up and run support groups for victims and survivors of domestic violence

Download in PDF format

 

Heartbeat – Relationships without violence. Preventing violence in teenage relationships: a manual for schools and other youth settings

Download in PDF format

 

System Failure – Male violence against women and children as treated by the legal system in Hungary today

Download in PDF format